Hopp til innhold

Flytter vindturbiner – unngår risiko for drikkevannskilde

Mattilsynet sa tvert nei til nye vindturbiner som kunne true drikkevannet i Berlevåg. Men nå er det bestemt å flytte de omstridte turbinene ut av risikosonen.

Raggovidda vindkraft

MEDVIND: Kraftverket i Berlevåg har gitt gode resultater og er utvidet en gang. Hensynet til drikkevannet er ikke lenger noe hinder for et tredje byggetrinn.

Foto: Varanger kraft

Dermed kan utbyggeren Varanger Kraft Hydrogen gå videre med planene for å utvide kraftverket.

I et brev fra 16. april bekrefter Mattilsynet at de trekker tilbake innsigelsen de hadde mot utvidelsen.

I høst hadde det samme tilsynet stor betenkeligheter med planene. Risikoen ved forurensning fra vindkraft var undervurdert, mente de:

Hydraulikkolje har lekket ut i naturen. Vindturbiner har tatt fyr. Kjemiske stoffer ved navn bisfenol A, som brukes i overflatebehandling av rotorene, utgjør også en fare som ikke er godt nok kjent, het det i brevet.

Mattilsynet mente det var altfor høy risiko for at drikkevannet til Berlevåg ble forurenset fra vindkraftanlegget.

Flytter turbiner

Brevet fra Mattilsynet var en såkalt innsigelse. Det betyr at avgjørelsen om kraftverket måtte løftes helt opp til departementet – hvis ikke det ble gitt ny dokumentasjon eller gjort nye tiltak.

Det er det siste som har skjedd nå, sier Jørn Uno Mikkelsen. Han er daglig leder for utbyggeren Varanger Kraft Hydrogen.

– Innsigelsen kom primært fordi vi hadde noen turbiner som sto i nedslagsfeltet til Løkviksdalselva, sier Mikkelsen.

– Etter å ha hatt møte med Mattilsynet og sett på turbinutlegget på nytt, så vi at det var bare snakk om å flytte tre–fire turbiner. Egentlig ikke så langt heller, bare sånn at vi fikk dem ut av selve nedslagsfeltet.

Et eventuelt uhell skal nå ikke gi avrenning til drikkevannskilden.

Raggovidda vindkraftanlegg

Reineier Frode Utsi (til høyre) stilte opp sammen med Kjell Eliassen fra utbyggeren da første trinn av vindkraftverket åpnet i 2014. I ettertid er ikke reindrifta like fornøyde.

Foto: Aslak Ballari

Ulempe for reindrifta

Vindkraftverket på Raggovidda (Rákkočearru på samisk) har hatt svært gode vindforhold. I bransjen er det omtalt som et mønsteranlegg med jevn og høy produksjon.

Det er allerede utvidet én gang, og det er det tredje byggetrinnet som nå står for tur.

I lokalsamfunnet har det vært håp om at kraften kunne gi et industrieventyr med svært store ringvirkninger.

Samtidig mener reindrifta at ulempene er langt større enn de kunne forutse.

I dag ville de ikke gått med på utbyggingen, har de sagt til NRK.

Det siste utvidelsen i konflikt med drikkevannet etter at planene var endret, nettopp av hensyn til reindrifta.

I reinbeitedistriktet blir Frode Utsi og leder Johan Magne Andersen urolige når NRK forteller at flere av turbinene skal flyttes igjen.

– Dette er helt nytt for oss, sier Andersen.

Men Mikkelsen mener reindrifta ikke skal bli påført noen ulemper.

– Vi flytter ikke turbinene tilbake til det opprinnelige. Det er fortsatt snakk om det nordlige alternativet, som vi kaller det. Det er egentlig bare en liten justering på det turbinutlegget vi har fremlagt tidligere.

Venter på kraftlinje

Selv om de nå har avklart forholdet til drikkevannet, er det langt frem til mer utbygging på Raggovidda.

Både NVE og kommunen skal behandle saken igjen. Men viktigere er det at det kreves en ny kraftlinje for å få strømmen ut på markedet.

Statnett må få konsesjon på en planlagt 420-kilovoltlinje frem til Seidafjell i Tana før det kan bli flere turbiner. Ifølge planen skal den være ferdig en gang mellom 2029 og 2032. Mikkelsen ser ikke bort fra at det varslede kraftløftet i Finnmark kan få fortgang i planene.

– Jeg tipper tidligste byggestart i 2027–2028. Noe sånt, kanskje. Men det kommer jo an på når Statnett får konsesjon på den linja.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark