Hopp til innhold

Ni vedtak du bør få med deg fra Venstres landsmøte

ÅLESUND (NRK) Nei til aktiv dødshjelp og ja til surrogati. Ja til fraværsgrensen og nei til regjeringens oljeplan. Venstre har vedtatt politikken de skal gå til valg på.

Venstres landsmøte i Ålesund 2017

NY POLITIKK: 222 Venstre-folk fra hele landet har i helgen vedtatt partiets politikk.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I løpet av helgen har Venstres landsmøtedelegater tatt stilling til tusenvis av endringsforslag og vedtatt et partiprogram på flere hundre sider.

Her er noen av de viktigste vedtakene fra partiets landsmøte i Ålesund:

Fargen er blågrønn

Venstres landsmøte i Ålesund 2017

FORNØYD: – Det føles veldig støttende, og det tror jeg er en bra start på denne valgkampen, sa Trine Skei Grande til NRK.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Endringsforslaget om at Venstre skulle gå til valg på en grønnblå regjering falt. Fargen ble blågrønn, og består av Høyre, Venstre og KrF. Den enstemmige uttalelsen sier også at «Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget». Den sier ingen ting om forholdet til Frp, og Venstre-ledelsen vil ikke snakke om hva de gjør om plan A faller. Vedtaket var i utgangspunktet ikke overraskende. Men etter en rekke kontroversielle medieoppslag om strategi opplevde partileder Trine Skei Grande det enstemmige vedtaket som «veldig støttende».

Nei til 24. konsesjonsrunde

Goliat-feltet utenfor Hammerfest

VIL AVLYSE: Regjeringen har lyst ut 102 blokker i 24. konsesjonsrunde, deriblant 93 i Barentshavet. Venstres landsmøte sier nei til at runden skal gjennomføres. Bildet er fra Goliat-feltet utenfor Hammerfest.

Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Venstres landsmøte trosset lørdag partiledelsen og gikk inn for å avlyse 24. konsesjonsrunde. Forslaget fra Unge Venstre ble vedtatt med knapp margin til stor jubel i salen. Vedtaket innebærer en radikal endring i Venstres oljepolitikk. Nå sier partiet nei til all letevirksomhet i de 102 blokkene Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) lyste ut i midten av mars. Mens Søviknes og Norsk olje og gass mener vedtaket setter arbeidsplasser og velferdsstaten i fare, jubler miljøbevegelsen.

Tredelt foreldrepermisjon

To foreldre med vinterklær seg ned i en barnevogn

MER TIL FAR: Alle i Venstre er enige om at far bør få mer permisjon enn dagens ti uker. Spørsmålet var hvor mye mer.

Foto: Frank May / NTB scanpix

For ett år siden sa Venstre nei til todelt foreldrepermisjon, men tilhengerne tok en omkamp på årets landsmøte. Partileder Trine Skei Grande var blant dem som kjempet for todeling, men hun fikk ikke flertallet med seg. Venstre vedtok tredeling, der begge foreldre får 15 uker hver, mens resten fordeles fritt. Tilhengerne av todeling fikk imidlertid en delseier. I vedtaket står det at ukene skal fordeles «med likedeling som utgangspunkt».

Gratis barnehage og SFO til fattige familier

Barn husker i barnehage

IKKE GRATIS FOR ALLE: Venstres landsmøte sa nei til forslagene om gratis barnehage og SFO.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det ble en heftig debatt om familiepolitikk på Venstres landsmøte. Ett forslag gikk ut på å ta penger fra barnetrygden til å finansiere gratis barnehage og SFO til alle barn.

Under debatten advarte Trine Skei Grande kraftig mot å redusere barnetrygden.

– Barnetrygden er kjempeviktig for de fattigste familiene. Unger blir ikke gratis selv om de blir 12 år, sa hun.

Til slutt fikk programkomiteens forslag flertall: «Gratis barnehage og gratis SFO for lavinntektsfamilier, videreføre barnetrygden på dagens nivå, men omfordele den».

Ja til surrogati – nei til aktiv dødshjelp

Gravid mage

VENNE-SURROGATI: Venstres landsmøte går inn for å tillate altruistisk surrogati i Norge.

Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

I innstillingen til program lå det et forslag om at Venstre ville utrede aktiv dødshjelp. Det fikk partileder Trine Skei Grande opp på talerstolen for å advare.

– Når staten skal organisere å ta livet av egne borgere, kommer du i et umulig grenseland der du kan gjøre feil. Dette er den mest ultimate feilen en stat kan gjøre, sa hun og landsmøtet hørte etter.

Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble imidlertid forslaget om å tillate altruistisk surrogati. Det vil si at venner og familie kan bære fram andres barn uten å ta penger for det.

Vil ikke fjerne fraværsregelen

Abid Raja stemmer for å beholde fraværsgrensen i vgs

FRAVÆR: Abid Raja var blant de 107 som stemte mot å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Etter en avstemning som var så jevn at den måtte gjennomføres to ganger, landet et knapt flertall på 107 mot 105 at fraværsgrensen i videregående opplæring skal bestå.

Ledelsen og programkomiteen ville fjerne den, men fikk altså ikke flertallet med seg. NRK-programmet Dagsnytt atten spilte en avgjørende rolle. Under avstemningen var nemlig Trine Skei Grande, nestleder Ola Elvestuen og sentralstyremedlem Guri Melby gjester i programmet. Alle tre ville stemt for å fjerne fraværsgrensen, og det ville ha ført til et annet flertall i salen.

Lokal søndagshandel og skjenketid

Søndagsåpen Kiwi-butikk

LOKALT: Venstre vil at kommunestyrene skal avgjøre om butikkene i kommunen kan holde åpent på søndager.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Dersom Venstre får viljen sin, skal kommunene selv få bestemme når butikkene skal være åpne. Dermed blir det lokalpolitikerne, og ikke Stortinget, som bestemmer om innbyggerne kan handle på søndager eller ikke. Venstre vil også la kommunene bestemme tidspunkt for salg og skjenking av alkohol, uten statlige begrensninger.

Freder taxfree-ordningen

Omvisning i de nye arealene til oslo Lufthavn på Gardermoen.

TAXFREE: Venstres ledelse vil legge ned taxfreeordningen, men partiet sa nei. Her fra den nye taxfreebutikken i avgangshallen på Gardermoen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Et stort flertall av Venstres landsmøtedelegater vil beholde taxfreehandelen.

Programkomiteen hadde opprinnelig innstilt på et klart nei til taxfree. Men programformuleringen «Venstre mener taxfreeordningen har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt» fikk ikke flertall. Under debatten i landsmøtesalen ble det klart at mange av delegatene fryktet at småflyplasser ville lide av et slikt vedtak, fordi taxfreeordningen gir Avinor milliardinntekter.

Går ikke for norsk EU-medlemskap

Trine Skei Grande, Terje Breivik og Guri Melby i Venstres landsmøtesal

EU: Partileder Trine Skei Grande og nestleder Terje Breivik tilhørte flertallet som ikke ønsket at Venstre skulle vedta at de ønsket norsk EU-medlemskap nå.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Venstres landsmøte ønsker ikke å gå inn for norsk EU-medlemskap nå, slik Oslo Venstre foreslo. Dermed fikk partiledelsen viljen sin etter en opphetet debatt.

For tilhengerne handler det om prinsipper. Selv om EU-medlemskap ikke akkurat er et norsk folkekrav for tiden, mener de at Venstre må vedta det de mener er rett.

Motstanderne argumenterte for at Venstre skal være et parti der både ja-folk, nei-folk og tja-folk kan føle seg inne. Andre viste til at den viktige kampen nå er å bevare EØS-avtalen, ikke melde Norge inn i EU.

AKTUELT NÅ