Hopp til innhold

Gir seg ikke om todelt foreldrepermisjon

For ett år siden sa Venstre nei til todelt foreldrepermisjon, men tilhengerne prøver igjen. På landsmøtet blir det omkamp. Nå frykter Abid Raja merkelappen «Vingle-Venstre».

Guri Melby bærer en smilende Eiliv Hansen Melby på 13 måneder

NYTT FORSØK: Guri Melby og samboeren delte permisjonen likt da de var hjemme med sønnen Eiliv Hansen Melby, nå 13 måneder. Venstre-politikeren mener todelt permisjon er bra for både barna og for likestillingen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Under fjorårets landsmøte kjempet sentralstyremedlem Guri Melby for at Venstre skulle gå inn for en todelt foreldrepermisjon. Hun hadde partilederen i ryggen, men fikk ikke partiet med seg. De gikk inn for Abid Rajas forslag om en tredeling.

6,5 måneder til mor etter fødsel

Nå blir det nye runder på helgens landsmøte i Ålesund. To forslag står opp mot hverandre:

  • Tredeling: Begge foreldre får 15 uker hver, mens resten fordeles fritt.
  • Todeling: Tre uker før og seks uker etter fødsel forbeholdes mor. Resten av de 40 ukene deles likt mellom foreldrene.

Dersom forslaget om todeling får flertall, betyr det at mor får 6,5 måneder hjemme med barnet etter fødselen om hun velger full dekningsgrad.

– Vi foreslår en likedeling av foreldrepermisjonen, noe som betyr at far får dobbelt så lenge som i dag, fra ti til tjue uker, sier Melby.

Likestilling

Hun understreker at ordningen må være fleksibel, slik at foreldre som av ulike grunner ikke kan dele den i to, ikke mister uker. Samtidig er Melby klar på at økt likestilling er et viktig mål med forslaget.

– Det fører kvinner raskere tilbake til arbeidslivet, og gir mindre fravær i forbindelse med fødsel. Det betyr at far tar større ansvar i barnets første leveår, noe som gjør at far sannsynligvis vil ta en større del av byrden senere, sier hun.

Melby håper det styrker hennes sak at utvalget som har sett på støtten til barnefamilier også går inn for todelt foreldrepermisjon.

– Jeg håper det gir ny tyngde til de argumentene vi framfører, sier hun.

Guri Melby leker med sønnen Eiliv Hansen Melby

VIL TENKE NYTT: – Det viktigste for meg er å snu utgangspunktet for foreldrepermisjon. I dag tar de fleste det for gitt at mor skal ha mest, og at far skal ha ti uker, sier Melby.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men Abid Raja er langt fra overbevist.

Stortingsrepresentanten mener Venstre bør stå ved det de vedtok da familiepolitikk var hovedtema på fjorårets landsmøte.

– Egentlig synes jeg det er litt rart at vi skal ha en omkamp før året har gått, når vi etter en bred gjennomgang i hele partiet og på landsmøtet i fjor vedtok at vi var for en tredeling, sier han til NRK.

– En bjørnetjeneste

Dagens fedrekvote er ti uker, og med en tredeling blir den fem uker lenger. Raja er tilhenger av en egen kvote forbeholdt far, men mener todeling minner om overformynderi.

Abid Raja foran Stortinget

TREDELING: Abid Raje ledet i 2016 arbeidet med å meisle ut en ny familiepolitikk. Han mener fjorårets vedtak om tredeling står seg.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Hvis man deler foreldrepermisjonen i to like bolker, så er staten inne og regulerer en altfor stor grad av familiens liv. Med en tredeling beholdes den fleksibiliteten som jeg tror veldig mange familier setter pris på, sier han.

– Hva synes du om at saken igjen skal opp til votering av Venstres landsmøte?

– Akkurat på dette punktet synes jeg Venstre gjør seg selv en bjørnetjeneste. Vi må komme bort fra «Vingle-Venstre» stempelet. Dette bygger ikke akkurat oppunder at vi er mer stabile, hvis vi skal ombestemme oss bare året etter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger