Jurymedlem: – Stoler på dommerne

Norgeshistoriens siste juryavgjørelse endte i dag med å bli satt til side av lagdommerne. Jurymedlem Mirian Yanira Befring (48) sier hun stoler på dommernes avgjørelse.

Mirian Yanira Befring

Mirian Yanira Befring (48) har tilbrakt mange timer i retten og på juryrommet.

Etter 37 effektive timer med rådslagning konkluderte juryen med at Eirik Jensen var uskyldig i medvirkning til narkotikakriminalitet, men skyldig i grov korrupsjon.

Kjennelsen ble imidlertid satt til side av lagdommerne, og nå går det mot ny rettssak i lagmannsretten.

– Jeg tenker at de vet dette best, de kan det juridiske bedre enn oss. Vi er jo ikke lærde. Jeg stoler 100 prosent på at de gjør jobben sin. Vi gjorde vårt beste, men det ble som det ble, sier Befring til NRK.

Hun vil ikke kommentere om juryens avgjørelse var enstemmig

– Vi har ikke vært uenige, det kan jeg ikke påstå, men vi var jo enige om at vi skulle gå gjennom dette til vi kjente at det var riktig tidspunkt å ta en avgjørelse, sier hun.

Juryformannen Annstein Garnes leser opp hva juryen har svart i Eirik Jensen-saken.

Juryformannen Annstein Garnes leser opp hva juryen har svart i Eirik Jensen-saken.

– Gjorde vårt beste

Juryens rådslagning var trolig den lengste noensinne.

– Vi har sjekket, dobbeltsjekket og trippelsjekket. Det var ikke stor uenighet, men vi måtte sette oss inn i alt. Man må legge bort egne følelser og forholde seg til fakta. Til slutt var vi sikre på vår beslutning. Vi har stemt som en felles jury, sier Befring.

Befring føler ikke at de siste fire månedene har vært bortkastet selv om saken på mange måter er tilbake der den var før ankebehandlingen.

– Vi har gjort vårt beste og levert vår beslutning. Den ble tilsidesatt, men vi gjorde det vi kunne. Det har vært krevende, men veldig spennende, sier hun.

Jurykjennelsen i Jensen/Cappelen-saken

Eirik Jensen foran juryen som fant ham delvis skyldig etter tiltalen. Juryen ble den siste i norsk rettshistorie.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
- Beslutningene er enstemmige, sa lagdommer Kristel Heyerdahl etter å ha kunngjort at fagdommerne setter juryens kjennelse til side.

- Beslutningene er enstemmige, sa lagdommer Kristel Heyerdahl etter å ha kunngjort at fagdommerne setter juryens kjennelse til side.

– Uverdig avslutning

Etter lagdommernes avgjørelse, sa Eirik Jensen at beslutningen var som å spytte på juryen.

– Man skal tydeligvis ikke dømmes av sine likemenn lenger, sa han på vei ut av rettssalen.

Det kan drøye helt til neste år før den nye ankesaken med meddomsrett kommer opp i retten, får NRK opplyst.

Dommerne og aktoratet vil også da behandle sakene til Jensen og Gjermund Cappelen samlet. Det er Jensens forsvarere uenige i.

Jensens forsvarer John Christian Elden har varslet at han vil anke tilsidesettelsen av juryens kjennelse til Høyesterett.

– Det er en uverdig avslutning av juryordningen i norske domstoler, sier Elden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger