Italia har begjært mulla Krekar utlevert: – Vil ta noe tid

Justisdepartementet mottok onsdag den formelle begjæringen fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, kjent mulla Krekar. Departementet erkjenner at det kan ta tid før en eventuell utlevering skjer.

Mulla Krekar sier dette er en politisk sak, og avviser at han har noen tilknytning til terrororganisasjonen Rawti Shaw: – Jeg tilhører ingen terrororganisasjon eller noen annen gruppe, sier Krekar.

FENGSLINGSMØTE: 17. juli var mulla Krekar i Oslo tingrett. 63-åringen hevdet det var 63. gang han befant seg i en norsk rettssal. – Jeg tror islam kommer til Norge, enten man liker det eller ikke, sa Krekar til de frammøtte journalistene.

Italienske myndigheter har allerede varslet at de kom til å begjære Krekar utlevert, i etterkant at Krekar i juli ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i en domstol i Bolzano i Syd-Tirol.

I en pressemelding bekrefter Justisdepartementet at begjæringen er vurdert og oversendt Riksadvokaten for videre behandling.

Utleveringsbegjæringen er unntatt offentlighet tråd med med utleveringsloven, opplyser Justisdepartementet i en pressemelding. Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, sa i etterkant av dommen at Krekar kom til å motsette seg utlevering til Italia.

– Dette kommer til å bli fulgt opp både i Italia med en anke over dommen, og i Norge, hvor han selvsagt vil motsette seg arrest og utlevering, sa Meling til NRK etter at dommen hadde falt.

Meling har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser torsdag.

Justisdepartementet: – Vil ta noe tid

Justis - og beredskapsdepartementet opplyser til NRK at alle spørsmål om saken må rettes til Riksadvokaten, men svarer generelt per epost:

– Generelt kan vi si at en utleveringssak vil ta noe tid. Begjæringen sendes tjenestevei fra departementet, via Riksadvokaten og til rett statsadvokatembete, i dette tilfellet Det nasjonal statsadvokatembetet (NAST), til PST, som rett politimyndighet.

– PST bringer saken inn for retten så snart de nødvendige undersøkelser er gjort. Tingretten vil så avsi kjennelse på om vilkårene for utlevering er tilstede. Tingrettens kjennelse kan ankes til lagmannsretten og deretter eventuelt til Høyesterett.

– Når retten endelig har avgjort om vilkårene for utlevering foreligger, sendes saken tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet via Riksadvokaten. Departementet avgjør ved vedtak om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, avgjør Kongen i statsråd endelig spørsmålet om utlevering.

Riksadvokaten sier det foreløpig er for tidlig å kommentere saken.

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Samme kveld som dommen i Italia falt, ble mulla Krekar pågrepet ved hjemmet sitt på Tøyen.

Omfattende etterforskning

15. juli i år ble mulla Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i en italiensk domstol.

Samme kveld som dommen falt i Italia, ble Krekar nok en gang pågrepet av Politiets sikkerhetsjenste (PST). 17. juli kom tingretten til at Krekar kunne varetektsfengsles i fire uker, i tråd med PSTs begjæring.

Onsdag opplyste Brynjar Meling at fengslingen er anket, rett før ankefristens utløp.

Den italienske dommen mot Krekar og to andre personer bosatt i Norge, er et resultat av en italiensk etterforskning fra 2011. Denne var i utgangspunktet rettet mot en kurdisk Krekar-kontakt bosatt i Italia.

Allerede i 2012 – etter at Krekar-kontakten i Italia hadde vært i Norge for å delta på en demonstrasjon om koranbrenning med Krekar – kom den første rettsanmodningen fra Italia til norsk PST.

I november 2015 ble den italienske etterforskningen av Krekars nettverk kjent for offentligheten. Daværende justisminister Anders Anundsen sa da til NRK at Norge skulle legge til rette for at Krekar kunne utleveres til Italia «så raskt som mulig».

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Laster Twitter-innhold

Trakk utleveringsbegjæring

I mellomtiden, altså i 2014, hadde en både norske statsadvokater og en statssekretær fra Justisdepartementet vært i Italia for å diskutere saken med italienske kollegaer.

Først 23. november 2016 kom Høyesterett til at vilkårene for å utlevere Krekar var til stede, og Krekar ble pågrepet av norsk politi.

Bare en uke etter Høyesteretts avgjørelse om å utlevere Krekar, ble det kjent at italienske justismyndigheter allerede i mars 2016 hadde annulert utleveringsbegjæringen. Krekar ble løslatt.

Bakgrunnen var at en domstol i Trento vurderte det slik at prosessen med utlevering kom til å bli tidkrevende. Det midlertidige kravet om varetektsfengsling ble derfor trukket tilbake, noe som altså ikke videreformidlet til relevante kontakter i Norge.

Ny rettsbehandling

30. november 2016 ble Krekar derfor løslatt. Han var en fri mann til pågripelsen for to uker siden.

Før Krekar eventuelt kan utleveres, kreves det at spørsmålet behandles på nytt, har jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo tidligere sagt til NRK.

Det innebærer trolig ny behandling i både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, en prosess som fort kan ta ett år.

PST opplyser til NRK at de foreløpig ikke har mottatt utleveringsbegjæringen, og derfor ikke finner det riktig å kommentere den.

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Samme kveld som dommen i Italia falt, ble mulla Krekar pågrepet ved hjemmet sitt på Tøyen.

SISTE NYTT

Siste meldinger