Hopp til innhold

PST og Sandnes Sparebank i retten: – Denne saken er veldig spesiell

Sandnes Sparebank nektet å vedta en millionbot fra PST for en bankkonto med mulla Krekars navn. Nå går saken i retten, som den første i sitt slag.

Advokat Gunnar Holm Ringen, bankdirektør Trine Stangeland og advokat Stig Rune Johnsen i tinghuset i Sandnes.

Advokat Gunnar Holm Ringen, administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank og advokat Stig Rune Johnsen før rettssaken startet tirsdag morgen.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Rettssaken startet tirsdag morgen i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Bakgrunnen er en bankkonto i Sandnes Sparebank, opprettet med navnet «Najmuddin Faraj Ahmad».

Najmuddin Faraj Ahmad (66) er bedre kjent som mulla Krekar.

Det var Krekars norske advokat Brynjar Meling som opprettet bankkontoen i starten av april 2020. På kontoen skulle det settes inn penger fra en innsamlingsaksjon til inntekt for advokathjelp til Krekar i Italia.

Les også Uenige om fryst Krekar-konto: Nå møtes PST og Sandnes Sparebank i retten

Mulla Krekar og advokat Brynjar Meling

Det var cirka 46.000 kroner på kontoen da Sandnes Sparebank valgte å sperre kontoen.

Banken viste til at Krekar siden 2006 har stått på FNs sanksjonskomites liste over personer som er tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida.

Men ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) reagerte banken altfor seint.

PST ga banken en bot på en million kroner, men banken nektet å vedta boten. Slik havnet saken i retten.

Frysforpliktelsene har forrang

Det har vært svært få andre, lignende saker om denne tematikken i norsk rett. Aktor Marit Formo sier i sin innledning at saksfeltet er komplisert, også for jurister.

Statsadvokat Marit Formo

Statsadvokat og aktor Marit Formo.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Formo understreker at de globale frysforpliktelsene fra FN innebærer at økonomiske midler skal fryses og ikke stilles tilgjengelig for personene eller gruppene som er sanksjonert.

– Forpliktelsene anses som så viktige at de ifølge FN-pakten har forrang foran andre forpliktelser, sier Formo.

To nordmenn står på FN-listen over personer tilknyttet Al Qaida: Krekar, og Anders Dale fra Nesodden.

– Internasjonale sanksjoner anses som ett av flere viktige virkemidler det internasjonale samfunnet har for å motvirke terrorhandlinger. Økonomisk frys anses som et helt sentralt virkemiddel for å hindre finansiering av terrorhandlinger, sier Formo.

Les også Krekar-saken endelig avgjort i Italia

Mulla Krekar i fengslingsmøte i Oslo tingrett i juli 2017

Ble anmeldt av Finanstilsynet

Kontoen hele rettssaken dreier seg rundt, ble opprettet 2. april 2020. Fem dager senere stanset banken en transaksjon de mente det var grunn til å reagere på. Banken ringte Økokrim, og bestemte seg etterpå for at de ville slippe betalingen igjennom og bokføre den.

Etter dette bestemte Sandnes Sparebank at klientkontoen skulle overvåkes manuelt daglig. Det gikk aldri penger ut av kontoen, det var kun snakk om innskudd.

26. juni 2020 anmelder Finanstilsynet banken for mulig overskridelse av frysforpliktelsen. PST etterforsker saken, og banken fikk bot i november 2021.

Administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank reagerte kraftig da hun fikk vite at Finanstilsynet hadde anmeldt banken.

– Det var et sjokk å få den meldingen. Jeg er overrasket og sjokkert over Finanstilsynet. Denne saken er veldig spesiell, sa Stangeland i sin frie forklaring.

Stangeland understreket i forklaringen at hun mener banken har gode rutiner og en kultur for gjøre ting skikkelig.

Ikke opptatt av hva pengene skulle brukes til

Sandnes Sparebank og forsvarerne Gunnar Holm Ringen og Stig Rune Johnsen mener reglene rundt klientkontoer og frysforpliktelsene er uklare. Dette er aktor og PST uenige i.

Det avgjørende for frysforpliktelsen er hvem som er den reelle eier av midler, ikke hvem som eier kontoen. At pengene skulle gå til å dekke Krekars advokatutgifter, endrer ikke at pengene tilhørte ham, sier aktor Formo.

Advokat Gunnar Holm Ringen

Forsvarer Gunnar Holm Ringen.

Foto: Berit Roald / NTB

Hun mener tiltakene som ble iverksatt av banken reduserte risikoen, men at tiltakene ikke innebar at midlene ble fryst.

Forsvarer Ringen peker på at ordet «fryst» er direkte oversatt fra originaldokumentet og engelske «freeze».

Begrepet «å forhindre» er kanskje en bedre oversettelse. At man hindrer noen i å råde over midlene, sier han.

Det er satt av seks dager til saken.