Krekar arrestert av PST

Mulla Krekar ble sent mandag kveld pågrepet av PST. Årsaken er den italienske etterlysningen av ham.

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Mandag ble Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, dømt til fengsel i 12 år av italiensk rett. Det var to år mer enn aktor i saken ba om. Fem andre menn ble dømt til inntil ni år fengsel.

Pågrepet sent i går

Krekar ble arrestert i Norge ved 22-tiden mandag kveld, etter at PST hadde mottatt arrestordre og domsslutning fra Italia. To av de andre fem dømte har oppholdt seg i Norge, men vil ikke bli pågrepet.

– Vi har ikke foretatt oss noe mot dem, de er norske statsborgere og kan ikke utleveres. PST har mottatt arrestordre og domsslutningen og på bakgrunn av det vurdert at vilkårene er tilstede for den ene pågripelsen, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til NRK.

Trond Hugubakken er kommunikasjonsdirektør i PST

PST: Trond Hugubakken er kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Krekar er dømt for terrorplanlegging. Han blir sett på som en leder av terrorgruppa kalt Rawti Shax, med forbindelse til IS.

Aktor ba om at det utstedes en arrestordre, slik at Krekar blir pågrepet og utlevert til Italia. Det har de gjort før, og det ble godkjent helt til Høyesterett.

Natt til tirsdag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nå har pågrepet Krekar. PST skriver på Twitter at årsaken til pågripelsen er den internasjonale etterlysningen av ham, og den italienske arrestasjonsbegjæringen.

PST ønsker ikke å kommentere pågripelsen ovenfor NRK.

Laster Twitter-innhold
Mulla Krekar i retten

DØMT: Najmuddin Faraj Ahmad er bedre kjent som mulla Krekar. Han er dømt for terrorplanlegging i en gruppe kalt Rawti Shax, med bånd til IS.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Svært undrende

Krekars advokat Brynjar Meling sier til NRK at han stiller seg svært undrende til PSTs beslutning.

– Her er det en mann som de har visst om hvor har vært siden 2002, de har kontrollert hver bevegelse. Han er en mann som har stilt opp hver gang PST har bedt om å snakke med ham, som har møtt opp hver gang han har vært innkalt til avhør, sier Meling til NRK.

Han trekker også fram at Krekar har blitt avhørt av sveitsiske, tyske, nederlanske og italienske myndigheter.

– At man nå mener at det skal være unndragelsesfare og dermed nå grunnlag for å arrestere ham, fremstår som en ganske stor selvmotsigelse, sier Meling.

Brynjar Meling

Krekars advokat Brynjar Meling.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Helt nytt grunnlag

Dersom den italienske domstolen gir en arrestordre nå, vil det derimot bli en helt ny runde i norsk rett, mener jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

– Det er et helt nytt rettsgrunnlag og derfor en helt ny runde, sier Andenæs.

Norske myndigheter ville utlevere Krekar, og det ble godkjent helt opp til Høyesterett. Utlevering ble likevel stoppet, fordi italienske myndigheter trakk tilbake sin utleveringsbegjæring.

Dersom myndighetene i Italia sender en utleveringsbegjæring i Norge, vil den først behandles av justismyndighetene før den kan behandles i tingretten.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Ankesak uten Krekar

Forsvarer Brynjar Meling sier til NRK at det ikke vil bli en utleveringssak nå, fordi Krekar har anket dommen i Italia. Så enkelt er det ikke, ifølge Andenæs.

– Det kommer helt an på hva de italienske myndighetene gjør. Det er ikke gitt at de ønsker ham utlevert, sier Andenæs.

Han er gjesteprofessor ved et universitet i Roma, og sier han kjenner det juridiske miljøet og påtalemyndigheten i landet godt.

Krekar var ikke til stede under rettssaken mot ham, han ble dømt «in absentia». Derfor kan det godt tenkes at ankesaken vil gå, uten Krekar til stede, sier Andenæs.

– Det er ikke sikkert at italienske myndigheter ser noe behov for å få ham utlevert før ankesaken er behandlet, sier professoren.

– De ser på saken med undring

Krekar ble pågrepet for snart fire år siden, etter opplysninger om at han skal ha ledet en terrorgruppe kalt Hawt Shax, med forbindelse til IS.

Han og fem andre menn ble tiltalt for terrorplanlegging og rekruttering.

NRK avslørte i 2016 at den norske statssekretæren i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, møtte en italiensk statssekretær for å diskutere en mulig utlevering av Krekar.

Møtet fant sted halvannet år før Italia formelt ba om å få Krekar utlevert. Den mulige utleveringsbegjæringen mot Krekar var et tema under møtet, og Norge lovte å bidra til terrorbekjempelse.

Dette omtaler Andenæs som helt uvanlig politisk hestehandleri.

– I det italienske juridiske miljøet har sett på denne saken med undring. Det politiske presset har ikke vært lett å håndtere, sier Andenæs til NRK.

Norske myndigheter har tidligere avvist overfor NRK at de har lagt politisk press på Italia for å få Krekar utlevert. Domstolen og påtalemyndigheten har likevel opplevd dette som press, ifølge Andenæs.

Det sier han med bakgrunn i hans kjennskap til det juridiske miljøet i landet.

– Italienske myndigheter har strukket seg langt i denne saken, for å møte norske myndigheters behov.

Justisdepartementet er forsiktige med å kommentere saken, siden dommen kan ankes og dermed ikke er rettskraftig.

– På nåværende tidspunkt foreligger det ingen utleveringsbegjæring fra Italia i saken. Ut over dette kan ikke departementet kommentere saken, skriver departementet i en e-post til NRK.

– Et politisk spill

Ekstremistforsker Lars Gule utelukker ikke at mulla Krekar og de øvrige tiltalte er en del av et større politisk spill.

Lars Gule

EKSTREMISTFORSKER: Lars Gule mener at saken mot Krekar også dreier seg om politikk.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det har også advokat Meling poengtert flere ganger. Vi vet at norske justismyndigheter har vært i Italia med det formål å få italienerne til å begjære mulla Krekar utlevert, sier Gule til NRK.

– Det betyr med andre ord at her har du en politisk dimensjon som det er veldig vanskelig å overse per i dag.

– Så mulla Krekar kan være en del av et politisk spill om å få han utlevert til Italia?

– Ja. Det er jo opplagt norske justismyndigheters ønske da de kontaktet og hadde møter med italienske myndigheter var at han skulle utleveres til Italia.

SISTE NYTT

Siste meldinger