Hopp til innhold

Italiensk professor: – Norge kan nekte å ta Krekar tilbake

Dersom Krekar blir utlevert til Italia for å sone en terrordom, er det mye som tyder på at han aldri kommer tilbake til Norge igjen.

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken

TIL RETTEN IGJEN: Mulla Krekar kan forberede seg på enda en lang runde i retten. Her fra utleveringsprosessen i 2016.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Onsdag bekreftet det italienske justisdepartementet til NRK at de vil be om at mullah Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, utleveres. Mandag ble han dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia.

Norge har fortsatt ikke mottatt utleveringsbegjæringen fra italienske myndigheter, men mye kan likevel tyde på at Krekars kamp mot dom og utlevering kan bli langvarig.

I 2003 mistet han flyktningstatusen sin, og ble senere samme år varig utvist av Norge fordi han utgjorde en trussel mot rikets sikkerhet. Dette kom etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg.

Krekar har hele tiden kjempet for å få bli i Norge, hvor han har bodd siden 1991.

– Norge kan nekte å ta ham tilbake

Norge kan ikke sende ham tilbake til Irak, av fare for at han vil bli utsatt for tortur og dødsstraff.

Krekar kan derimot bli sendt til Italia, som vil begjære ham utlevert i løpet av de neste dagene. I den siste dommen mot Krekar står det at han skal kastes ut av Italia etter at han har sonet ferdig i fengsel. Men da vil de møte samme problem som Norge.

– Italia er bundet av det samme internasjonale regelverket som Norge, Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Der er italienerne folkerettslig forpliktet akkurat som Norge, sa justisminister Jøran Kallmyr til NRK tirsdag.

Enzo Cannizzaro er professor i internasjonal rett ved Sapienza-universitetet i Roma. Han mener Norge kan nekte å ta imot Krekar dersom han blir utvist fra Italia også, siden han allerede er utvist fra Norge.

– Etter loven er Irak nødt til å ta ham imot, siden han er irakisk statsborger. Men på grunn av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som både Norge og Italia er bundet av, kan han ikke sendes dit, sier professoren.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Rettssaken mot mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Cannizzaro mener spørsmålet om hvor Krekar skal sendes, må behandles etter at han er ferdig med å sone en eventuell dom i Italia.

– Det er umulig å vite hvor han blir sendt på dette tidspunktet, fordi dommen fortsatt kan ankes.

Cannizzaro sier også at hvis Italia noen gang skal sende Krekar tilbake til Irak, er det de som er ansvarlig for eventuelle brudd på hans menneskerettigheter, ikke Norge.

Foto: NRT

Foto: NRT

Ny rettsrunde i Norge

Så hva skjer nå? Stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Jørgen Sørgard Skjold, forklarer hvordan han tror prosessen framover vil se ut.

  • Når utleveringsbegjæringen kommer, skal den først evalueres i justisdepartementet.
  • Deretter skal politiet vurdere om det foreligger skjellig grunn til mistanke, og så oversende saken til tingretten.
  • Hvis utleveringen blir godkjent i tingretten, kan avgjørelsen ankes til lagmannsretten, og videre til høyesterett.
  • Når det foreligger en rettskraftig avgjørelse, vil saken bli sendt tilbake til justisdepartementet, som til slutt bestemmer om utleveringsbegjæringen skal etterkommes.

Sist Italia ba om å få Krekar utlevert, tok hele prosessen rundt ett år. Skjold mener det er naturlig å sammenligne med forrige runde. Han tror ikke det vil gå raskere denne gangen.

– Det vesentlige er at retten skal treffe en selvstendig avgjørelse i saken. Den skal ikke bygge på det de kom fram til for tre år siden, sier Skjold.

mulla Krekar Oslo tingrett 17.07.19

FENGSLINGSMØTE: Krekar ble pågrepet av PST natt til tirsdag 16. juli, etter en internasjonal arrestordre fra italienske myndigheter. I dag 17. juli møtte han til fengslingsmøte i tingretten.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Lang prosess i Italia

Forsvarer Brynjar Meling har tidligere sagt til NRK at det ikke vil bli en utleveringssak nå, fordi Krekar har anket dommen i Italia.

Men stipendiat Skjold sier at det ikke nødvendigvis fungerer på den måten.

– For å bli utlevert til Italia trengs det bare at han er siktet eller tiltalt, så lenge de øvrige vilkårene for utlevering er oppfylt, sier Skjold.

Etter fengslingsmøtet i tingretten onsdag, sier Meling at han aldri tror Krekar vil ende opp i Italia.

Norske myndigheter ville utlevere Krekar i 2016, etter at det ble godkjent helt opp til Høyesterett. Utlevering ble likevel stoppet, fordi italienske myndigheter trakk tilbake sin utleveringsbegjæring.

Om Krekar blir utlevert til Italia, antar Skjold at det også der vil være en langvarig rettsprosess frem til endelig dom og eventuell soning.

Han mener hensikten for å be om utlevering av Krekar er at han skal sone i Italia.

– De hadde nok ikke bedt om en utlevering hvis ikke det var meningen, sier han.

Den italienske rettsprosessen er annerledes enn i Norge, med langt flere ankemuligheter. Den er også tregere enn det man er vant til i Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger