Ingen har oversikt over mobbesaker som ender i retten

En rekke kommuner må møte i retten anklaga av tidligere elever for å ikke ha gjort nok mot mobbing. Men ingen vet hvor mange. – Det er veldig alvorlig, sier Barneombudet.

Glen Børge Løset Flø

– For at sentrale myndigheter skal se det større bildet ved sånne rettssaker, må de samle lokal informasjon om dem, mener Glen Børge Løset Flø. Han er en av de tidligere elevene som har møtt skoleeieren i retten. Han vant mot Ulstein kommune i en dom offentliggjort i dag. Det er ikke klart om kommunen anker saken.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

De siste åra er flere kommuner dømt til å betale millionbeløp til tidligere elever for å ikke ha grepet inn mot mobbing.

Slik Ulstein kommune i dag ble dømt til å betale 1,3 millioner kroner til tidligere elev Glen Børge Løset Flø.

Likevel er det ingen offentlig instans som holder oversikt over hvor mange mobbesaker som har når rettsapparatet.

Barneombud Lindboe

– Vi er ei viktig vaktbikkje i slike saker, men det er utdanningsmyndighetene som har ansvaret for at klageinstansene i mobbesaker fungerer, og da er det klart at de selv må skaffe seg informasjon om hvordan systemet fungerer, sier barneombud Anne Lindboe.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Det er veldig alvorlig at utdanningsmyndighetene ikke har den oversikten, sier barneombud Anne Lindboe til NRK.

Mener dommene kan fortelle hvordan systemet fungerer

Barneombudet har funnet 12 erstatningssaker som de siste fem åra enten har vært, eller fortsatt er, i rettsapparatet. Men oversikten er ikke vanntett.

Ombudet er avhengig av blant annet tips fra privatpersoner og i media.

Lindboe «oppfordrer sterkt» til at utdanningsmyndighetene får på plass et system for å overvåke mobbesaker i rettsvesenet.

– Det er klart at de må skaffe seg informasjon om hvordan systemet fungerer, og da er domfellelser i saker der alt har gått galt veldig viktig info, sier Lindboe, som karakteriserer de sakene hun vet om som «veldig alvorlige».

– Vi må blant annet vite hvordan skolens håndtering og klagesystemet har fungert og hvordan vi kan unngå slike saker i framtida, sier hun.

Kunnskapsminister svarer til NRK at dette er noe han skal vurdere (se svar nederst i artikkelen).

Irma Rustad

– Mobbing koster samfunnet enorme beløp hvert år. Derfor er det underlig at vi ikke er aktive med å samle inn informasjon som vil gjøre oss bedre i stand til å løse problemene, sier Irma Rustad.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Irma Rustad, generalsekretær i foreningen Mobbing i skolen, mener arbeid mot mobbing lenge har vært prega av troen at «alt løser seg med den gode vilje».

– Men virkeligheten viser noe helt annet. Hvordan i all verden skal vi løse dette store sosialøkonomiske problemet uten å ha kunnskap om disse sakene? spør hun.

– Finnes ingen oversikt

Kunnskapsdepartementet bekrefter at de ikke har oversikt over hvor mange saker som når retten.

– Det finnes ingen fullverdig oversikt over saker som har vært i rettssystemet, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Holter.

Utdanningsdirektoratet, SSB og Kommunenes sentralforbund fører heller ingen oversikt.

I saker der det foreligger en dom er det mulig å finne avgjørelsene i søketjenesten Lovdata, men ikke alle tingrettsdommer legges ut der.

I praksis må alle landets 63 tingretter kontaktes i håp om å få full oversikt over antall mobbedommer.

Kunnskapsministeren: – Må vurdere det

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier til NRK at han skal vurdere å skaffe seg oversikt over mobbesaker i retten, dersom det viser seg at flere saker kommer til rettsvesenet.

– Det viktigste for meg er å få stoppa sakene før det kommer til rettssak. Men vi må selvfølgelig følge med på hvordan lovverket vi nå har vedtatt håndheves i domstolene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier seg enig i at hans departementet må vite om sakene som «blir så alvorlige at de går til rettsvesenet», men har likevel ingen umiddelbare planer om å skaffe seg oversikt over sakene som når retten.

Han viser til informasjon fra Barneombudet og Fylkesmannen, men Asheim har ikke bedt fylkesmennene rapportere på dette og Barneombudet sier selv at de ikke kan holde oversikt.

– Det er noe vi må vurdere, om vi skal be om rapportering på den type ting også, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger