Retten mener Oslo kommune er ansvarlig for at mobbeoffer ble ufør

Oslo tingrett mener en tidligere elev ved en Oslo-skole ble mobba og at eleven «ikke hadde blitt ufør» om kommunen hadde gjort mer. Kommunen anker dommen.

Klasserom Gunnarnes skole

UTESTENGT: Vitner forteller blant annet til retten at de så at eleven ble «kraftig mobba», utestengt, slått ned og at medelever løp etter henne når hun løp hjem. Klasserommet på bildet har ingenting med rettssaken i Oslo å gjøre.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

En tidligere elev ved en ungdomsskole i Oslo saksøkte i fjor kommunen for det hun mener er skader fra mobbing i de tre årene hun var elev ved skolen.

«Jeg hadde angst hver eneste dag når jeg våknet», forklarte kvinnen for retten ifølge rettsdokumentene.

Hun mener kommunen burde grepet inn mot mobbing av henne.

Mobbing

Tingretten mener kvinnen kunne forventet en mer aktiv oppfølging av mobbeproblematikken fra kommunens side da hun var elev ved en ungdomsskole i Oslo. Illustrasjonsfoto

Kvinnen er i dag uføretrygda og har slitt med psykiske problemer etter skolårene.

I dommen fra Oslo tingrett i juni i år kommer det fram flere konkrete eksempler på at kvinnen ble plaga av medelever på skolen. Vitner forteller blant annet at de så at eleven ble «kraftig mobba», utestengt, slått ned og at medelever løp etter henne når hun løp hjem.

I en rapport fra sakkyndige oppnevnt av retten vises det blant annet til en episode der det skal ha blitt sendt ut meldinger om at eleven skulle bankes opp, før en mobbegjeng omringet henne og truet henne.

Kommunen avviser at hun ble mobba, kommer det fram kommunens påstand i rettsdokumentene.

Hverken ledelsen ved skolen, lærerne eller de som «skal ha stått for mobbinga» kjenner seg igjen i kvinnens beskrivelser av mobbing, ifølge kommunens påstand i saken.

Tom rettsal

I domsavsigelsen fra Oslo tingrett står det at kommunen «er ansvarlig for de psykiske skader» som eleven ble påført etter hendelser ved ungdomsskolen hun gikk på.

Foto: Edin Babic / NRK

Advokat: – Særdeles ille at kommunen anker

Oslo kommune mener det var gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke er bevist at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.

Kommunen har anket dommen som falt i Oslo tingrett den 29. juni i år. Dommen er dermed ikke rettskraftig.

Den tidligere elevens advokat, Tor Kielland, mener det er «særdeles ille» at kommunen anker dommen.

– Det å måtte gå enda runde i retten er en stor belastning for den det gjelder. Når en domstol har tatt stilling til bevisene og dømt kommunen, mener jeg det bør være tilstrekkelig for å innrømme ansvar, sier Kielland.

Oslo kommune sier til NRK at kommunen ikke «finner det riktig» å kommentere saken mens den fortsatt går i rettsapparatet.

Eleven: – På tide å bli tatt på alvor

Plagene kvinnen har slitt med etter skolegangen beskrives av den rettsoppnevnte psykiateren som «angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse».

«Etter bevisførselen finnes sannsynliggjort at [...] saksøker ikke hadde blitt ufør dersom kommunens ansatte hadde handlet annerledes, eventuelt ikke hadde unnlatt å handle ut fra de overtid gjentatte opplysninger om mobbing».

Tingretten skriver i sin vurdering av saken / Dom fra Oslo tingrett 29.juni

I selve domsavsigelsen står det at kommunen «er ansvarlig for de psykiske skader» som eleven «er påført etter hendelsene» ved den aktuelle ungdomsskolen.

– Alvoret i dette er at mobbing som har store konsekvenser for framtida, blir sett på som små bagateller og latterliggjort av systemet. Det er tydelig at systemet ikke fungerer som det skal, det er på tide å bli tatt på alvor, sier den tidligere eleven til NRK tirsdag.

Oslo kommune har sett denne kritikken fra eleven, men avstår altså fra å svare.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger