Kristiansand kommune må betale historisk mobbe-erstatning

Kristiansand kommune må betale et mobbeoffer over 900.000 kroner i erstatning, etter at Høyesterett har avvist anken fra kommunen. Det er første gang en kommune blir kjent ansvarlig for mobbing i skolen.

Video b1ad1f56-a425-4f63-92cb-78fb1d42dea9.jpg

Høyesterett opprettholdt dommen fra Agder lagmannsrett, der kommunen ble holdt erstatningspliktig for den årelange mobbingen den i dag 31 år gamle mannen ble utsatt for på Hellemyr skole i Kristiansand.

I tingretten ble kommunen frifunnet.

Mener dommen er streng

Arild Rekve

OVERRASKET: Oppvektsdirektøren i Kristiansand kommune Arild Rekve er overrasket over at Høyesterett avviste anken i den mye omtalte mobbesaken.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Vi oppfatter dette som en veldig streng dom som stiller strenge krav til lærere og skolen. Vi er nok litt overrasket over utfallet, men vi tar selvfølgelig dommen til etterretning og vil følge opp det som står i dommen, sier oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune Arild Rekve.

Rekve påpeker at det i dommen står at klassestyrer gjorde sitt ytterste for eleven, men at det ikke var tilstrekkelig.

Skadet av årelang mobbing

Som barneskoleelev ble mannen i flere år utsatt for grov mobbing både fysisk og psykisk, som slag, spark, erting og utestenging.

Mannen har i ettertid slitt med posttraumatisk stresslidelse, sosial fobi og depresjon, og mottar i dag uførepensjon etter reglene for unge uføre.

Høyesterett mener den vedvarende mobbingen var i strid med den daværende skolelovgivningen og at kommunen, som ansvarlig for skoledriften, må stilles til ansvar for at mobbingen kunne pågå over flere år og at det ikke ble gjort mer for å stanse mobbingen.

– En merkedag for barn

Hos barneombudet ble dommen svært godt mottatt.
– Denne dagen blir en merkedag for barn i Norge, sier barneombud Reidar Hjermann.

Han mener dommen er viktig fordi den legger ansvaret på kommuner og skoler når barn blir mobbet og tar skadet av det.

Mobbeoffer

Mannen gikk på Hellemyr skole i Kristiansand. Der startet mobbingen, og der mislyktes skolen i å hjelpe. Dette skriver han selv om dommen.

Foto: NRK

– Kommunens ansvar

I dommen fra Høyesterett står det det:

«Ved pliktig skolegang påtar skolen seg et omfattende omsorgsansvar. Mobbing i skolen har stort skadepotensial, både for den enkelte og for samfunnet. Mobberne selv kan ikke stilles erstatningsrettslig til ansvar. Både prevensjonshensyn og en interesseavveiing tilsier ansvar for kommunen i de tilfeller der skadepotensialet realiserer seg.»

Dommer Ingse Stabel skriver i dommen at skoleansatte «utvilsomt har forsøkt å gjøre sitt beste i en vanskelig sak», men at det skulle blitt gjort enda mer for å forhindre mobbingen.

Skolen fokuserte på å forsøke å få mobbeofferet og mobberne til å skvære opp, og ifølge retten for lite på å irettesette mobberne.

– En dom med historisk betydning

Gisle Johnson og Dennis Danielsen

Mobbeofferets forsvarer Gisle A. Johnson (t.v.) mener dommen vil få en stor betydning. Her er i retten sammen med Dennis Danielsen. (ARKIV)

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Det er første gang en kommune blir kjent ansvarlig for mobbing i skolen.

– Å få en enstemmig dom i en så viktig sak er viktig, fordi den berører så mange barn. Det er mellom 30 og 50 tusen barn som mobbes jevnlig i skolen. Jeg har et håp om at en sånn dom kan være med å styrke deres vern i skolen, sier mannens advokat, Gisle A. Johnson til NRK.

– Jeg tror den vil ha en preventiv effekt i skolene, i forhold til å både forebygge og gripe inn i konkrete mobbesituasjoner. Jeg vil tro dommen har en viss historisk betydning, sier advokaten.

Ville bli trodd

Advokaten har pratet med 31-åringen etter at anken ble kjent.

– Han er naturligvis glad og jeg tror familien er veldig tilfreds i dag, sier Johnson.

Mannen får nesten én million kroner i erstatning.

– For ham har aldri det økonomiske vært det vesentlige i saken, men å bli trodd på at det er mobbing som er årsak til hans skader. Så har han ønsket en beklagelse fra kommunens side, sier advokaten, som mener kommunen bør beklage umiddelbart.

Tar mobbeansvaret alvorlig

Oppvekstdirektøren i Kristiansand sier kommunen har lagt ned mye arbeid for å forebygge mobbing de siste årene og understreker at det vil fortsette fremover.

– Vi beklager til alle som blir utsatt for mobbing og vi gjør vårt ytterste for at det ikke skal medføre skade for den enkelte. Det er et stort ansvar vi har og det ansvaret tar vi alvorlig, sier Rekve til NRK.no.