Hopp til innhold

Ansatte ved Russlands ambassade sendes ut fra Norge: – En trussel mot Norge

15 personer ved Russlands ambassade i Oslo erklæres uønsket i Norge. Ifølge norske myndigheter er de etterretningsoffiserer. – Ekstremt uvennlig skritt, sier ambassaden.

Pressekonferanse med utenriksminister Anniken Huitfeldt

UTVISER RUSSERE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt var på torsdagens pressekonferanse klar på at de utviste russerne var i Norge på falske premisser.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Deres virksomhet er en trussel mot norske interesser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Russerne har vært i Norge som diplomater, men norske myndigheter mener altså at de egentlig har drevet med etterretning.

– De 15 etterretningsoffiserene erklæres uønsket fordi de har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier Huitfeldt.

Samtlige av de uønskede russerne må forlate landet om kort tid.

Akkurat hvor lang tid de har på seg kan ikke utenriksministeren si.

Russlands ambassade: – Ekstremt uvennlig

Russlands ambassade bekrefter til NRK at 15 ambassadeansatte er erklært uønsket i Norge.

– Reaksjonen er sterkt negativ. Dette er et nytt ekstremt uvennlig skritt, som følges opp med svartiltak, sier ambassadens pressetalsmann Timur Tsjekanov til NRK.

Russlands ambassade i Oslo

Russlands ambassade i Oslo.

Foto: Vegard Tjørhom

Norges forhold til Russland er nå på et absolutt minimum, sier utenriksminister Huitfeldt.

– Vi opplever at vi er mer sårbare, og at deres aktivitet i Norge har mer skadeomfang enn tidligere.

Norske myndigheter har fulgt med på aktiviteten til de 15 ambassadeansatte over lengre tid.

Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og den økte trusselen fra russisk etterretningsaktivitet mot Norge er grunnen for at de nå er uønsket i landet.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet, sier Huitfeldt.

Konkret hva de utviste russerne skal ha gjort kan ikke utenriksministeren svare på, og henviser til PST.

PST har foreløpig ikke uttalt seg om saken, men innkaller til pressekonferanse fredag klokken 13. Det opplyser tjenesten på sin Twitterkonto.

Politiets Sikkerhetstjeneste

Politiets sikkerhetstjenestes hovedkvarter i Oslo

Foto: Helge Carlsen / NRK

Utvisningen av de 15 russerne skjer bare dager før NRK, SVT, DR og Yle publiserer et omfattende journalistisk arbeid om nettopp russisk etterretning i Norden.

I dokumentarserien «Skyggekrigen» forteller ulike kilder om en stor og økende etterretningsaktivistet i de nordiske landene. Serien publiseres i NRK TV senere i april.

Har vært flere utvisninger etter Ukraina-krigen

Også i april i fjor måtte tre russere forlate landet fordi Norge mente de var etterretningsoffiserer.

Da svarte Russland med å utvise tre norske diplomater.

Hva Russland vil gjøre denne gangen er ennå ikke klart.

– Russland har ingen grunn til å reagere mot Norge, sier Huitfeldt. Hun understreker at ingen norske diplomater i Russland driver med etterretning.

Etter det NRK vet er det nå 19 norske diplomater i Russland. Hvis Russland også denne gangen utviser like mange som Norge har utvist, vil det altså bli få diplomater igjen i Russland.

– Jeg vil understreke at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge. Det vi nå gjør retter seg utelukkende mot uønsket etterretningsvirksomhet, sier Huitfeldt.

Også andre europeiske land har i den senere tid gjort tiltak for å redusere antallet russiske etterretningsoffiserer i sine egne land.

–De siste årene har flere hundre russiske etterretningsoffiserer i andre land blitt erklært uønsket, sier Huitfeldt.

Får støtte fra opposisjonen

Venstres leder Guri Melby er fornøyd med at Norge tar grep når det gjelder de mistenkte etterretningsoffiserene.

Guri Melby - Venstre

Guri Melby, leder i Venstre

Foto: William Jobling / NRK

– Det er betryggende å se at regjeringen tar trusselen fra russisk etterretning mot Norge på alvor. Jeg vil berømme regjeringen for denne beslutningen. Det er nødvendig med en tøffere linje mot Russland framover, sier Melby.

Høyres Ine Eriksen Søreide leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun er ikke overrasket over dagens utvisning av 15 russere, og sier at det er nettopp det norske etterretningstjenester har advart mot.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (H), leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget

Foto: William Jobling / NRK

– At russerne utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge. Etter den fullskala invasjonen av Ukraina så har kontaktflatene blitt færre og det betyr at russiske etterretningstjenester bruker mer aggressive virkemidler for å hente inn informasjon fra Norge, inkludert bruk av etterretningsoffiserer.

Søreide mener Norge må regne med langt mer pågående russisk etterretning også fremover.

Også Fremskrittspartiet er fornøyd med regjeringens avgjørelse om utvisning.

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsmann i Frp

Foto: Stortinget

– Fremskrittspartiet er overbevist om at sikkerhetstjenesten gjør et grundig arbeid for å avsløre russisk etterretningsvirksomhet i Norge og det er viktig at Norge er tydelig i vår reaksjon på denne virksomheten. Fremskrittspartiet støtter derfor fullt ut regjeringens beslutning, sier utenrikspolitisk talsmann i Frp Christian Tybring-Gjedde.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger