Hopp til innhold

Bevæpningsutvalget føler seg forsøkt latterliggjort

Både PST og Det nasjonale statsadvokatembetet mener Bevæpningsutvalget ikke har skjønt sentrale elementer om dagens terrortrussel. – Latterliggjøring av utvalgets arbeid, svarer visepolitimester og utvalgsmedlem.

To polititjenestemenn har våpen i hylster på låret

SKAPER DEBATT: Bevæpningsutvalget anbefalte i vår at Norge fortsatt bør ha et ubevæpnet politi. Nå får utvalget sterk kritikk for måten de har beskrev terrortrusselen mot Norge.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt satt i regjeringens bevæpningsutvalg, som i vår anbefalte at det ikke bør innføres fast bevæpning av politiet i Norge.

– Latterliggjør utvalgets arbeid

Arne Jørgen Olafsen snakker om bevæpning

REAGERER PÅ KRITIKK: Utvalgsmedlem og visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt mener høringssvarene inneholder ufin kritikk mot utvalget som utredet spørsmålet om politibevæpning.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Utvalget får nå sterk kritikk av både Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som skriver i sine høringssvar at utvalgets konklusjoner blir feil fordi de ikke har skjønt helt sentrale elementer i dagens terrortrusselbilde.

– Det jeg registrerer fra de nevnte høringsinstanser, er at de nå forsøker «å snakke ned» NOUens kunnskapsgrunnlag. Inntrykkene fra noen av høringssvarene er spissformuleringer, en uvanlig kraftig bruk av adjektiver, diverse beskyldninger og latterliggjøring av utvalgets arbeid, sier Olafsen til NRK.

Det nasjonale statsadvokatembetet er overordnet påtalemyndighet for PST og Kripos. Det vil blant annet si at de er overordnet påtalemyndighet i sakene PST etterforsker på kontraterrorfeltet.

Skyter fra hofta

Jan Glent, leder for Det nasjonale statsadvokatembetet

KRITISK: Jan F. Glent som leder Det nasjonale statsadvokatembetet mener regjeringens Bevæpningsutvalg har misforstått helt sentrale elementer i dagens trusselbilde knyttet til jihadistisk terror.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Embetsleder Jan F. Glent sier til NRK at de mener Bevæpningsutvalget, som i mars gikk imot generell bevæpning av politiet, har lagt feil faktum til grunn.

I et svært kritisk høringssvar skriver han blant annet:

Embetet vil anføre at utvalget ikke har skjønt helt sentrale elementer i dagens trusselbilde knyttet til jihadistisk terror. (...) De har heller ikke greid å se eller forstå dagens hovedtrend på dette feltet, til tross for at denne trenden har pågått i over tre år og ikke viser tegn til å avta. Som følge av dette blir utvalgets konklusjoner feil.

– For det første sier de at det ikke er indikasjoner på at Norge er et terrormål. Det er beviselig feil. Norge er en del av vesten og ISIL og Al Qaida har vesten i sitt fiendebilde, også Norge. Det er det ingen tvil om, sier Glent til NRK.

Vil ha fast bevæpnet politi

Han mener utvalget ikke har forstått eller kommunisert ut at vi nå er inne i en angrepstopp fra ekstrem islamisme i Europa.

– For bevæpningsspørsmålet er dette veldig sentralt fordi den angrepstoppen som vi ser nå består nettopp i den typen angrep hvor bevæpnet politi har stor betydning for å kunne begrense omfanget når angrepet først skjer, sier Glent.

Derfor mener NAST at det bør innføres generell bevæpning for norsk politi ved at skytevåpen bæres på hoften.

– Det er helt avgjørende at de som skal treffe beslutninger i dette spørsmålet her har et korrekt faktagrunnlag, særlig på de sentrale punktene og dette er et sentralt punkt, sier Glent til NRK.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa også tidligere denne uka at Bevæpningsutvalget gav et upresist og ikke oppdatert bilde av dagens terrortrussel.

KRITISK: PST-sjef Benedicte Bjørnland mener utvalgets beskrivelse av terrortrusselen er upresis, og at den ikke samsvarer med virkeligheten slik sikkerhetstjenesten kjenner den.

Utvalgsmedlem reagerer

Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen som satt i Bevæpningsutvalget, er overrasket over kritikken fordi han sier deres viktigste informasjonskilde var nettopp PST.

– Synspunktene fra PST og NAST mister mye av sin potensielt overbevisende kraft når informasjonen knyttet til trusselbildet og terrorsituasjonen i Europa ikke tidligere ble fremmet for utvalget med samme tyngde. Det er grunn til å undre seg over hvorfor PST ikke la vekt på å formidle dette synet da utvalget hadde møter og kommuniserte både med PST og den nasjonale ledergruppen, sier Olafsen til NRK.

Han reagerer på at PST-sjefen argumenterer med at å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta risikoen for at det vil skje tap av liv i løpet av den tiden politiet vil bruke på å bevæpne seg.

Olafsen reagerer også på påstanden om at utvalget skal mene at elektrosjokkvåpen er et egnet maktmiddel mot terrorister med machete og at utvalget mener at elektrosjokkvåpen kan erstatte skytevåpen. Det mener han de ikke har ment.

– Som jeg tidligere har uttalt er både jeg og resten av utvalget glade for saklig kritikk og kommentarer, men beskyldninger om at konklusjonene var gitt før arbeidet ble påbegynt og latterliggjøring, sier mer om høringssvarene enn om kvaliteten på utvalgets arbeid, sier Olafsen til NRK.

Politiet som vokter landets hovedflyplass risikerer å måtte løpe langt for å hente våpen i en akuttsituasjon.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ