Hopp til innhold

Vil ha bevæpnet politi på de store flyplassene

Avinor vil ha fullt bevæpnet politi på alle de store flyplassene i Norge.

Politiet driver objektsikring på Gardermoen

BEVÆPNING: Avinor mener det er nødvendig å bevæpne politiet på flyplassene i Norge. Her driver politiet objektsikring på Oslo lufthavn Gardermoen.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Gardermoen er selvfølgelig nøkkelen, men vi mener også at på de største flyplassene vi har bør politiet være bevæpnet.

Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.

– Trusselen er ikke bare på Gardermoen, det kan være aktiviteter også på de andre store flyplassene. Slik det ser ut i verden nå må vi ta høyde for at trusselen er stort sett over alt.

Falk-Petersen vil ikke gå i detalj på hvilke flyplasser han mener, men sier at de største som Flesland i Bergen, Sola i Stavanger og Værnes i Trondheim bør ha bevæpnet politi.

– Men det må være politiets faglige vurderinger som avgjøre dette, sier han.

Slår alarm om sikkerheten på Oslo lufthavn

Vil bevæpne politiet permanent

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sa onsdag at hun mener dagens trusselbilde krever et bevæpnet politi.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet viser hun til viktigheten av at politiet er riktig utstyrt, for å kunne stanse pågående terrorhendelser og begrense skadeomfanget.

– Utviklingen i jihadistisk terror på europeisk jord har hatt en negativ utvikling. Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sier Bjørnland til NRK.

Nettopp dette mener Avinor-sjefen er spesielt aktuelt på flyplasser.

– Vi ser jo på hendelsene rundt i verden at dette er ting som skjer veldig fort. Så det er viktig at politiet som skal håndterer disse situasjonene er der med en gang, og har de nødvendige hjelpemidlene.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor

ØNSKER BEVÆPNING: Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen vil at de store flyplassene skal ha bevæpnet politi av hensyn til dagens trusselbilde.

Foto: Astri Husø / NRK

Får støtte fra Høyre

– Dette er noe vi har etterlyst lenge, sier andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H). Han sier de store flyplassene er aktuelle, og trekker spesielt fram Gardermoen.

– Der er det store arealer de skal dekke, og de må løpe langt for å kunne bevæpne seg. Samtidig vet vi fra utlandet at store flyplasser dessverre er terrormål, så derfor ønsker vi å sette politiet i stand til å reagere raskere dersom det skulle skje en katastrofe.

Også Arbeiderpartiet er villige til å diskutere nye løsninger på de store flyplassene.

– Om politiet har problemer med å nå til våpenet dersom det skulle oppstå en situasjon på de store flyplassene, så bør vi se på hva slags alternative løsninger man kan tilrettelegge for, sier medlem av justiskomiteen Maria-Karina Aasen-Svensrud.

Hun er derimot usikker på om et permanent bevæpnet politi på flyplassen er løsningen.

– Men vi må gjøre det mulig å imøtekomme det behovet politiet har for å få tak i våpen på flyplassene.

AKTUELT NÅ