Vil bevæpne politiet på Oslo lufthavn: – Et angrep har potensial for omfattende skade

Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier det vil bli innført midlertidig bevæpning på Norges hovedflyplass de neste tre månedene. Han vil også endre lovverket, så det blir enkelte å bevæpne politiet på utsatte steder.

Justis – og beredskapsdepsminister Per Willy Amundsen sier det vil bli innført midlertidig bevæpning på Norges hovedflyplass de neste tre månedene.

BEVÆPNINGSTILHENGER: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier politiet på landets hovedflyplass skal være bevæpnet de neste månedene.

Justisminister Per Willy Amundsen kunne torsdag fortelle at politiet på Norges største flyplass skal bære våpen på hofta av beredskapshensyn.

– Bakgrunnen er at Gardermoen er et utsatt punkt, med store åpne områder, der det passerer store folkemengder hver dag. Dersom det skulle skje noe på Gardermoen, er skadepotensialet stort og det vil kunne sette kritisk infrastruktur ut av spill, sier Amundsen.

Vil endre regelverket

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder. Denne perioden kan deretter forlenges i åtte uker av gangen.

Anundsen legger ikke skjul på at han mener dagens regelverk er for omstendelig.

Han sier det derfor arbeides med å se på muligheten for å endre Politiloven. Dette for å kunne senke terskelen for å innføre permanent bevæpning på utsatte steder.

– Jeg har parallelt med dette allerede igangsatt et arbeid for å gjøre endringer i Politiloven, sånn at vi raskere kan innføre punktbevæpning. Da gjelder det også bevæpning av mer permanent karakter.

– Kan gjelde flere flyplasser

Han påpeker at den midlertidige bevæpningen ikke påvirker den pågående prosessen om hvorvidt politiet i hele Norge skal bevæpnes permanent. Her er det satt en høringsfrist til 1. desember.

I forrige uke ble det klart et flertall av landets politimestre er mot generell bevæpning i sitt distrikt.

Samtidig er politimesterne som har ansvaret for landets tre største byer for bevæpning. Avinor sa onsdag at de ønsker seg bevæpnet politi på alle de største flyplassene i Norge. Anundsen sier de varslede endringene i politiloven kan gjøre det mulig.

– Jeg har stor forståelse for det Avinor ønsker. Derfor har jeg uavhengig av dette satt i gang et lovarbeid som jeg vil ha frem raskt, for å kunne gi oss et bedre grunnlag, juridisk, for å kunne iverksette permanent punktbevæpning. Da vil det være naturlig å se på flere flyplasser i Norge.

Per Willy Amundsen, Steven Hasseldal og Odd Reidar Humlegård på pressekonferanse

Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester Steven Hasseldal om bevæpning av politiet

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– For store avstander

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier Politidirektoratet vil jobbe for at ordningen med bevæpnet blir permanent.

Humlegård sier Politidirektoratet har lagt vekt på PSTs vurdering av terrortrusselen mot Norge generelt, samt Øst politidistrikts vurdering av situasjonen på Gardermoen spesielt.

Han påpeker at det hver dag er 80.000 reisende på flyplassen, og at den derfor kan være et terrormål.

– Ordningen med fremskutt lagring ble innført for fire år siden. Norsk politi er godt rustet, med våpenet innelåst i bil. På Gardermoen er det imidlertid for store avstander til at våpenet skal være i bilen, sier Humlegård.

Randi Nymoen-Jahren kommer rett fra nattvakt uten våpen på Gardermoen politistasjon. Den midlertidige bevæpningen på Oslo lufthavn kan allerede være på plass når hun skal jobb i morgen. Både Nymoen-Jahren og leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er fornøyde med beslutningen.

Norge og Island i særklasse

Med på pressekonferansen er også Steven Hasseldal. Hasseldal er politimester i Øst politidistrikt, som blant annet har ansvaret for politiposten på landets hovedflystasjon, Oslo lufthavn Gardermoen. Hasseldal er i utgangspunktet mot generell bevæpning av politiet, men mener det må gjøres unntak for landets hovedflyplass.

– Dette gjør at vi vil kunne gjøre en langt bedre tjeneste på Gardermoen. Det er fem land med tilnærmet ubevæpnet politi i Norge, men det er bare Norge og Island som ikke har våpen på hovedflyplassene, sier Hasseldal.

Ifølge politimesteren vil politiet på Gardermoen bevæpnes «så raskt som mulig, kanskje allerede i morgen».

– Jeg er varm tilhenger av ordningen med fremskutt lagring, men det passer ikke særlig godt på Gardermoen. Der har man bilene stående på utsiden, og det er store avstander. Dette vil sørge for en god dekning i terminalområdet, som er mest utsatt, men også i området der det gjennomføres grensekontroll, sier Hasseldal.

Slår alarm om sikkerheten på Oslo lufthavn

Politiet på Gardermoen har tidligere slått alarm om sikkerheten ved landets hovedflyplass.

Ny bevæpningsdebatt

Debatten om generell bevæpning har blusset opp igjen, etter at det forrige uke ble klart at politimesterne som har ansvaret for landets tre største byer ønsker generell bevæpning.

Dette kommer fram i høringssvar til Bevæpningsutvalget, som tidligere i år foreslo en videreføring av dagens ordning med fremskutt lagring. Dette innebærer at ordinært politi har tjenestevåpenet innelåst i en kasse i tjenestebilen.

Bevæpnet politi patruljerer Oslo S fredag

Bevæpnet politi patruljerer på Oslo S i Oslo.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

I høringssvarene fremgår det også at seks av politidistriktene i Norge, et flertall, mener dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt nok.

I går ble det klart at PST-sjef Benedicte Bjørnland i sitt høringssvar retter krass kritikk mot utvalget, som hun mener har et upresist bilde av dagens terrortrussel. Bjørnland mener utviklingen i jihadistisk terror på europeisk jord tilsier at politiet i Norge bør være bevæpnet.

Avinor har vært tydelige på at de mener politiet på Gardermoen bør være bevæpnet. Onsdag sa konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen til NRK at politiet på alle de største flyplassene i Norge bør være bevæpnet.

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sa forrige uke at han oppfatter det slik at den politiske motstanden mot bevæpning er i ferd med å snu. Amundsen sa også at han regner med at generell bevæpning vil bli innført i Norge «i løpet av noen år».

Politiet som vokter landets hovedflyplass risikerer å måtte løpe langt for å hente våpen i en akuttsituasjon.

Politimenn i Romerike politidistrikt illustrerer hvor lang tid det tar å bevæpne seg i en akutt situasjon.

SISTE NYTT

Siste meldinger