Hopp til innhold

Finansdepartementet endret SSB-referat: – Det ser spesielt ut

Etter at Stortingets kontrollkomité fattet interesse for den betente SSB-striden, endret Finansdepartementet deler av et referat fra et møte mellom departementet og SSB, ifølge VG. – Det ser spesielt ut, sier leder Kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen, til NRK.

Leder i Stortingets kontrollkomité Dag Terje Andersen (Ap) sier det ser spesielt ut at Finansdepartementet endret et referat fra et møte mellom SSB og departementet og varsler spørsmål om det i Kontrollkomiteens høring om SSB-saken.

– Det kan se ut som et referat det i utgangspunktet var enighet om, ble endret, sier Dag Terje Andersen (Ap) i Politisk kvarter.

– Det ser i hvert fall så spesielt ut at det blir grunnlag for spørsmål om det i dagens høring, fastslår han videre.

I ettermiddag holder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpen høring om den betente striden om håndteringen av omorganiseringen i SSB.

Spørsmålet er om nå avgått SSB-sjef Christine Meyer ble presset ut av finansminister Siv Jensen etter at det kom frem at omorganiseringen ville ramme innvandringsstatistikken, eller om Meyer hadde latt være å ta tydelige styringssignaler fra ministeren i lang tid.

I det spørsmålet har Meyer og Jensen helt ulike virkelighetsoppfatninger.

VG: Ville ha inn endring om bekymring

Bare timer før høringen melder VG at finansråd Hans Henrik Scheel i november endret et sentralt referat fra et møte mellom Finansdepartementet og SSB, som var blitt avholdt over en måned tidligere.

Endringene i referatet skjedde ifølge avisen like etter at Meyer hadde gått av som SSB-sjef, og etter at Kontrollkomiteen hadde fattet interesse for saken.

Både Finansdepartementet og SSBs tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle, som var til stede på møtet, bekrefter overfor VG at referatet ble endret.

VG skriver at Finansdepartementet ville ha inn følgende endringer i referatet:

  • «Finansdepartementet varslet at en ville innkalle ledelsen i SSB til et eget møte om dette (departementets bekymring for endringene omorganiseringen førte til, journ. anm.) og de planlagte endringene i forskningsavdelingen.»
  • «Finansdepartementet spurte også om risikoen ved flytting av statistikkproduksjonen mellom Oslo og Kongsvinger.»

Meyer har i striden med Finansdepartementet hevdet at hun hadde støtte for omorganiseringen i SSB helt frem til det kom frem at forskeren bak det såkalte innvandringsregnskapet ville bli flyttet.

Siv Jensen har på sin side har fremholdt at hun gjentatte ganger uttrykte bekymring knyttet til omorganiseringen.

Hva som er riktig, blir kjernen av dagens høring.

Bildekombinasjon av Siv Jensen og Christine Meyer

STRID: Finansminister Siv Jensen og avgått SSB-sjef Christine Meyer har ulike virkelighetsoppfatninger av hva som skjedde under omorganiseringen i SSB i fjor. I dag skal begge møte i høring i Stortingets kontrollkomité.

Foto: NRK/Scanpix

Kontrollkomité-leder: Dette blir det viktigste i SSB-høringen

– I høringen er jeg mest opptatt av å finne ut av om det faktisk var sånn at Meyer hadde grunn til å føle at hun hadde støtte for den betydelige SSB-omstillingen til langt ut i prosessen, eller om Siv Jensen lenge var skeptisk til den, sier Dag Terje Andersen til NRK.

Han understreker viktigheten av at SSB er en uavhengig forskningsinstitusjon.

– Det er den institusjonen i Norge som alle politikere på tvers av partigrenser, enten du er i opposisjon eller i posisjon, stoler på faktagrunnlaget til når vi skal lage statsbudsjett. Det er SSBs fakta som blir lagt til grunn når partene i arbeidslivet skal ha lønnsoppgjør. Det er en utrolig viktig institusjon, og vi er selvfølgelig opptatt av å bidra til at den har den autoriteten som den tidligere har hatt.

Leder av Stortingets kontrollkomité sier det viktigste å få klarhet i i høringen om SSB-saken, er om Christine Meyer hadde grunn til å føle at hun hadde støtte for omstillingen i SSB til langt ut i prosessen, eller om Finansdepartementet lenge uttrykte bekymring for prosessen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger