Hopp til innhold

Nå kan Maria Amelie få arbeidstillatelse i Norge

Justisdepartementet har vedtatt regelendringen som gjør at ulovlige innvandrere kan søke arbeidstillatelse i Norge.

Maria Amelie

Madina Salamova, kjent under navnet Maria Amelie, er nå ett steg nærmere å kunne få lovlig opphold i Norge.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Dermed kan trolig forfatteren Madina Salamova, best kjent under psevdonymet Maria Amelie, søke om å få komme tilbake til Norge.

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet bekrefer dette overfor NRK nå i kveld.

– Instruksen går ut på at personer som har vært i Norge som asylsøkere kan komme tilbake til Norge som arbeidsinnvandrere. Gitt at de oppfyller kravene om arbeidsinnvandring som faglært og at de ikke har brutt straffeloven, forteller Lønseth.

Video Endrer regler for arbeidsinnvandrere

NETT-TV: Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet sier regelendringen trolig vil omfatte Maria Amelie.

Justisdepartementet begrunner den nye instruksen med at dagens innreiseforbud for utviste asylsøkere i noen tilfeller er til hinder for at norske bedrifter kan benytte seg av særskilt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft.

Bortvist, men ikke utvist

I denne nye ordningen ligger det at Maria Amelie, og andre med ulovlig opphold, fremdeles må sendes ut av landet.

Men i motsetning til i dag, der det normale er at det med uttransporteringen også følger et innreiseforbud til Norge i en viss periode, skal det være mulig å kunne returnere til Norge som arbeidsinnvandrer uten «karantenetid».

Pål Lønseth sier det nå er opp til Utlendingsdirektoratet å avgjøre om Maria Amelie oppfyller kravene for å returnere til Norge.

– Men etter alt å dømme vil hun oppfylle de vilkårene og kunne komme til Norge som arbeidsinnvandrer, sier Lønseth.

NRK har i kveld vært i kontakt med Maria Amelie, men hun vil ikke kommentere saken før hun har snakket med sin advokat og fått klarhet i hva slags konsekvenser instruksen får for henne.

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen i Frp.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Den varslede regelendringe er av kritikere blitt kalt «Lex Amelie» fordi de mener endringene vil være skreddersydd hennes situasjon.

– Jeg ikke spesielt tilhenger av dette. Dette handler i realiteten om å belønne illegale innvandrere som har brutt norsk lov. Signalet det sender vil kun bidra til å undergrave respekten for norske innvandringsregler, samtidig som det er en åpen invitasjon til alle som ønsker å missbruke asylinstituttet, sier innvandringspolitisk talsmann for Frp Per-Willy Amundsen.

Han sier instruksen blir en tilleggsåpning for å kunne oppholde seg ulovlig i Norge.

– Dessuten vil det legge ytterligere sten til byrden saksbehandlerne i UDI allerede nå opplever. Dette er «Lex Amelie». Her har SVs venner fått gjennomslag, sier Amundsen.

Venter i Polen

Den russiskfødte 25-åringen ble pågrepet av politiet på Lillehammer 12. januar i år fordi hun hadde oppholdt seg ulovlig i Norge over lengre tid etter å ha fått avslag på asylsøknaden.

Hun hadde da levd i skjul, men stod i høst fram og fortalte sin historie i boka «Ulovlig norsk».

Video Maria Amelie har flyttet til Polen

NETT-TV: NRK møtte Maria Amelie i Krakow tidligere i måneden.

24. januar ble 25-åringen satt på flyet til Moskva hvor hun bodde i en periode, før hun i mars flyttet til Krakow i Polen .

Her ble hun tatt under vingene av foreningen for forfulgte forfattere ICORN i påvente av regelendringen som gjør det mulig å søke arbeidstillatelse i Norge.

Hun har allerede takket ja til et jobbtilbud som journalist i Teknisk Ukeblad.

AKTUELT NÅ