Hopp til innhold

Regjeringen svært nær regelendring

– Regjeringen vil om relativt kort tid offentliggjøre en endring av lovverket som gjør at Maria Amelie og andre i hennes situasjon, sendes ut av landet, men unngår utvisning, sier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg

Stormen rundt Maria Amelie har ført til hektisk møtevirksomhet i Regjeringskvartalet. Nå går det mot en endring i lovverket.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Magnus Takvam

- Konturene av en løsning, og når den kan presenteres i offentligheten, tror jeg ikke regjeringen vil drøye så veldig lenge med, sier Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Ifølge Takvam er rammen for en ordning klar, men man jobber nå med å få detaljene på plass og forsikre seg om at det ikke er noen hull.

– I slike saker må man være helt sikker på at det ikke får utilsiktede virkninger, derfor går eksperter og embedsverk gjennom dette for å se om det er en solid ordning, sier han.

Bortvist, men ikke utvist

I denne nye ordningen ligger det at Maria Amelie, og andre med ulovlig opphold, fremdeles må sendes ut av landet.

– Det å ha ulovlig opphold, skal få en konsekvens, sier Takvam.

Men i motsetning til i dag, der det normale er at det med uttransporteringen også følger et innreiseforbud til Norge i en viss periode, skal det være mulig å kunne returnere til Norge som arbeidsinnvandrer uten «karantenetid».

Kompetansekrav

Maria Amelie er ute fra varetekt

En regelendring kan få stor betydning for Maria Amelie, som står i fare for å bli utvist fra Norge.

Foto: Nyhetsspiller

– Maria Amelie og andre som gjennom flere år som asylsøkere, har greid å etablere seg, få arbeid og fungerer godt i det norske samfunnet - og som har noe å tilby gjennom sin arbeidskraft og kompetanse - kan få anledning til å returnere som arbeidsinnvandrere, sier Takvam.

– For at disse utsendte asylsøkerne ikke skal bli gående i årevis uten å kunne returnere, må man unngå et utvisningsvedtak. Akkurat hvordan man skal unngå det, diskuteres og ses på nå.

Politikerne ser også på kriteriene for hvilke personer som skal kunne omfattes av ordningen.

– Skal man for eksempel ha kommet som barn, hvor lenge skal man ha jobbet her, hva slags kompetanse skal man ha og så videre, utdyper Takvam.

– Trenger ikke drøye for Amelie

Video Magnus Takvam kommenterer Maria Amelie-saken

Magnus Takvam kommenterer lovendringen i Dagsrevyen.

Det har av flere blitt sagt at selv om Maria Amelie ikke får innreiseforbud, vil det ta lang tid før hun har de nødvendige papirene for å kunne søke arbeidsinnvandring.

Det er da blitt pekt på at man i Russland må ha bostedstillatelse, og det må Maria Amelie få fra politiet i den opprinnelige hjembyen i Nord-Ossetia. Deretter kan hun få et innenrikspass, før hun så kan søke om å et utenrikspass for å kunne søke visum til Norge.

Demonstrasjon foran slottet

Presset på politikerne har vært stort den siste uken, etter at pågripelsen av Maria Amelie ble kjent.

Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

– Å få et slikt utenrikspass kan ta rundt seks måneder i hennes tilfelle, sa NRKs Russland-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld i Dagsnytt18 i går.

Nå kan det imidlertid tyde på at veien ikke trenger å være fullt så lang.

– Norske myndigheter sier at dersom Maria Amelie sendes ut, men ikke utvises fra Norge, vil det være praktisk mulig å få de nødvendige papirene i Moskva, uten at hun er nødt til å dra til Nord-Ossetia. Det vet jeg ikke med sikkerhet, men det er det som blir sagt, sier Takvam.

En arbeidstillatelse er gyldig i maks ett år, og kan deretter fornyes. Etter tre år danner arbeidstillatelsen grunnlag for permanent opphold i Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger