Derfor er det opp til Giske å bevise sin uskyld

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Trond Giske må motbevise anklagene om trakassering. Her er lovverket som partiet nå måler Giskes oppførsel opp mot.

Trond Giske på stortingsmøte om konstitueringen

I HARDT VÆR: Før jul begynte norske medier å omtale de første meldingene om Trond Giskes oppførsel. 22. desember ble Giske sykmeldt. Han er nå fritatt fra vervet som nestleder i partiet på ubestemt tid.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Selv om de politiske kommentatorene mener Giskes dager som nestleder allerede er talte, har partileder Støre sagt at de skal finne ut om det har foregått seksuell trakassering (les om definisjonen på dette nederst i artikkelen).

NRK har fått bekreftet at Støre omtalte likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering.

Giske har beklaget sin oppførsel, men tilbakeviser også mange av anklagene.

– Vi går gjennom alle varslene, og går inn for å oppklare dem, sa Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet tirsdag.

Tror på varslerne

Støre poengterer at Giske skal få uttale seg om varslene, men gjentok flere ganger i løpet av tirsdagen at han tror på varslerne.

– Det er innført et prinsipp som heter delt bevisbyrde. Det betyr at du ikke skal ende opp med en situasjon hvor du kan si at en sak er nullet ut med påstand mot påstand. Det betyr at en påstand om at det har foregått trakassering, må eventuelt motbevises av den som får den anklagen mot seg. Så skal det en sannsynlighetsovervekt for hva du tror på, sa Støre på pressekonferansen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

FORKLARER; Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

I likestillingslovens paragraf 37 står dette om bevisbyrde:

«Diskriminering skal anses å ha skjedd hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har skjedd.»

Dette er altså et annet prinsipp enn i strafferetten, der man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er også kalt omvendt bevisbyrde.

– Det omvendte ligger i det at man tar utgangspunkt i at dette har skjedd. Og at den som blir anklaget selv må bevise at det ikke har skjedd. Så blir det til syvende og sist opp til de som skal ta stilling til dette å avgjøre hva som mest sannsynlig faktisk har skjedd, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Likestillingslovens bestemmelser må ikke forveksles med straffeloven. Å ha utsatt noen for seksuell trakassering er ikke nødvendigvis straffbart. Men er det alvorlig nok, rammes det både av likestillingsloven og straffeloven.

– Ikke helt opplagt

Lill Egeland

ADVOKAT: Lill Egeland i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Foto: Steffen Aaland

Advokat Lill Egeland er fast juridisk rådgiver for personalavdelingene til flere norske selskap. Hun sier dette om likestillingslovens paragraf om bevisbyrde.

– Denne bestemmelsen er videreført fra tidligere lover og sier at hvis noen legger fram informasjon som indikerer at diskriminering har funnet sted, så snus bevisbyrden. Man anser at diskriminering har funnet sted med mindre den anklagede sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har skjedd, sier Egeland.

Hvis man ser for seg Arbeiderpartiet som arbeidsgiver og Giske som arbeidstaker (ikke folkevalgt), er det mer nyansert.

– Om denne bestemmelsen også betyr at en arbeidsgiver i alle sammenhenger skal legge til grunn at trakassering har skjedd hvis det er påstand mot påstand, er likevel ikke helt opplagt. For eksempel er det i avskjedssaker slik at arbeidsgivers beviskrav er skjerpet hvis det arbeidstaker påstås å ha gjort, er særlig belastende for arbeidstaker, sier Egeland.

Som en rettssak

Et internt Ap-dokument som ble lekket i desember viser at en jurist og en psykolog som ble hyret inn av partiet, mener Giske kan ha brutt likestillingsloven. Vurderingen ble gjort før Giske kom med sin versjon av saken.

Advokat Lill Egeland mener prosessen med å komme til bunns i om Giske har brutt likestillingsloven, kan sammenlignes med en rettssak.

– Det finnes ikke regler i loven om hva man skal gjøre, så man må bygge på generelle prinsipper, der det viktigste er at den som får påstanden mot seg må få mulighet til å mene noe om den. Altså det som heter kontradiksjon på fagspråket, sier Egeland.

– Begge parter skal få komme med sitt syn på saken, ledelsen må konkludere om hva de mener har skjedd og de må se på dette opp mot lovverket, sier Egeland.

Støre sa også dette om prosessen:

– Vi er ikke et domstolsorgan. Saker som er brudd på straffeloven hører hjemme i rettsvesenet, men vi må gjøre oss opp en oppfatning om det har funnet sted seksuell trakassering eller annen kritikkverdig opptreden, sier Støre.

Han sier de må undersøke fakta som om personene har vært på samme sted, og om mulig om hendelser har funnet sted.

Sykmeldt

Trond Giske er sykmeldt, og NRK har torsdag ikke fått svar fra rådgiver Bård Flårønning.

I Dagsrevyen 21. desember svarte han slik:

– Vil noe av det som har skjedd falle inn under begrepet seksuell trakassering?

– Om det er upassende oppførsel eller noe som er ubehagelig er det for meg mer enn nok til å beklage dypt.

Til syvende og sist er det partiledelsen som skal avgjøre om Giske har den nødvendige tilliten for å kunne fortsette som nestleder. I teorien kan Giske ha mistet denne tilliten, selv man ikke kommer til at det har forekommet seksuell trakassering.

At seksuell trakassering har funnet sted er i arbeidslivet heller ikke ensbetydende med at man mister jobben. Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier mange saker i arbeidslivet ender med en advarsel, selv om man mener det har foregått seksuell trakassering.

Jonas Gahr Støre om Giske kan komme tilbake som nestleder

KAN IKKE UTELUKKES: Jonas Gahr Støre svarte tirsdag på spørsmål om Trond Giske kan komme tilbake som nestleder i Arbeiderpartiet.

SISTE NYTT

Siste meldinger