Datatilsynet krever redegjørelse fra sykehus

Datatilsynet har sendt krav til Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge etter at taushetsbelagte opplysninger om pasienter havnet i offentlige postjournaler.

UNN Tromsø
Foto: UNN

Etter at Datatilsynet fikk varsel om 275 tilfeller av taushetsbelagte pasientopplysninger var blitt offentliggjort i postjournalen ved Oslo universitetssykehus (OUS), vil de nå ha svar.

Hendelsen ved OUS skal ha skjedd over en periode på tre år.

De har fått frist til 28. juli for å svare på tilsynets spørsmål.

Også ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ble det publisert en usladdet postliste.

Navn, personnumre og sak lå åpent i systemet.

Her har sykehuset fått frist til 3. august for å svare.

Datatilsynet ser svært alvorlig på bruddene.

Flere sykehus

For noen uker siden avslørte NRK at OUS hadde brutt taushetsplikten slik ved flere anledninger.

Sykehuset har senere innrømmet at de har brutt loven, og at det hele skyldes menneskelig svikt. De har også innrømmet at de har feilinformert helseminister Bent Høie.

De som ønsker mer informasjon om hva som har blitt publisert, kan kontakte sykehuset, ifølge et fellesbrev som ble sendt ut i mai.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har åpnet tilsynssak mot sykehuset.

Også ved Sykehuset Østfold har det blitt avdekket større lekkasjer i offentlige postjournaler.

Datatilsynet logo.
Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Viktig med tiltak

Avviket i Nord-Norge ble raskt oppdaget. Det lå tilgjengelig på nettsiden i 1,5 døgn, ifølge tilsynet.

– Det er allikevel alvorlig når sykehus offentliggjør konfidensielle opplysninger, skriver Grete Alhaug juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Datatilsynet vil også vite på hvilken måte de berørte har blitt ivaretatt etter hendelsen. De ønsker også å få vite hvilke tiltak som blir iverksatt, for at det ikke skal skje igjen.

Samt hvordan sykehuset sikrer tilstrekkelig opplæring av ansatte som jobber med publisering av postlister.

Vil kommentere i morgen

NRK har forsøkt å komme i kontakt med viseadministrerende direktør Marit Lind ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– UNN har foreløpig ikke mottatt en formell henvendelse fra Datatilsynet, og ønsker derfor ikke å kommentere saken, opplyser pressekontakt Solveig Jacobsen ved UNN.

Men legger til at de kommenterer gjerne saken i morgen.

– Vi kommenterer gjerne saken i morgen, når vi har fått satt oss mer inn i saken, sier Jacobsen til NRK.

UNN sendte inn en avviksmelding om hendelsen til Datatilsynet i mai. Her kommer det frem at listen som ble publisert usladdet på sykehusets nettsider, skyldes som følge av menneskelig svikt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger