Hopp til innhold

Sensitive opplysninger lå ute i over ett år

Navnene deres og personlige opplysninger om en klage etter fødsel lå ute på sykehusets hjemmesider i over ett år. Nå beklager sykehuset.

Kristian Svendsen og samboeren Trine Lie Vatle

Kristian Svendsen og samboeren Trine Lie Vatle viste ikke at deres personlige opplysninger lå offentlig i over et år. NRK har sladdet bildene på veggen av hensyn til barna.

Foto: Petter Larsson/NRK

– I utgangspunktet er dette opplysninger mellom pasient og sykehuset som ikke har noe med allmennheten å gjøre. Og jeg er veldig forbauset over at det ligger ute, sier Kristian Svendsen.

For over ett år siden sendte Kristian Svendsen og samboeren Trine Lie Vatle en klage til sykehuset etter fødselen av deres første barn. I dag fikk de vite at sykehuset hadde lagt ut informasjonen om klagen på sine nettsider, der den har vært tilgjengelig i over ett år.

Paret er blant et titalls personer som fikk navn og personnummer publisert i et offentlig postjournal, som lå ute på hjemmesidene til sykehuset.

– Folk kan utnytte de opplysningene som ligger ute. Og det kan få vonde konsekvenser, sier Lie Vatle.

NRK har sladda personsensitive opplysningar, namn og personnummer.

Slik lå opplysningene ute. NRK har sladdet personsensitiv informasjon, navn og personnummer.

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Nå ønsker paret å få klarhet i hvorfor deres personlige opplysninger ble publisert, og skal følge opp saken.

Tredje sykehuset

Sykehuset Østfold er det tredje sykehuset som i de siste månedene har får avdekket større lekkasjer i sine offentlige postjournaler.

For noen uker siden avslørte NRK at Oslo universitetssykehus hadde brutt taushetsplikten slik ved flere anledninger. Sykehuset har senere innrømmet at de har brutt loven og at de har feilinformert helseminister Bent Høie. Fylkesmannen i Oslo og Viken har åpnet tilsynssak mot sykehuset.

Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg.

SYKEHUSET ØSTFOLD: Sykehuset Østfold er det tredje der det nå har blitt avdekket lekkasjer av pasientopplysninger.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tidligere i år avslørte Nordlys at også UNN hadde lagt ut taushetspliktig informasjon om pasienter på sine nettsider.

Menneskelig svikt

Sykehuset har nå fjernet dokumentet på sine nettsider, etter at NRK varslet sykehuset om saken. Administrerende direktør ved sykehuset Østfold, Hege Gjessing, sier at feilen skyldes menneskelig svikt. Og beklager at opplysningene ble gjort offentlige.

– Sykehuset har tatt kontakt med alle pasienter og medarbeidere som er berørt av saken. I tillegg er Datatilsynet og fylkesmannen varslet, sier Gjessing.

Nå vil sykehusdirektøren se på elektroniske løsninger for at slikt ikke skal skje igjen.

– Denne opplysningen fikk vi i dag og tar det veldig alvorlig. Vi har vært opptatt av å undersøke hva som har skjedd. Så vil vi se på om det er mulig å endre på den elektroniske løsningen. Slik at det ikke er mulig å klikke feil neste gang, sier Gjessing.

Administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Administrerende direktør ved sykehuset Østfold, Hege Gjessing sier at i dette tilfellet var det en menneskelig svikt. Men at rutinene er gode ellers.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Blant opplysningene som var ute, er navn og personnummer til to familier i saker der barnevernet har vært involvert.

Opplysningene til to personer som har vært til behandling ved psykiatriske avdelinger har også blitt lagt ut.

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at sykehusene har gjennomgått rutinene sine.

I juni sa Bent Høie til NRK at dere har stilt krav til sykehusene at de skal lære av hverandre når slike hendelser skjer. Nå skjer det igjen, hvordan har helsedepartementet fulgt opp sykehusene i ettertid?

– Dette er en alvorlig hendelse men den ligger lenger tilbake i tid. Dette var noe som skjedde i januar 2019, det gjør den ikke mindre alvorlig av den grunn. Dette er noe som har skjedd før den gjennomgangen som ble gjort i juni, sier Klippen.

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og Omsorgdepartementet

HAR GODE RUTINER: Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Klippen understreker at slike hendelser ikke skal skje i fremtiden.

– Alvorlig sak

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, forteller at dette er informasjon som aldri skulle ha vært tilgjengelig.

– Dette er taushetspliktige opplysninger. Dette er opplysninger om psykiatri og barnevern. Det er en fæl situasjon og havne i at andre kan lese om deg. Det er klart at det er en alvorlig sak, sier Thon til NRK.

Bjørn Erik Thon

VIL FØLGE OPP SAKEN: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Han forteller at Datatilsynet vil se på saken.

– Vi vil be om en forklaring på hva som har skjedd. Så får vi se hva som opp, før vi behandler saken videre og avgjør hva konklusjonen blir, understreker Thon.

AKTUELT NÅ