NRK Meny
Normal

– Hvor går veien videre, KrF?

TRONDHEIM (NRK): KrF ønsker seg aller helst en sentrum-Høyre-regjering, men hvem er de egentlig mest enig med?

KrFs landsmøte 2017.

HVOR GÅR FERDEN? Partileder Knut Arild Hareide er klar på av førstevalget hans er sentrum-Høyre, men på landsmøtet har han fått mange innspill til samarbeid. Selv opererer han også med plan A, B, C, D osv.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

I sin avslutningstale til landsmøtet i dag oppsummerte partileder Knut Arild Hareide hva KrF skal være.

– Vi skal være garantisten for at barnefamiliene skal få velge og da kan vi ikke bare si barnehage, men barnehage og kontantstøtte. Vi gir et løft for barnetrygda etter at den i 20 år har blitt nedprioritert. På skolefeltet har vi troverdighet og fullfører nå satsinga vår på lærere i grunnskolen, sa Hareide.

Selv om partilederen selv løfter fram et samarbeid med sentrum og Høyre som KrFs primære mål, har flere på landsmøtet pekt mot Arbeiderpartiet. Også tidligere partileder Kjell Magne Bondevik sa da han talte til landsmøtet at partiledelsen måtte få lov til å se seg rundt.

NRK har gjennomgått en rekke sentrale saker og sett på om KrF står nærmest Høyre på den ene sida eller Ap+Sp på andre sida.

KRLE – mest enig med Høyre

En bokstav som har vært mye diskutert de siste ukene er K-en KRLE. En viktig symbolsak der KrF kjemper for å beholde K-en.

Bibel

K-EN: KrF har kommet med mange spark til Ap under landsmøtet fordi de har vedtatt å fjerne K-en i KRLE-faget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • Høyre har støttet KrF i å beholde K-en, men har ikke noen programformulering på dette.
 • Ap vil fjerne K-en i KRLE.
 • Sp-lederen sa etter Aps vedtak om å fjerne K-en: «Vi synes det er synd at det ble flertall for å ta bort k-en i KRLE.» Samtidig stemte Sp sammen med Ap og SV i 2015 da faget gikk fra å hete RLE til KRLE.

Kontantstøtte – mest enig med Høyre

Kontantstøtten er KrFs hjertesak, og på landsmøtet vedtok de at «KrF vil gjøre det mye enklere å kombinere kontantstøtte med barnehage.» De ønsker altså en fleksibel ordning der de sier: Ja, takk både barnehage og kontantstøtte.

 • Høyre vil beholde en kontantstøtte, men vurdere dagens innretning
 • Ap vil avvikle kontantstøtten. For dem som søker om barnehageplass foreslår Ap en avgrenset ventestøtte fram til de får barnehageplass.
 • Sp vil videreføre kontantstøtteordningen opp til to år. De foreslår en differensiert støtte med mest til aldersgruppen 12–18 måneder.
Sjømat og barn.

JA, TAKK BEGGE DELER: KrF vil gjøre det lettere for småbarnsforeldre å kombinere kontantstøtte og barnehage.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Barnetrygd – mest enig med Høyre

KrF gjorde et ganske overraskende vedtak på landsmøtet da de med knapt flertall vedtok å øke barnetrygden betydelig og deretter skattlegge den.

 • Høyre vil beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.
 • Ap har ingen konkret formulering om barnetrygd i sitt program
 • Sp vil at barnetrygden beholdes som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning, i tillegg til å prisjustere den.

Senterpartiet har i tillegg en formulering i sitt program der de skriver at de vil «motarbeide forslag om å skattlegge disse målrettede ordningene.»

Olje i nord – mest enig med Sp (og Ap)

KrF har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å forhandle om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. KrF står sterkt på verne-linja.

Arbeiderpartiets landsmøte 2017

DEMONSTRERTE MOT Ap: Under Aps landsmøte i Oslo var det store demonstrasjoner på Youngstorget mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 1. Innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 2. Konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6.
 3. Avvente med områdene Nordland 7 og Troms 2. Områdene vil først kunne bli konsekvensutredet fra 2021, etter neste stortingsperiode.
 • Sp er imot konsekvensutredning og sier dette ikke er et forhandlingspunkt.

Taxfree-ordninga – mest enig med Ap og Sp

På KrF sitt landsmøte var forslag om å fjerne taxfree-ordninga oppe til avstemning, men ble ikke vedtatt. Det som står i KrF sitt programutkast nå er at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol og de vil reversere ordningen med at taxfreekvoten av tobakk kan byttes med alkohol.

Oslo Lufthavn har åpnet ny taxfree-butikk for ankommende på flyplassen.

OVER TIL VINMONOPOLET: Både Ap, Sp og KrF vil enten vurdere eller vil at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 • Høyre har ikke noe om taxfree-ordninga i sitt program, men på alkoholfeltet har de en generell formulering om å «Beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder.»
 • Ap vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres.
 • Sp vil at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol. ​

Lærernorm – mest enig med Ap og Sp

På skolefeltet har KrF vedtatt en lærernorm på skolenivå, i hele grunnskolen. Det innebærer maks 15 elever i snitt per lærer i 1.–4. klasse, og maks 20 elever i snitt per lærer i 5.–10. klasse.

 • Høyre vil forsterke tidlig innsats i skolen og fortsette satsing på videreutdanning av lærere.
 • Ap vil ha en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå og sørge for at alle nyutdannede og nyansatte lærere i barnehage og skole får veiledning. Ap vil også fortsette opptrappingen av etter- og videreutdanning for lærere.
 • Sp vil ha økt lærertetthet i småskolen (1.-4. klasse).

Fraværsgrensa – mest enig med Ap og Sp

KrF har i helga vedtatt at fraværsgrensa «bør endres». De vil fortsatt ha en fraværsgrense, men understreker at regelverket ikke må være for rigid,

 • Høyre vil beholde en nasjonal fraværsgrense i den videregående skolen.
 • Ap vil erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.
 • Sp vil ha en mer fleksibel praktisering av fraværsreglementet i videregående skole, hvor det blir tatt hensyn til egenmelding/foreldremelding og rektors vurdering.

Klasserom

LÆRERNORM ble vedtatt på KrF sitt landsmøte – på skolenivå, mens Ap sier de vil ha en norm – minimum på kommunenivå.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flyktninger – mest enig med Ap

KrFU ønsket å tallfeste hvor mange flyktninger KrF vil Norge skal ta imot gjennom EUs relokaliseringsprogram. KrFU fikk ikke inn tall i programmet, men fikk inn at Norge skal ta imot «langt flere».

Ida Lindtveit, leder i KrFU

TAPTE ASYLKAMP: KrFU-leder Ida Lindtveit gikk på nederlag da landsmøtet ikke ville tallfeste hvor mange flyktninger en skulle ta imot, men KrFU fikk inn at en skulle ta imot «langt flere».

Foto: Eva Marie Bulai / NRK
 • Høyre vil bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder.
 • Ap har formuleringer i sitt program som: «Arbeide for å fremme løsninger knyttet til kvoteflyktninger, med trygg overførsel fra konfliktområdene» og «Arbeide for felles europeiske tilsvar på flyktningkrisen, basert på solidaritet, ansvar og bærekraft»
 • Sp sier ikke noe i sitt program om hvor mange flyktninger de vil ta imot, men skriver at kommunene må få 100 % statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak.

Forsvar – enig med Høyre og Ap og Sp

KrF har vedtatt å vurdere å gradvis øke forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 prosent av BNP.

 • Høyre slutter seg til Natos toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2-prosentmålet i løpet av et tiår. Høyre vil også fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret.
 • Ap vil styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene
 • Sp vil øke bevilgningene til Forsvaret til 2 prosent av BNP innen 2024. De vil også sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter Norges forpliktelser i Nato.

'Battle handover' mellom Heimevernet og Telemark Bataljon

ENIGE OM TO PROSENT: H, Ap, Sp og KrF har relativt like formuleringer på å øke bevillingene til forsvaret til to prosent. Men KrF har lagt til at de vil «vurdere» å gradvis øke forsvarsbudsjettet til to prosent.

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret / NTB scanpix

Kommunereform – mest enig med Høyre

KrF vil fortsette kommunereformen ved videreføre de økonomiske insentivene for kommunereformen i neste periode for at kommuner som ikke kom i havn med frivillige prosesser, skal kunne gjøre det i neste periode.

Styring av sykehusene – mest enig med Sp

Siste dag på KrFs landsmøte, søndag, var det sykehusstrukturen som sto på programmet. KrF endte opp med en løsning der de ønsker mer politisk styring av sykehusene og en avvikling av de regionale helseforetakene.

 • Høyre vil endre styringen av sykehusene og spesialisthelsetjenesten, med mer nasjonal koordinering og effektive beslutningsstrukturer, samtidig som de lokale helseforetakene får større frihet i arbeidet med å gi pasientene et godt tilbud.
 • Ap vil sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med primærhelsetjenesten. Etablere en hovedregel om at alle norske sykehus skal ha stedlig ledelse, en plassjef som har vide fullmakter til å lede sitt ansvarsområde.
 • Sp vil at vesentlige endringer i sykehusenes oppgaver, virksomhet og tilbud må avgjøres av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan, etter modell av Nasjonal Transportplan. Sp vil også avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning.

På målingene i april ligger KrF med et gjennomsnitt på 4,8 prosent oppslutning. Partiet omtales ofte som jokeren i valget til høsten - og Hareide kom i sin åpningstale til landsmøtet med en klar utfordring til Erna Solberg.

Hareide har også foreslått Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat, men det ble fort avfeid av Vedum.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger