Hopp til innhold

KrF vil skattlegge barnetrygden

TRONDHEIM (NRK): KrFs landsmøte går inn for å skattlegge barnetrygden. Landsmøtet overkjører dermed stortingsgruppa.

Landsmøtet til KrF

GÅR INN FOR SKATTLEGGING:

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Med knapt flertall 90 mot 82 stemmer sa KrFs landsmøte ja til å skattlegge barnetrygden.

Det var denne debatten som skapte mest temperatur i salen fredag. KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold argumenterte fra talerstolen for Stortingsgruppas syn som altså var mot å skattlegge barnetrygden.

– Finansdepartmentet sier en skattlegging av barnetrygden har veldig liten effekt. Jeg mener hovedgrunnen for i sin tid å ta bort skattlegging fortsatt står ved lag: Den skal bidra til en utjevning mellom forsørgere og ikke-forsørgere. Jeg ønsker å beholde barnetrygden som den universelle ordningen den er, sa Bekkevold.

Geir Bekkevold

GIKK PÅ NEDERLAG: Stortingsgruppa ønsket ikke å skatttlegge barnetrygden. KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold tapte kampen mot de som ville skattlegge på KrFs landsmøte i dag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Mens Erik Lunde fra Oslo KrF gikk seirende ut av avstemminga. Også han sier målet er en universell ordning, men mener det gjøres best med skattlegging.

– Gode landsmøte vi skal reise hjem til våre fylker å si at vi skal øke barnetrygde for alle, men for å gjøre det må vi skattlegge. Den eneste måten vi klarer å løfte barnetrygden på er å øke den betydelig og deretter skattlegge den, sier Erik Lunde fra KrF i Oslo.

Familiepolitikkens dag

I dag diskuterer KrF partiets kjernesak, nemlig familiepolitikken, noen av de viktigste forslagene er:

  • Innføre såkalt intensiv kontantstøtte: Muligheten til å velge dobbel kontantstøtte i et halvt år, i stedet for vanlig i ett år
  • Fleksibel kontantstøtte: Kombinere kontantstøtte med deltidsplass i barnehage
  • Skattlegging og økning av barnetrygden

Landsmøtet har altså sagt at de vil skattlegge barnetrygden, samtidig skrotet de forslaget om en intensiv kontantstøtte.

AKTUELT NÅ