Hopp til innhold

Her skal åtte millioner oppdrettslaks klekkes hvert år

Hundremillionersanlegget i lille Rødøy blir et av verdens største i sitt slag.

Helgeland smolt i Rødøy

Når anlegget er i full drift skal det produseres 40.000 tonn fremtidig oppdrettslaks mellom veggene hos Helgeland smolt.

Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

I dag ble de første millionene med rogn satt inn i smoltanlegget i Reppen nord på Helgelandskysten, ett år etter at byggingen startet.

Lakserogn hos Helgeland smolt

Lakserogn som en gang skal bli oppdrettslaks på middagsbord over hele verden.

Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Et smoltanlegg er i bunn og grunnen fødeavdeling og barnehage for oppdrettslaks.

Rogna som ble satt ut i dag, skal etter planen utvikle seg i anlegget, før den ender i sjøen til høsten.

Foreløpig nøyer Helgeland smolt seg med tre millioner rogn, men selskapet har fått tillatelse til å produsere åtte millioner smolt i året, som skal bli åtte millioner fullvoksne oppdrettslaks.

– Det er snakk om store mengder og stor fisk. Ved full drift kommer vi til å produsere 40.000 tonn smolt i året. sier daglig leder Tor-Arne Gransjøen.

Større fisk

De kommende oppdrettslaksene som produseres ved anlegget skal veie opp mot 250 gram når de blir solgt til oppdrettsanlegg i Nordland. Gransjøen sier smolt som selges til oppdrettsnæringen i dag, har en snittvekt på rundt 100 gram.

– Vi ønsker å produsere større fisk fordi næringen vil ha større fisk som trenger kortere tid i merdene. Blant annet for å møte problemene lakselus.

Når smolten har vokst seg for stor til anlegget i Rødøy, blir de fraktet med store brønnbåter ut til oppdrettsanleggene. Kundene er oppdrettsselskaper fra Vega i sør til Bodø i nord.

Liza-Mari Widnes Isaksen

Driftassistent Liza-Mari Widnes Isaksen fyller rogna i klekkekarene, hvor den skal oppholde seg til den har spist opp plommesekken.

Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Store investeringer

Prislappen på det nye anlegget er mer enn 300 millioner kroner. Den 13.000 kvadratmeter store bygningen i helgelandskommunen Rødøy inneholder til sammen syv avdelinger, tilpasset smoltens alder og størrelse.

– Rødøy og Reppen er godt egnet fordi vi er nær sikker vann- og strømforsyning. Dessuten ligger det midt i området hvor våre kunder holder til, sier Gransjøen.

Produksjon av smolt krever normalt store mengder vann, men hos Helgeland smolt har de som mål at 90 prosent av vannet skal gjenbrukes.

Storsatsingen kommer også lokalsamfunnet til gode. Så langt har anlegget gitt Rødøy 14 nye arbeidsplasser, og Gransjøen tror det kan bli flere når produksjonen er i gang for fullt fra 2017.