Hopp til innhold

Oppdretter: – Vi kan ikke vokse før luseproblemet er løst

Fiskeriministeren har signalisert en voldsom vekst i oppdrettsnæringa, men forskere mener det er uforsvarlig. – Vi kan ikke ha en femdobling av oppdrettsnæringa før vi har løst problematikken med lakselus.

Karonline Skaar

Ved Helgeland havbruksstasjon på Dønna mener de det ikke er grunnlag for vekst før luseproblematikken er løst.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nærings- og fiskeridepartementet la forrige uke frem en stortingsmelding med forslag om vekst i oppdrettsnæringen, hvor målet er å øke produksjonen av laks og ørret med inntil seks prosent annethvert år.

I 2014 eksporterte Norge sjømat for 69 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn i 2013, og en dobling på under 10 år.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) besøkte i går årskonferansen til Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening. Her er det mange som applauderer når statsråd en ønsker ei femdobling av oppdrettsnæringa.

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Dan Henrik Klausen

– Vi ser på oppdrettsnæringen som en av de store fremtidsnæringene i Norge. Den er stor i dag, men den kan bli enda større i fremtiden, sa hun.

– Må vite hva man gjør

Men blant oppdretterne er det mange som ber sentrale myndigheter om å trå inn bremsen.

Ved Helgeland havbruksstasjon på Dønna mener de det ikke er grunnlag for vekst før luseproblematikken er løst.

– Vekst betyr at man putter mer fisk i sjøen og dermed får lusen flere verter. Man må vite hva man gjør før man går videre. Man må ha planene klare før man ekspanderer, sier fiskehelseansvarlig Karoline Skaar havbruksstasjonen.

I merdene på Dønna svømmer det tusenvis av rognkjeks rundt i merdene. Her forsker de på hvordan den kan bli en del av løsninga på oppdrettsnæringas store problem er med lakselus.

– Lakselusen er den aller viktigste utfordringen når det gjelder vekst i oppdrettsnæringen, sier Skaar.

– De som driver bærekraftig skal få vokse

Da fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) talte i går dro hun blant annet frem trafikklysmodellen som et miljøtiltak for oppdrettsnæringa.

Modellen innebærer at oppdrettsanlegg med for mye lakselus får rødt lys. Det innebærer stans og reduksjon i mengden laks. Gult lys betyr vent, mens anlegg som får grønt lys gis mulighet til å vokse.

Oppdretterne har uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser modellen vil få. Flere frykter at anlegg som får rødt lys fører til at nærliggende anlegg dømmes likt, selv om de ikke har problemer med lakselus, sykdommer eller rømming.

Fiskeriministeren la vekt på at dette ikke vil skje og understreket at de som driver bærekraftig skal få vokse.