– Vi må satse mer på oppdrett på land

– Norge risikerer å bli utkonkurrert som oppdrettsnasjon dersom det ikke åpnes opp for mer oppdrett på land, ifølge Fiskeridirektoratet.

Nova Sea på Lovund

Fiskeridirektoratet foreslår i rapporten å gi frislipp av gratis konsesjoner av oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på land.

Foto: Nova Sea

Konklusjonen står å lese i den ferske rapporten «laks på land».

Fiskeridirektoratet foreslår i rapporten å gi frislipp av gratis konsesjoner av oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på land.

I likhet med sjøanlegg, betaler landanlegg i dag en avgift på opptil 70 millioner. Denne avgiften mener direktoratet landanleggene skal få slippe.

12 anlegg i verden

Jens Christian Holm i fiskeridirektoratet

Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Jens Christian Holm i direktoratet presenterte rapporten på en konferanse i Bodø. Han mener norske oppdrettere ikke har noe valg.

Jeg tror ikke vi skal sette oss på en pidestall og tro dette ikke vil skje dersom Norge ikke vil.

Frislippet av konsesjoner skal behandles i Stortinget til våren. Frykten i næringen har vært at dette vil føre til at den tradisjonelle norske oppdrettsnæringen blir utkonkurrert. I dag har Norge store konkurransefordeler takket være en lang og beskyttet kyst. Den fordelen forsvinner om anleggene havner på land.

I dag finnes det 12 landanlegg i verden, de fleste i USA og Canada, to i Danmark. Kina, Polen og Frankrike har også prøvd seg.

– Bra virkemiddel mot lakselus

Holm i Fiskeridirektoratet tror norske oppdrettere må være fremsynte.

– Det er verre å bli utkonkurrert av utenlandske selskaper som får levert teknologien fra utlandet. Det er tross alt bedre om norske oppdrettere er ledende og leverer teknologien, sier han.

– Stor risiko

Bransjen selv er heller ikke uvillig til å prøve, forteller Jon Arne Grøttum som er direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– Men å prøve ut landbaserte anlegg innebærer stor risiko og store investeringer. Vi ønsker å legge til rette for dem som tør å ta den risikoen, sier Grøttum.

– Er dette realistisk å få til?

– Den generelle holdningen i næringa er at dette er det krevende å få en god økonomi i. Selv tror jeg at det blir størst interesse for å forlenge settefiskfasen, men noen få prøver allerede i dag å få til en hel produksjonssyklus på land.

– Vil dette ødelegge Norges konkurransefordel?

– Uansett hva vi gjør i Norge, kan vi ikke stoppe teknologiutviklingen mot landbaserte anlegg i resten av verden. Da bør vi bygge kompetansen i Norge.

PRESISERING: I en tidligere versjon av denne saken, kom NRK i skade for å skrive at Holm mener at eksiterende norske oppdrettsanlegg i sjøen må opp på land. Dette mener han ikke.