Solberg: – Laksen er Norges Ikea

Statsminister Erna Solberg sier hun elsker laks, men også lakseoppdrettere. Hun drømmer om at næringen skal bli enda større og viktigere enn i dag, men på en betingelse: De må skjerpe seg på flere områder.

Erna Solberg (innfelt) og lakseoppdrett

OPPTATT AV LAKS: Statsminister Erna Solberg (H) vil at sjømatnæringen skal bli enda viktigere og større, men under forutsetning av strengere krav.

Ordet «omstilling» er kanskje denne regjeringens mest brukte. Ordet er regjeringens nye mantra for å sikre norsk økonomi i fremtiden. For hva skal vi leve av etter oljen?

Det spørsmålet brukte statsminister Erna Solberg mye tid på da hun talte til pressen under åpningen Høyres sentralstyremøte mandag.

– Vi kommer til å ha en stor og viktig oljenæring i mange år fremover. Likevel må vi ta denne diskusjonen på større alvor nå, fordi det er nye næringer som i fremtiden må løfte Norge videre.

Hun pekte spesielt på sjømatnæringen, som hun mener får altfor lite oppmerksomhet.

– Laksen er et fantastisk varemerke for Norge. Laksen er Norges Ikea, sa statsministeren.

– Størst og viktigst

– I 2014 eksporterte Norge sjømat for 69 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn i 2013, og en dobling på under 10 år. Hver eneste dag serveres det 37 millioner norske sjømatmåltid verden rundt.

– Likevel hevdes det altså at Norge ikke er selvforsynt med mat.

Solberg sa også at riksmediene stort sett er veldig flinke, men:

– De skriver for lite om fisk.Det er noe med at det som foregår i distriktene og langs kysten, det går under radaren.

– Grunnen til at jeg spøker med redaksjonene har likevel en viktig bakgrunn: Sjømatnæringen er i ferd med å bli blant våre største og viktigste.

Mandag 23. mars avholder Høyre sentralstyremøte. Møtet finner sted på Mesh i Oslo. Høyres leder og statsminister Erna Solberg vil innlede fra kl. 10.00.

DIREKTE: Mandag 23. mars avholder Høyre sentralstyremøte. Møtet finner sted på Mesh i Oslo. Høyres leder og statsminister Erna Solberg vil innlede fra kl. 10.00.

Vil stille strengere krav

Statsministeren vil at sjømatnæringen skal vokse seg enda større, og bli enda viktigere for landet enn den er i dag. En enda sterkere vekst i næringen skaper også utfordringer, understreket Solberg, som kommer til å stille strengere krav til oppdretterne.

– Produksjonen skal skje på en bærekraftig måte. Jeg vil derfor være helt klar på at videre vekst for næringen, i takt med det vi har sett de siste årene, forutsetter fremgang i arbeidet mot lakselus, rømming og annen negativ miljøpåvirkning, sa Solberg.

– Regjeringen tar disse miljøutfordringene på stort alvor. Særlig utviklingen når det gjelder lakselus gir grunn til uro. Fordi utviklingen av alternative metoder har kommet for kort, har bruken av legemidler økt kraftig. Etter hvert utvikles resistens mot dagens legemidler, og den omfattende bruken går også utover fisken.

Solberg sa at Norge trenger mer av lakseoppdretternes gründerånd.

– Derfor må jeg også innrømme: Jeg elsker både laks og lakseoppdrettere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger