NRK Meny
Normal

Vil ha politimesteren til Kristiansund

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener hovedsetet for det nye politidistriktet i Møre og Romsdal bør ligge i Kristiansund.

Ottar Brage Guttelvik

POLITIMESTER: Politidirektoratet har tidligere pekt på Ålesund som det klareste valget, men sterke krefter arbeider for Kristiansund. Guttelvik peker mot Nordmøre.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I sin tilråding til fylkesutvalget ber Ottar Brage Guttelvik fredag om at det blir gått inn for at politimesteren i Møre og Romsdal skal sitte i Kristiansund og ikke i Ålesund.

Fylkesrådmannen mener at når faglige hensyn ikke entydig taler for ett av lokaliseringsalternativene, bør hensynet til en jevnere fordeling av statslige arbeidsplasser være avgjørende.

– Den vurderingen som jeg har lagt til grunn er en fordeling av statlige arbeidsplasser. Det er en underdekning i Kristiansund i forhold til de to andre byene i fylket og det var utslagsgivende for mitt standpunkt, forteller Guttelvik.

– Politiet skal jo gi de samme tjenestene til hele fylket uavhengig av hvor mesteren er plassert, utdyper han.

Ålesund et sterkt alternativ

Politidirektoratet har tidligere pekt på Ålesund som det klareste valget, men sterke krefter arbeider for Kristiansund.

Fylkesordførar Jon Aasen er en av dem som klart har sagt at politimesteren bør sitte på Nordmøre, blant annet for å sikre statlige arbeidsplasser.

Les også:

På den andre siden, krever blant annet styret for Åknes/Tafjord beredskap, som overvåker flere av de mest rasutsatte fjellområdene i landet, at politimesteren i Møre og Romsdal blir plassert i Ålesund.

– Bør være utslagsgivende

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener at hensynet til fordeling av statlige arbeidsplasser ikke bare skal gå inn som en del av vektleggingen til Politidirektoratet, men at det bør være utslagsgivende når de faglige vurderingene ikke entydig tilsier en bestemt lokalisering.

Guttelvik peker også på at det at Nordmøre og Romsdal politidistrikt har sokkelberedskapen taler klart for en plassering av hovudsetet for det nye politidistriktet i Kristiansund.