NRK Meny
Normal

– Politimestersaken bør behandles i fylkestinget

Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget, Frank Sve, mener spørsmålet om hvor politimesteren skal plasseres i fremtiden bør behandles i fylkestinget.

Politiskilt
Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Frank Sve

Frank Sve (Frp) mener at spørsmålet om hvor politimesteren skal plasseres, bør behandles i fylkestinget.

Foto: Trond Vestre / NRK

Politidirektoratet har foreslått at det nye politidistriktet i Møre og Romsdal bør ha hovedsete i Ålesund, men sterke krefter jobber for Kristiansund som alternativ.

Blant annet har fylkesordfører Jon Aasen (Ap) flagget at han ønsker Kristiansund fordi Kristiansund trenger flere statlige arbeidsplasser.

I utgangspunktet er det bare fylkesutvalget som skal fatte vedtak fordi dette er en høringssak, men Frank Sve vil ha den opp i fylkestinget.

- En stor og viktig sak

– Vi hadde denne saken opp i fylkesutvalget under en tidligere høring der vi skulle lytte til de politifaglige begrunnelsene for plasseringa av politimesteren. Det er redsel for at flere av alarmsentralene kan ende i Trondheim. Det er en så stor og viktig sak at fylkestinget må ta del i høringa. Det er også et poeng at fylkesordføreren har inntatt en holdning og en måte å behandle saken på som har vakt rimelig stor oppmerksomhet, sier Frank Sve.

– Har fylkesordføreren rotet det til?

– Ja, mener fylkesordføreren burde ha holdt seg nøytral før behandlinga i fylkesutvalget slik vi andre har gjort, sier Sve.

Fylkesordfører Jon Aasen og Per Sefland i samtale

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) vil ha politimesteren i Kristiansund. Her til venstre i samtale med tidligere politimester Per Sefland.

Foto: Anne Mari Flatset

Uproblematisk

Saken kommer opp i fylkesutvalget 16.-17.november, rett før høringsfristen som Politidirektoratet har satt. Fylkestinget går av stabelen 7.- 9. desember. Dersom saken kommer opp i fylkestinget så må den behandles etter at høringsfristen har gått ut.

– Dette skaper ikke problemer. Den foreløpige innstillingen fra fylkesutvalget vil jo kunne sendes inn med beskjed om at det endelige vedtaket skal gjøres i fylkestinget. Det er vanlig å be om utsettelse, og det kan vi også gjøre i denne saken, sier Frank Sve.

Beredskapstiltak

– Men det er forventet at resultatet i fylkesutvalget blir 7-6, og et høringssvar som er delt på midten er jo ikke verdt noe. Dersom fylkestinget skal behandle saken og blir også delt på midten så gjør vel ikke det saken noe bedre?

– Nei, det gjør ikke saken bedre, men det fører iallefall til at folk får ta del i en debatt som er viktig for Møre og Romsdal. Og jeg tror det blir viktig å debattere grundigere hva som blir konsekvensene for 110- og 113-sentralen. Vi må ikke glemme at det er store beredskapstiltak som ikke er tatt inn i debatten. Ett av dem er Åknes-Tafjord problematikken, sier Frank Sve.