NRK Meny
Normal

Striden om politimesteren hardner til

Stortingspolitiker beskylder politidirektoratet for arbeidsuhell.

Else-May Botten, Stortingsrepresentant for AP Møre og Romsdal

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Else May Botten.

Foto: Mesta

– Det må være et arbeidsuhell fra Politidirektoratet at de ikke legger vekt på hvem som har ansvaret for sokkel, når de utarbeidet kriteriene for hvor de nye politimesterene skal sitte. Det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Else May Botten

Botten vil nå ha svar fra justisministeren på hva som er bakgrunnen for kriteriene for valg av hovedsete for politidistriktet. Arbeiderpartipolitikeren er uenig i vektlegginga som innebærer at rekruttering skal telle dobbelt så mye som fordeling av statlige arbeidsplasser.

– Det som er viktig i denne sammenheng, er å få vite hvem som har bestemt vektlegginga av de ulike kriteriene, sier Botten.

Hun reagerer på at rekruttering skal telle 20 prosent, infrastruktur 10 prosent, samtidig som hvem som har ansvaret for beredskap for oljeindustrien og installasjonene i Nordsjøen ikke er vektlagt.

Vil vite hvem som har bestemt vektleggingen

– Det er viktig å spørre om det er statsråden som har vektet dette, eller om det er politidirektoratet. Vi må også få svar på hvorfor det er vektet slik som det er, sier Botten.

Hun mener at det er et sterkt signal om at en ønsker sentralisering slik kriteriene er lagt opp nå.

– Det jeg er opptatt av, er om bestillingen fra Stortinget er fulgt opp i forhold til Politidirektoratet sin vurdering i de ulike distriktene, sier Botten,