Hopp til innhold

Valgte å bli i partiet: – Dette er tragisk, det er trist, det gjør meg ondt

For Robert Nordvik og delegasjonen fra Kristiansund Frp var det spesielt å delta på nominasjonsmøtet etter at to lokalpolitikere i Kristiansund er blitt ekskludert og ytterligere fire har meldt seg ut.

Frank Sve og Robert Nordvik

Robert Nordvik (til høyre) møtte fylkesleder Frank Sve etter at nominasjonsmøtet var over.

Foto: Roar Strøm / NRK

De to bystyrerepresentantene Geir Nordli og Roy Olav Holten i Kristiansund ble ekskludert av styret i Møre og Romsdal Frp etter å ha skrevet et leserinnlegg.

Regiondebatten

I innlegget om regiondebatten skrev de to at Kristiansund må stå opp og si at de har fått nok av Møre og Romsdal og må se nordover til Trøndelag.

Etter at eksklusjonene av Nordli og Holten ble kjent ble kjent valgte fire av styremedlemmene i Kristiansund Frp å melde seg ut av partiet.

Robert Nordvik

Robert Nordvik i Kristiansund Frp.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Dette er tragisk, det er trist. Det gjør meg ondt, sier Robert Nordvik som representerte Kristiansund Frp under nominasjonsmøtet og fylkesårsmøtet i Molde lørdag.

Har valgt å bli

Mens flere av medlemmene i Kristiansund har meldt seg ut har Robert Nordvik valgt å bli værende i partiet. Men han gir ikke noe klart svar på hvorfor han fortsetter i partiet, og hvordan han stiller seg til eksklusjonen av de to lokalpolitikerne.

Kristiansund Frp

Delegasjonen til Kristiansund Frp under nominasjonsmøtet lørdag.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Jeg ønsker egentlig ikke å kommentere dette. Jeg ønsker å ta vare på Geir og Roy Olav og hele gjengen og jeg håper at vi kan samarbeide videre politisk. Men jeg har fått noen svar på ting jeg har undret meg på, og de svarene er i tråd med min holdning, sier Robert Nordvik som ikke vil utdype hva slags svar det er snakk om.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, har ikke ville kommentere eksklusjonssaken offentlig og er fortsatt lite pratsom når NRK møter i Molde.

Lojalitet

Frank Sve

Frank Sve er fylkesleder i Møre og Romsdal Frp.

Foto: Roar Strøm / NRK

Sve har vist til at saken er taushetsbelagt, til tross for at de to ekskluderte og de fire som har meldt seg ut, har uttalt seg i media.

– Jeg tror kanskje at noen har meldt seg ut litt for tidlig og litt for fort. De kan umulig kjenne realitetene i saken. De kjenner bare den ene siden, og en sak har alltid tre sider.

– Vi har takhøyde og tåler uenighet. Men vi er ett parti, vi har én politikk, vi har ett lovverk og det følger de aller fleste medlemmene. De som ikke følger det og sier at flertallsvedtak bryr vi oss ikke om – for det har vært sagt i media – altså de fleste skjønner at en er nødt til å forhold seg til et flertallsvedtak i et parti. Når vedtaket er fattet så er det faktisk en del ting en må være lojal mot. Dersom en ikke ønsker å være lojal så får en finne seg noe annet å gjøre, sier fylkesleder Frank Sve.

Valgkampen

Ett av spørsmålene nå er om eksklusjonssaken vil skade Frp i valgkampen i Kristiansund og på Nordmøre.

– Jeg håper ikke at det gjør det. Vi som er igjen vil stå på for Kristiansund og Frp sin politikk, sier Robert Nordvik.

– Men vi må begynne å legge stein på stein. Vi trenger jo fleire folk nå når folk har falt ut, det er ikke noe tvil om det.