Troll kan ikke temmes

Også under kommunevalgkampen blir lokalpolitikerne stående i skyggen av rikspolitikerne.

Trond Vestre

Trond Vestre er journalist i NRK Møre og Romsdal, og jobber spesielt med valgstoff i høst. På våre nettsider blogger han også om valgrelaterte temaer.

Foto: Ivar Eidheim / NRK

– La oss få en lokal valgkamp med fokus på lokale politikere og lokale saker der kjente rikspolitikerne holder seg i bakgrunnen.

Det var det politisk korrekte budskapet etter tragedien 22. juli. Rikspolitikere sto i kø for å fortelle hvor viktig det var at valgkampen fikk et lokalt preg.

Det er ingen som helst grunn til å tro at det blir slik. Det er ikke nødvendigvis ønskelig heller.

Rikspolitikerne ut i distrikts-Norge

Allerede i valgkampens første uke ble en rekke sentrale rikspolitikere i tur og orden busset inn i distrikts-Norge. Tre av dem var i Sogn og Fjordane på en og samme dag. NRK kamuflerte sin egen bruk av rikspolitikere ved å lage en kritisk vinkling av rikspolitikere på tur.

Carl I. Hagen fortalte velgere i Kristiansund og Molde hvordan eldreomsorgen bør drives. Hagen er seniorpolitiker i FrP, men først og fremst er han ordførerkandidat i Oslo. Hva gjør han i Møre og Romsdal?

Venstre-lederen Trine Skei Grande har vært på tur i Ålesund, og olje- og energiminister Ola Borten Moe har vært i Rindal for å gi Senterpartiet drahjelp i kampen for å vinne tilbake en historisk SP-bastion.

Det kommer til å bli mer. Mye mer. Når det spisser seg til i kampen om velgerne. Troll kan ikke temmes.

Les Trond Vestre sitt første blogginnlegg:

Lokal- og rikspolitikk henger sammen


Rikspolitikerne har en helt naturlig plass i den lokale valgkampen. Det er de som bestemmer hva slags handlingsrom lokalpolitikerne har. Særlig med en kommunestruktur som vi har i Norge. I Møre og Romsdal er det bare fire kommuner som har over 10.000 innbyggere. Det betyr at budsjettene er trange og at lokalpolitikernes innflytelse på sin egen kommunes utvikling er svært begrenset.

Det lokale valget reiser derfor en rekke spørsmål som det er naturlig at rikspolitikerne svarer på. Det er viktige spørsmål. Det er viktig å få svar. Lokalpolitikk og rikspolitikk henger nøye sammen.

Men det er ikke derfor partitopper og andre stjerneskudd kommer på besøk. De kommer for å kaste glans over de lokale toppene. De som står på valg. Kamera går. Det er rikspolitikeren som snakker. Og det er rikspolitikeren som fanger oppmerksomheten. Det gir en glamoureffekt. Husker vi hva den lokale politikeren sa og var det egentlig så interessant?

Lokalpolitikerne i skyggen av en rikspolitikerne

Valgdeltakelsen i lokalvalgene er betydelig lavere enn i stortingsvalgene. I perioden 1991–2003 sank valgdeltakelsen til et kritisk nivå. I 2003 hadde hele 22 kommuner i Møre og Romsdal en valgdeltakelse på under 60 prosent. I 2007 økte den. I år er den forventet å øke ytterligere på grunn av 22. juli. Likevel er valgdeltakelsen i lokalvalgene fortsatt en stor utfordring.

Lav valgdeltakelse er et demokratisk problem. Kanskje føler folk at de lokale politikerne mangler innflytelse. Hva er da vitsen med å stemme?

Men dermed kan også glansen fra rikspolitikerne bli et problem. En liten lokalpolitiker i skyggen av en rikspolitiker: Det kan fort bli en kraftig påminnelse om hvor lite makt og innflytelse de lokale politikerne har.