Valgkamp og sykehusstrid

Ingen politisk sak har skapt så mye følelser de senere årene som sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund.

Striden som har handlet om funksjonsfordelingen mellom sykehusene i de to byene, og om bygging av nytt sykehus i Molde, pågikk gjennom det meste av 2010 og fortsatte å rase med full styrke i vinter.

Trond Vestre

Trond Vestre er journalist i NRK Møre og Romsdal, og jobber spesielt med valgstoff i høst. På våre nettsider blogger han også om valgrelaterte temaer.

Foto: Ivar Eidheim / NRK

Sykehusstriden skapte mye ondt blod mellom de to byene.

Så ble Møre og Romsdal samlet til ett helserike. Deretter ble det stille. Veldig stille.

Tøffe krav

Inntil innsparingskravet på 100 millioner kroner ble lagt på bordet tirsdag i denne uken. Det er tøffe krav. Tidsfristen gjør kravene enda tøffere: Sparetiltakene skal være på plass innen 1.november.

Og de som trodde at oppgavefordelingen mellom sykehusene var lagt på is, har vært naive. En slik fordeling har hele tiden vært et viktig mål for Helse Midt-Norge. Målet står fortsatt ved lag. Møre og Romsdal kommer neppe utenom en oppgavefordeling mellom de fire sykehusene.

Det betyr at noen av sykehusene kommer til å miste oppgaver de har i dag. Det er sårt og det vil skape strid.

Spørsmålet nå er hvordan sykehussaken vil påvirke årets valg. Bakteppet er striden mellom Molde og Kristiansund som var todelt: Spørsmålet om bygging av nytt sykehus i Molde. Spørsmålet om fordeling av oppgaver mellom sykehusene. Men i praksis var disse to spørsmålene koblet nøye sammen.

Ved inngangen til valgkampen har dette vært en sak som har styrket Arbeiderpartiet i Kristiansund mens den har svekket Arbeiderpartiet i Molde. I Ålesund har det vært en ikke-sak og vil neppe påvirke valget 12.september.

Les de andre blogginnleggene til Trond Vestre:

Sprengkraft

Mange har vært spent på om sykehussaken fortsatt vil ha stor sprengkraft i Molde og i nabokommunene. Reaksjonene var veldig sterke da det ble kjent at byggestarten for det nye sykehuset i Molde ble utsatt med minst seks år, og at det kanskje ikke ble noe nytt sykehus i Molde

Dette er et spørsmål om sterke følelser, om opplevelse av svik og mangel på tillit. Raseriet har vært rettet mot regjeringen og helseministeren fra Arbeiderpartiet. Følelsene er svært forståelige.

Samtidig er dette et kommunevalg. Kommunestyret i Molde skal ikke treffe avgjørelser om sykehusøkonomi og oppgavefordeling og har begrenset innflytelse på utfallet av saken.

Ingen kuttforslag vil bli lagt på bordet før valget 12.september. Det kommer neppe noen konkrete signaler heller. Det betyr at vi kan få en politisk debatt der ingen vet og der alle frykter. Det vil bli fremmet mange påstander som ikke kan besvares med fakta.

I Molde kan denne debatten komme til å skape noen flashbacks og dermed aktivere den underliggende misnøyen i sykehussaken. Det er langt fra utenkelig at den også vil påvirke fylkestingsvalget.

Det er Helse Midt-Norge som har bestilt oppgavefordelingen mellom sykehusene. Sist gang gjorde helseforetaket en dårlig jobb. Styret krevde at det ble gjennomført en konsekvensutredning før man satte i gang prosessen på nytt. Blir dette en grundig utredning eller blir det et arbeid preget av hastverk?