NRK Meny
Normal

– Enklere å slå sammen Norge og Sverige

36 kommuner skal først bli redusert til 16, så sju.– Jeg tror det er enklere å slå sammen Norge og Sverige enn å stå igjen med sju kommuner i Møre og Romsdal, sier Bernhard Riksfjord.

Bernhard Riksfjord

Bernhard Riksfjord (Ap) mener det er feil å ville ha sju kommuner i fylket, men å be at det deles inn i 16 kommuner til å begynne med.

Foto: Roar Strøm / NRK

Fylkesmann Lodve Solholm la mandag frem hvordan han mener at det fremtidige kommunekartet i Møre og Romsdal bør se ut.

Lodve Solholm

Lodve Solholm la mandag frem Fylkesmannen sitt forslag til nytt kommunekart i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre

Han vil først dele fylket inn i 16 kommuner, men på sikt vil han ha kun ha sju kommuner i fylket.

– Da kan vi virkelig lykkes med å skape robuste og bærekraftige kommuner som leverer gode tjenester de neste femti åra, sier Solholm.

– Hvilke reaksjoner forventer du?

– Jeg har laget min innstilling, og jeg skjønner den kan skape diskusjon, men nå er det politikk, og det får de andre ta videre. Det skulle bare mangle at det er delte meninger om dette, sier han.

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, ble ifølge ham selv litt slått tilbake da han hørte fylkesmannen sin anbefaling.

Kjell Neergaard

Kjell Neergaard (Ap) , som er ordfører i Kristiansund, stusser også på å kjøre to runder med sammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det som er foreslått for oss, er i tråd med det som er vedtatt i kommunestyret. Men dersom fylkesmannen egentlig vil ha sju kommuner, så skjønner jeg ikke prosessen. Vi har vært gjennom en sammenslåing før, og det er krevende. Dersom fylkesmannen mener vi bør være sju kommuner så burde vi ta det med engang, sier han.

Tror tvang vil være uheldig

Aukra kommune har både i kommunestyret og i folkeavstemming sagt at de vil fortsette alene. Ordfører, Bernhard Riksfjord, er overrasket over fylkesmannen sitt forslag.

– Det forundrer meg at han kjører to hurtige prosesser. Jeg tror det er enklere å slå sammen Norge og Sverige enn å slå sammen til sju kommuner i Møre og Romsdal, sier han.

– Nå har vi holdt på i to år. Å jobbe for å først komme ned til 16, for så å komme ned til sju... Det skjønner jeg ikke, og det er ikke på linje med noe av det kommunene foreslår, sier Riksfjord.

– Men du blir vel ikke fornøyd med hverken sju eller 16?

– Det som forundrer meg er at man går ut med 16, og sier at målet er sju. Men Stortinget må jo til slutt avgjøre dette. Det skal baseres på frivillighet, og hvis de skal gjøre dette som tvang, og da tror jeg hvertfall de på stortinget snart er ferdige.

Eva Vinje Aurdal

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, mener grepet til fylkesmannen var et bra grep.

Foto: Remi Sagen / NRK

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), har vært pådriver for å få en stor kommune med Ålesund som senter. Hun synes at fylkesmannen gjorde et elegant grep med å si at han på sikt vil ha sju kommuner, men begynner med 16.

– Det er ikke tvil om at det må gjøres en kjempejobb. Forslaget han har kommet med, er så godt som identisk med vedtaket Ålesund gjorde, sier hun.

– En optimal og en realistisk løsning

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), mener det var som forventet det fylkesmannen anbefalte.

Foto: Roar Strøm / NRK

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), sier at det fylkesmannen kom med var forventet.

– Han har signalisert en optimal og realistisk løsning. Det blir krevende å kjøre to prosesser. Men jeg opplever at man gir et signal om at disse 16 må være et minimum, sier han.

Fylkesmann Lodve Solholm oppfordrer nå kommunene til ta grep i den retningen han mener er den riktige.

– Vær i forkant og ta politisk lederskap, sier han.