Hopp til innhold

Vil ha sju kommuner i Møre og Romsdal

Fylkesmannen vil ha sju kommuner i Møre og Romsdal. Men han vil begynne med å anbefale at dagens 36 kommuner bli slått sammen til 16 kommuner.

Fremtidig kommunestruktur
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Mandag klokka 15 la fylkesmann Lodve Solholm frem sin anbefaling til kommunalministeren om den fremtidige kommunestrukturen i Møre og Romsdal.

Solholm brukte tid på å fortelle om det store engasjementet kommunereformen har skapt, og takket både kommunene og regionrådene for jobben de har gjort.

– De som tror at dette arbeidet har vært bortkastet, det er den ikke. Denne prosessen vil rulle videre.

– Halvparten av de kommunene vi har i dag har mindre enn 5000 innbyggere og de aller fleste er avhengige av interkommunale samarbeid.

Derfor mener fylkesmannen at fylket vil være tjent med langt færre kommuner og vil på sikt ha kun sju kommuner i fylket.

– Sju kommuner er det vi mener svarer de målene som kommunereforma setter. Sju kommuner vil stå seg over tid.

De sju kommunene fylkesmannen går inn for er: Nye Ålesund, Nye Molde, Nye Kristiansund, Nye Hareid, Nye Ørsta, Nye Sykkylven og Stranda, Nye Surnadal og Sunndal.

Fremtidig kommunestruktur
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nye Ålesund

Nye Ålesund kommune vil bestå av: Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Norddal og deler av Sandøy. Innbyggertallet vil være 83.541.

– Dette vil bli en sterk regionkommune som vil gi et godt tilbud til de som bor der. Vi må tenke at vi skal skape kommuner som kan gi ungdommen våre som reiser ut for å ta utdanning lyst til å reise hjem til fylket, sier Solholm.

Nye Molde kommune

Nye Molde kommune vil få 65.085 innbyggere. her vil fylkesmannen slå sammen ni kommuner til et stort regionalt tyngdepunkt. Han vil slå sammen: Molde, Fræna, Aukra, Misund Vestnes, Rauma, Eide, Nesset og Gjemnes (uten Bergsøya) og småøyene i Sandøy.

Nye Kristiansund kommune

Nye Kristiansund kommune vil få 40.849 innbyggere. Den omfatter Kristsund, Averøy, Tingvoll, Aure, Halsa, Smøla og deler av Gjemnes (Bergsøya).

– Vi mener det er viktig å bygge opp en stor og tett region også på Nordmøre med Kristiansund som sentrum. Vi mener at Halsa og Aure på sikt må være en del av den store Nordmørskommunen slik de tilhører det i dag. Vi kan ikke gå inn for vedtaket om sammenslåing som Halsa har gjort mot Hemne.

Nye Hareid kommune

Nye Hareid kommune skal bestå av Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, og vil ha 28.406 innbyggere.

– De hadde en intensjonsavtale som ikke ble noe av. Det håper vi at de kan ta opp igjen, sier Solholm.

Nye Ørsta, Volda og Hornindal kommune

Innbyggertallet ved å slå sammen disse tre kommunene vil ligge litt over 20.914.

– Ørsta og Volda blir allerede sett på som tvillingkommuner. De bør utnytte ressursene bedre og bygge et regionalt tyngdepunkt på indre Sunnmøre.

Nye Sykkylven og Stranda kommune

Denne kommunen vil da ha 12.530 innbyggere.

– Her er det mye felles. Her bør de danne et regionalt tyngdepunkt på indre Sunnmøre. De har en god intensjonsavtale, som de bør ta frem igjen og arbeide videre med. Her må det en grensejustering til i forhold til Liabygda, sier Solholm.

Nye Surnadal og Sunndal

Her vil innbyggertallet bli 13.129.

Ett av de viktigste forutsetningene her er Todals-prosjektet.

De bør gå sammen og bygge et regionalt tyngdepunkt på Indre Nordmøre.

– Rindal må inn i en større kommune

Fylkesmannen mener Rindal er for liten til å stå alene, og de bør derfor flytte inn i en større kommune.

– Vi vil gå inn for at Rindal flytter over til Sør-Trøndelag. De må snarest inn i forhandlinger for å komme inn i en større kommune. Intensjonsavtalen for å komme inn i en større Orkladal kommune er et arbeid som bør fortsettes, mener fylkesmannen.

Fylkesmannen vil likevel ikke gå så drastisk til verks med en gang, men foreslår at en først reduserer fra dagens 36 til 16 kommuner for å gjøre overgangen mer smidig. På sikt ønsker han seg likevel denne inndelingen.

Slik vil fylkesmannen at kommunene skal se ut på kort sikt
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal