Tar avstand fra drapstrusler

– Aksjonen Rovviltets Røst tar avstand fra trusler og sjikane som leder i Sau og Geit, Odd Bjarne Bjørdal, har mottatt i etterkant av at han gikk ut og lovte skuddpremie, sier leder Dag Bjørndahl.

Dag Bjørndahl

Leder i Aksjonen Rovviltets Røst tar avstand fra truslene som Odd Bjarne Bjørdal har mottatt.

Foto: Anita Berge/ARR

I en epost til NRK tar leder av gruppa Aksjonen Rovviltets Røst, Dag Bjørndahl, avstand fra truslene som leder for Sau og Geit i Møre og Romsdal, Odd Bjarne Bjørdal har mottatt etter at han gikk ut i media og lovte skuddpremie til den første som skaut freda rovdyr.

– Samtlige personer i ledelsen tar sterkt avstand fra trusler og sjikane, sier Bjørndahl.

Bjørdal har fått både har fått hatmail og trusler i kommentarfeltet på diverse nettsted etter at han i begynnelsen av juli lovte 10.000 kroner til den første som skaut freda rovdyr i Møre og Romsdal.

På facebooksida til organisasjonen Aksjonen Rovviltets Røst står blant annet: «Både han og Fjordman burde vært testet av domstolene», «han burde dele celle med en hyggelig kosebamse», «få låst inn disse sauebønda», «sauebondesuppegjøk».

– Ikke våre medlemmer som har truet Bjørdal

Organisasjonen mener at det ikke er deres medlemmer som har fremsatt trusler mot Bjørdal.

– Trusler og sjikane i etterkant av denne anmeldelsen er ikke registrerte personer med verv i foreningen, sier Bjørndahl.

De oppfordrer Bjørdal å anmelde forholdet til politiet.

Skuddpremien har møtt massiv kritikk

Utspillet fra Sau og Geit om skuddpremie har møtt massiv kritikk fra miljøvernforbundet og miljøvernministeren. I tillegg har gruppa Aksjonen Rovviltets Røst anmeldt Bjørdal til politiet.

– Vi har anmeldt Bjørdal for det vi mener er brudd på straffelovens paragraf 140, som forbyr oppfordring til straffbare handlinger, og brudd på viltlovens paragraf 51 som omhandler skuddpremier på vilt.