Stor økning i tilskuddet til skogsdrifta

Svært gode forhold for hogst i skogen gjør at aktiviteten er høy. Møre og Romsdal får nå 6,1 millioner kroner mer til skogbruket enn i fjor.

Skogsmaskin i arbeid

Skogsmaskin i arbeid på Skålahalvøya, sørøst for Molde i 2014. Landbruksdirektoratet har bevilget 121 millioner til skogstiltak nasjonalt.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruksdirektoratet har bevilget 16,3 millioner til ulike skogstiltak i Møre og Romsdal for 2015. Det er en økning på 6,1 millioner fra fjoråret.

Nasjonalt er det totalt 121 millioner kroner som går til skogstiltak.

Noe av pengene går til skogbruksplaner i Sunndal, Tingvoll og Aure, mens mye går til skogsdrift i bratt terreng.

– Pengene brukes til taubanedrifter der det er for bratt til å kjøre maskinelt. Det brukes også til å grave oss frem i bratt terreng og noe treslagskifte, sier fylkesskogmester Åsmund Asper hos Fylkesmannen.

All hogst på vanlig skogsmark er utført med hogstmaskin, mens tømmeret i de bratteste liene blir tatt frem ved hjelp av taubaner.

Permanente investeringer

Fylkesskogmester Åsmund Asper.

Fylkesskogmester Åsmund Asper i fylkeskommunen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I brevet fra Landbruksdirektoratet er det et ønsket fokus på skogsvei og at en større del av tilskuddsmidlene går til permanente investeringer.

– Vi har en utfordring fordi vi ønsker å heller bruke midlene på permanente investeringer, men vi har mye bratt terreng som også krever tilskudd for å få ut store volum, sier han.

Vindfallhogsten er omsider avsluttet etter ekstremværet Dagmar i romjulen 2011. Stormen førte til at veier ble ødelagt, store mengder skog ble lagt ned og bygninger ble rasert.

– Ja, vi kan vise til en volumøkning også etter Dagmar, sier Asper.

Les også: - Hjelpa betyr alt

Les også: Dagmar har utløst høy tømmeravvirkning på vestlandet

Høstingsfase

Møre og Romsdal er nå i en fase med høsting av kulturskogen som ble planta på 1950-tallet og framover.

Avvirkning i skogen i 2014 var større enn i 2013, selv om hogsten i 2013 var prega av omfattende vindfallhogst.

Rauma kommune har hatt størst avvirkning det siste året og volumet i Rauma alene utgjør minst 800 fulle tømmervogntog.

Hogst

Avvirkning i skogen i 2014 var større enn i 2013, selv om hogsten i 2013 var prega av omfattende vindfallhogst.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Siste video/lyd

Så til Molde og Ole Gunnar Solskjær som i dag sa nei til å verte landslagssjef. No ønskjer han å føre laget sitt til Meisterligaen...
Det er stor vekst i salet av lokalmat i butikkane, men dei komande åra skal salet doblast og mat og reiseliv verte mykje større enn i dag. I forkant av matmessa Grune Woche i Berlin er ein stor delegasjon samla for å drøfte dette.
Styringsgruppa for samanslåing av kommunane Ørskog, Skodje, Sandøy og Ålesund hadde møte i dag i Ørskog. I lunsjen fekk dei ei lita orientering om avisa Bygdebladet, med ei overrasking til slutt.