NRK Meny
Normal

Stor interesse for å planlegge det nye sykehuset

Sykehusbygg HF søker nå etter planleggere som vil få en viktig rolle i arbeidet med fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal. – Vi har fått inn mange søknader, sier direktør Bjørn Remen.

Opdøl

Slik kan det nye sykehus på Opdøl-tomten bli seende ut. Eksempelskissen er fra tomteutredningene i fjor høst.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Foretaket Sykehusbygg vil ha sykehusplanleggere i Norge på plass snarest som skal være med å finne ut hvilke behov og funksjoner norske sykehus trenger.

I stillingsannonsen står det: «Sentrale oppgaver i 2015 vil blant annet være konseptfasen ved Sykehuset for Nordmøre og Romsdal.»

Bjørn Remen, konstituert administrerende direktør i Sykehusbygg, mener planleggingen må fortsette til tross for sykehusstriden.

– Det er ønskelig å fortsette den fremdriften som er satt. Det betyr oppstart av arbeidet med konseptrapporten allerede i januar, sier Bjørn Remen, konstituert administrerende direktør, i Sykehusbygg.

Mange søkere

Bjørn Remen

Bjørn Remen, konstituert administrerende direktør, i Sykehusbygg, sier mange har søkt på jobbene som sykehusplanleggere.

Foto: Helsebygg

I desember ble det klart at både styret i Helse Møre og Romsdal, styret i Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie gikk inn for at det nye fellessykehuset skal ligge på Hjelset i Molde og ikke på Storbakken i Kristiansund.

– Vi forholder oss til det vedtaket som er gyldig og starter prosessen ganske snart for å komme i gang med planlegging, sier Remen.

Bjørn Remen har ikke konkrete tall, men sier mange har søkt på jobbene som sykehusplanleggere. Han legger vekt på at de skal planlegge byggeprosjekter over hele landet.

Uro rundt prosessen

I forkant av vedtaket var det stor uro rundt prosessen, ikke minst i forbindelse med at den tidligere direktøren i Helse Møre og Romsdal trakk seg på dagen fordi hun mente hun var blitt presset av ledelsen i Helse Midt-Norge.

Opplysninger om e-postutvekslinger og lukka møter har også gjort at mange har stilt spørsmål ved prosessen. Denne uka ble det klart at Høie må svare på sju nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

– Ikke ønskelig

Selv om planleggingen er i gang, mener Remen ro i sykehussaka i Møre og Romsdal er viktig for det videre arbeidet.

– Å starte en prosess når det fortsatt er strid er ikke ønskelig. For å få til et godt sykehus er det viktig å ha med de ansatte og brukerne på en god måte. Klarer vi ikke det fra starten så har jeg ikke like stor tro på at i vil lykkes til slutt.

Søknadsfristen er 10. januar.