Stenger på nytt

Statens Vegvesen er mektig lei av at folk fjerner sperringene på gamleveien på Vågstranda i Rauma. I dag er det satt opp ny og større sperring inne i det gamle rasoverbygget.

Vegvesenet stenger muligheten for å kjøre kjøre gamleveien

Fra nå av blir det svært vanskelig å fjerne hinderet som gjør at folk kan kjøre forbi Vågstranda uten å betale bompenger

Foto: Gunn Bjørkevoll

Jon Trygve Løvik i Statens vegvesen har flere ganger måttet be entreprenøren sette opp nye stengsler for å hindre at folk skal kjøre den gamle veien på den rasfarlige strekningen ved Vågstranda i Rauma.

Jon Trygve Løvik i Statens Vegvesen

Jon Trygve Løvik i Statens vegvesen er mektig lei av at noen ferjner sperringene som skal hindre biler i å kjøre den gamle veien på Vågstranda

Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

– I dag har det kommet opp nye større sperringer, sier Løvik.

Vil slippe tunnel

Det koster 21 kroner å passere gjennom den nye Vågstrandtunnelen på E 136 med vanlig bil hvis du har kjøprt et verdikort for 6000 kroner. 42 kroner tur-retur. Full pris er 42 kroner per passering. Noen kjører strekningen flere ganger for dag. Det er tydelig at det fortsatt er et sterkt engasjement rundt saken. Vegvesenet har lagt ut gampesteiner, men de har blitt fjernet og det går ikke bare med handemakt.

Denne betongblokka er flyttet på

Slike betongblokker hindrer heller ikke folk fra å åpne veien på egen hånd

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Etter at NRK skrev om saken i går, har mange reagert på Vegvesenet sine uttalelser om rasfaren. De reagerer på at det er greit å skulle bruke veien for gående og syklende, men ikke for kjørende.

Skilt av stengt vei på Vågstranda

Et skilt markerer tydelig at gamleveien er stengt

Foto: Gunn Bjørkevoll

Prosjektleder Halgeir Brudeseth sier til NRK at veien er smal og svingete og var sett på som en av de verste strekningene på E 136.

– Vinterstid var det ofte isete og glatt med stor snøskredfare. Sommerstid er risikoen for ras mindre, og veien er sett på som trygg nok til å være turveg for gående og syklende og tilkomstveg for grunneierne som driver skogen, sier Brudeseth.

I dag er det fjerde gang at Vegvesenet sperrer muligheten for å kjøre gjennom via gamleveien

Les også: - Det var like før vi gav opp