Skal fronte Norges interesser i polare strøk

Norge får et nytt moderne polarforskningsskip til 1,4 milliarder kroner. Skipet er ferdig designet. Nå gjenstår det å se hvem som får oppdraget med å bygge fartøyet.

Monrad Hide

Monrad Hide som jobber ved Rolls-Royce Marine AS i Ålesund var med å designe det isgående forskningsfartøyet. Nå begynner konkurransen om hvem som får bygge skipet.

Foto: Maria Kristina Vevang/NRK

– Andre nasjoner har sett interessen av nord, så dette var en viktig beslutning av regjeringen. Hadde ikke fartøyet kommet nå, så hadde Norge stått i fare for å falle ut fra sin ledende posisjon når de gjelder nordområdeforskning, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther.

Mandag klokken 10.00 la finansminister Sigbjørn Johnsen frem regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

polarfartøy

Rolls-Royce Marine AS stod fikk i 2008 oppdraget med å designet skipet, som skal gå gjennom tykk is.

Foto: Maria Kristina Vevang/NRK

Der foreslås det statsbevilgning i 2013 på 75 millioner kroner til bygging av et topp moderne forskningsfartøy til bruk i polare strøk.

Samlet kostnadsramme for prosjektet er 1,4 milliarder kroner, og det nye fartøyet ventes å sjøsettes i 2015.

I hastighet gjennom tykk is

Fartøyet skal kunne gå i polarisen og drive med forskning på flere felt. Rolls-Royce Marine AS i Ålesund fikk i 2008 oppdraget med å designe skipet.

– Skipet er et forskningsskip og har den ekstra egenskapen at det skal operere i en viss hastighet, i hvert fall i en meter tykk is. Det har en spesiell skrogform som er utviklet med tanke på isen, sier Monrad Hide, som er leder for design av spesialskip i Rolls-Royce Marine AS.

Konkurransen om hvem som skulle designe skipet var det Havforskningsinstituttet som satte ut.

– Konseptet er stort sett ferdig utviklet, og man har gått og ventet på statsbudsjettet, som nå kom med de bevilgningene som skal til for å sette i gang, sier Hide.

– Håper sterkt det skjer

Selv om Rolls-Royce stod for designet, er det usikkert hvem som får oppdraget med å bygge skipet.

Rolls-Royce

Rolls-Royce Marine AS i Ålesund.

Foto: Maria Kristina Vevang/NRK

Først vil det bli en anbudsrunde som både norske og utenlandske verft kan vise sin interesse for å være med på, forteller Hide. Likevel er håpet at noen lokale skal få oppdraget.

– Det er klart at med den skipskompetansen som finnes her i regionen, så burde et verft her være aktuell for å bygge et slikt skip. Det håper vi sterkt skjer, men det er ikke vi som tar avgjørelsen, sier Hide.

– Trengte sårt denne beslutningen

Norsk Polarinstitutt skal eie fartøyet på vegne av Staten. Havforskningsinstituttet skal drifte det og har ansvaret for byggeprosessen, og Universitetet i Tromsø vil være den største brukeren.

– Norge har manglet det verktøyet som må til for å være i kunnskapsfronten i nordområdene. Det er mye forskning vi ønsker å satse på i nord som ikke er mulig før fartøyet kommer. Derfor var dette en viktig beslutning som vi trengte sårt, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther.

Fartøyet skal stasjoneres i Tromsø, men likevel vil dette bli et nasjonalt fartøy. Ifølge Winther vil det bli brukt av både norske og utenlandske institusjoner.

Skipet skal ikke bare brukes i Nord, men også i Antarktis.

Vil bli brukt til forskning og beredskap

Ifølge Winther vil fartøyet bidra til mye viktig forskning.

Jan Gunnar Winther

Jan Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt sier det er svært viktig for den fremtidige forskningen å få på plass et polarforskningsfartøy.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Det gjelder blant annet klimaforskning og isforskning. Det er viktig å forstå utviklingen fremover. Økosystemet er i endring, og aktuelle problemstillinger vil være: Hva betyr disse endringene for kommersielt fiske, dyreliv, og fugleliv, sier Winther.

I tillegg til forskning vil det isgående fartøyet bli brukt til utdanning, ettersom det skal være forelesningssaler om bord.

– Fartøyet vil også i gitte situasjoner kunne brukes som bredskap i en redningssituasjon. I designet har man tenkt på hvilke helikopter man kan ta om bord, og det er tilrettelagt, sier Winther.
– Hvordan vil prosessen blir videre nå?
– Vi vet ingenting hvordan anbudsrunden vil gå, men har erfaringer fra tidligere. I lignende tilfeller med norske spesialfartøy bygges oftest skroget i utlandet. Omkring 12–15 prosent av de totale byggekostnadene gjøres ofte ute, og så gjør man resten hjemme ved et norsk verft, sier Winther.

Han legger til at de ennå ikke vet noe, men at det er en sannsynlig forløper.

– Ingen mer i stand enn vårt fylke

Svein Gjelseth

Svein Gjelseth har tro på at skipsbygging fylket Møre og Romsdal skal få bygge skipet.

Foto: Aina Rødal / NRK

Stortingsrepresentant Svein Gjelseth fra Arbeiderpartiet ser ikke bort fra at hele fartøyet blir bygd i Møre og Romsdal.

– Jeg vi faktisk tro at Møre og Romsdal kanskje er den plassen i verden som har størst kompetanse for å bygge et slik spesialfartøy, sier Svein Gjelseth.

– Vi vet at vi ligger langt, langt foran når det gjelder teknologi i forbindelse med offshore fartøy, og mye av teknologien kan brukes til dette skipet. Jeg tror ikke det er noen andre som er mer i stand til å bygge et slikt skip, enn det vi er i skipsbyggingsfylket Møre og Romsdal, sier Gjelseth.

Svein Gjelseth sier båten vil gi norsk polarforsking et stort løft, og en mulighet for næringslivet på Sunnmøre til å vise seg frem som høyteknologiske bedrifter.

– Det har vært jobbet i hvert eneste budsjett fremover for å få til et slikt skip, og nå er det endelig på plass. Jeg har veldig tro på at dette kan bli et av verdens beste fartøy når det står ferdig, sier Gjelseth.