Sak mot Prezioso Linjebygg

 • Begrunnelsen er klar

  Begrunnelsen for dommen fra Høyesterett i saken mellom Prezioso Linjebygg og en tidligere ansatt er nå klar. Mannen gikk til sak etter at han mista jobben i bedrifta i 2016. Høyesterett har nå kommet til at arbeidsgiver i denne saken skulle sett opp- og nedbemanningsprosessene i sammenheng, og at det ikke var god nok grunn til å vurdere disse prosessene hver for seg at ansettelsene var gjennomført før oppsigelsestidspunktet. Linjebygg blir derfor dømt til å betale rundt 470.000 i saksomkostninger. Bedriften har tidligere varslet at de vurderer å anke dommen.

 • – Ny runde i lagmannsrette

  Søksmålet mot Prezioso Linjebygg kan få ei ny runde i lagmannsretten. Ein tidlegare tilsett i selskapet som blei oppsagd vann fram med delar av saka si i Høgsterett nyleg. Til rbnett.no seier advokaten til Linjebygg at Høgsterett har oppheva ein dom der Linjebygg har fått medhald. – Dette inneber at saka må tilbake til ny behandling i lagmannsretten.

  Prezioso Linjebygg
  Foto: PREZIOSO Linjebygg
 • Vann mot Linjebygg i Høgsterett

  Den tidlegare tilsette i Prezioso Linjebygg gjekk til sak etter at han mista jobben i bedrifta i 2016 og vann i tingretten. Saka blei anka til lagmannsretten der Linjebygg vann. Mannen i 50-åra anka så vidare til Høgsterett, som opna opp for å behandle deler av saka. No er det klart at dei opphevar dommen frå lagmannsretten. – Grunngivinga frå Høgsterett er ikkje klar enno, men ein kan tolke det slik at vi har vunne fram med det prinsipielle spørsmålet om oppseiingar må sjåast i samanheng med nærliggande tilsettingar, seier mannens advokat, Oddvar Lindbekk til NRK. Han seier det no blir opp til Linjebygg om dei vil ta ei ny runde i lagmannsretten.