– Ny runde i lagmannsrette

Søksmålet mot Prezioso Linjebygg kan få ei ny runde i lagmannsretten. Ein tidlegare tilsett i selskapet som blei oppsagd vann fram med delar av saka si i Høgsterett nyleg. Til rbnett.no seier advokaten til Linjebygg at Høgsterett har oppheva ein dom der Linjebygg har fått medhald. – Dette inneber at saka må tilbake til ny behandling i lagmannsretten.

Prezioso Linjebygg
Foto: PREZIOSO Linjebygg