Hopp til innhold

– Bevegelsene vil øke utover natta

Bevegelsene ved det rasutsatte fjellpartiet i Mannen øker fra time til time. 11 personer er evakuert etter at farenivået ble hevet til rødt tirsdag ettermiddag. – Vi nærmer oss samme nivå som i fjor, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

Se utviklingen ved fjellet "Mannen".

Politiet har evakuert 11 personer ved det rasutsatte fjellpartiet ved Mannen i Rauma. De enorme sprekkene er godt synlig i massene som ifølge geologene tilsvarer 12 000 lastebillass

Ove Brudevoll, påtaleleder i Nordmøre og Romsdal politidistrikt

EVAKUERER: Ove Brudevoll er fungerende leder for politiet Nordmøre og Romsdal. Politiet, kommunen og sivilforsvaret hjelper med å evakuere de som oppholder seg i området.

Foto: Roar Halten / NRK

– Vi iverksetter nå våre beredskapsplaner. Det er besluttet at området skal evakueres og det er også besluttet et oppholdsforbud. Vi får hjelp av kommunen og sivilforsvaret til dette her, sier fungerende leder i politiet Nordmøre og Romsdal, Ove Brudevoll-

Det har regnet om lag 40 mm det siste døgnet, noe som har ført til store bevegelser i den øverste delen av fjellpartiet. Bevegelsene i den nedre delen er langt mindre, og NVE tror den øvre delen kan rase uten at resten av fjellet går.

– Bevegelsene i den øvre deler er oppe i en 10 cm bevegelse i døgnet, og det er nærmer seg det høyeste vi har opplevd på Mannen, sier sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra.

Han vil ikke anslå nøyaktig når fjellet kan rase, men mener at sannsynligheten er stor for at det snart vil skje.

– Vi venter at bevegelsene kommer til å øke på utover kvelden og natta. Når nedbørsmengdene er så store, er det større sannsynlighet nå enn tidligere for at det raser, forteller Blikra.

Denne økte hastigheten skyldes stor nedbør med 21 mm de siste seks timene på Mannen, og det er ventet at den kraftige nedbøren vil fortsette resten av døgnet.

– Dette er ikke første gang vi har foretatt en evakuering og det er klart at dette sikkert skaper en utrygghet for dem som bor i området, sier fungerende leder for politiet i Nordmøre og Romsdal, Ove Brudevoll.

Kan skape skred

Lars Harald Blikra geolog, her ved fjeller Mannen

GEOLOG: Sjefsgeolog Lars Harald Blikra følger Mannen tett.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Faren er økt i forbindelse med de voldsomme nedbørsmengdene. Det har kommet nesten 20 mm på 6 timer oppe på Mannen. Det har ført til en ganske stor økning i de øvre partiene der det er rasutsatt, forteller Blikra.

Sjefgeologen sier at enten vil den økte bevegelsen skape et skred, eller så vil det stabilisere seg når nedbøren avtar.

Lars Olav Hustad

ORDFØRER: Ordfører i Rauma Lars Olav Hustad mener vurderingen til NVE om å heve farenivået er korrekt.

Foto: Synnøve Hole / NRK

– Vi synes vurderingen er korrekt i forhold til den store nedbøren. Ledelsen i kommunen har nå samlet oss ved Rådhuset og kartlagt situasjonen. Utover det så er det politiet som får ansvaret for evakuering, sier ordfører i Rauma Lars Olav Hustad.

– Det som er planen nå er at vi nå snart skal ha et telefonmøte med de myndighetsaktørene som har noe med dette å gjøre. Da vil det bli en orientering om situasjonen og tiltak videre, forteller fungerende politileder Brudevoll.

Sjå bilete frå Mannen også om natta.