NRK Meny
Normal

Politimestersaka: Gikk inn for Kristiansund med knapt flertall

Et flertall i fylkesutvalget i Møre og Romsdal gikk mandag inn for at hovedkontoret for det nye politidistriktet bør ligge i Kristiansund. Vedtaket er et høringssvar til Politidirektoratet.

Steinar Reiten og Iver Nordseth

Steinar Reiten (KrF), Iver Nordseth (V) og Kristin Sørheim før møtet i fylkesutvalget

Foto: Trond Vestre / NRK

Kampen har stått mellom Ålesund og Kristiansund. Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, 7-6 i favør Kristiansund.

Politidirektoratet har foreslått Ålesund, men har gjort det klart at utfallet er åpent. Saken har skapt stor strid og fått stor oppmerksomhet. Begge byene kjemper for å få politimesteren. Også de politiske partiene er delt.

Følgende stemte for Kristiansund: Jon Aasen (Ap), Per Vidar Kjølmoen (Ap), Tove Lise Torve (Ap), Mette Belden (Nordmørslista), Iver Nordseth (V), Steinar Reiten (KrF) og Kristin Sørheim (Sp)

Følgende stemte for Ålesund: Eva Vinje Aurdal (Ap), Torgeir Dahl (H), Charles Tøsse (H), Margaret Hoff Berg (FrP), Frank Sve (Frp) og Gunn Berit Gjerde (V).

Statlige arbeidsplasser

– Politifaglig står de to alternativene rimelig likt. Da gjenstår to forhold for min del: sokkelberedskapen og distriktspolitiske virkemidler. Dersom Ålesund får hovedkontoret for politidistriktet så vil dette være en nedprioritering av sokkelberedskapen, sa Iver Nordseth (V).

– Når det gjelder statlige arbeidsplasser til Kristiansund så har vi tidligere sagt at det skal vi jobbe for. Dersom vi ikke gjør som vi sier så tror jeg ikke fylkeskommunen har noen fremtid, sa Nordseth.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal tok mandag stilling til hvor hovedkontoret for det fremtidige politidistriktet bør være.

Foto: Trond Vestre / NRK

Også Tove Lise Torve (Ap) la vekt på sokkelberedskapen og behovet for arbeidsplasser i Kristiansund. Torve viste til at Stortinget har sagt at sokkelberedskapen skal ligge i Kristiansund. Torve mente også at frykten for at AMK-sentralen kan bli flytta fra Ålesund til Kristiansund var grunnløs.

– Dagens regjering har ikke sagt noe om at AMK-sentralen skal flyttes. Motstanden fra instanser innenfor helse gjør også at jeg ikke tror det er noen grunn til å frykte dette, sa Torve.

Enighet om sokkelberedskapen

Charles Tøsse (H) la frem et fellesforslag fra Høyre og FrP som innebærer at Ålesund får hovedkontoret, men sokkelberedskapen blir lagt til Kristiansund. Desentraliserte funksjoner skal fordeles.

– Jeg ser at det er et stort engasjement i saken. Men man kan spørre seg om verdien av en slik uttalelse der utvalget er delt. Etter at vedtaket er gjort så bør fylkeskommunene og politikerne samles i arbeidet for å få statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal, sa Charles Tøsse.

– Vi har tidligere sagt at vi skal legge vekt på politifaglige hensyn. De politifaglige hensynene taler for Ålesund. Jeg kan ikke se at det har kommet noen nye momenter i saken. Det vi gjør nå er å bidra til at 110-sentralen blir flyttet til Trondheim, sa Frank Sve (Frp) som kritiserte fylkesordfører Jon Aasen for å ha flagget sitt standpunkt før den politiske behandlingen i utvalget.

– Jeg mener at saksutredningen er svak. Det er ille at fylkesrådmannen ikke har tatt med beredskapen knyttet til Åknes/Tafjord, sa Sve.

Partiene er delt

Steinar Reiten (KrF) sa at at hans parti var delt, men at KrF ikke har tradisjon for å binde politikerne. Selv gikk Reiten inn for Kristiansund.

– Vi har sagt at vi skal jobbe for flere statlige arbeidsplasser til Kristiansund, og da må vi vise det i praksis når vi skal behandle denne saken. Men vi må ha respekt for at det er politikere her som har flere hatter, sa Reiten og siktet til Eva Vinje Aurdal (Ap) som er ordfører i Ålesund.

– Denne saken er enkel

Tove Lise Torve og Eva Vinje Aurdal

De to Ap-politikerne Tove Lise Torve og Eva Vinje Aurdal er uenige om plasseringa av politimesteren.

Foto: Trond Vestre / NRK

Arbeiderpartiet delte seg i fylkesutvalget. Jon Aasen, Per Vidar Kjølmoen og Tove Lise Torve gikk inn for Kristiansund mens Eva Vinje Aurdal gikk inn for Ålesund.

– Denne saken er enkel, enten jeg har den ene eller den andre hatten på meg. De kriteriene som har gjort at Politidirektoratet har pekt på Ålesund, er de kriteriene som veier tyngst, sa Eva Vinje Aurdal som mente at den tette koblingen mellom plasseringen av hovedsetet for politiet og nødsentralene har endret forutsetningene.

Aasen forsvarte seg

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) mente det var naturlig at han tok stilling før møtet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) forsvarte at han hadde gått ut med et klart standpunkt før fylkestvalget behandlet saken. Aasen har argumentert med behovet for statlige arbeidsplasser til Kristiansund.

– Det er helt naturlig å dra politiske standpunkter ut fra politisk argumentasjon. Det er også helt feil å hevde at jeg har solgt meg til Nordmørslista under konstitueringa, sa Jon Aasen.

Høringsuttalelsen i fylkesutvalget er endelig. Saken skal ikke behandles i fylkestinget.