Dette gjør politiet når alarmen går i Nordsjøen

Kristiansund eller Ålesund er spørsmålet. Hvem får politimesteren? Det er nemlig den øverste sjefen som har ansvaret for sokkelberedskapen. Men hva går det egentlig ut på?

Heidrun plattformen

OLJEPLATTFORM: Heidrunfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, omtrent 175 km nord for Kristiansund. Statoil opererer feltet.

Foto: Harald Pettersen - Statoil Heidrun / Harald Pettersen

Sokkelberedskap og sokkelansvar er ord som har blitt kastet rundt i media, og er en stor del av debatten om hvor politimesteren skal plasseres etter at den nye nærpolitireformen trer i kraft på nyåret.

Kristiansund eller Ålesund. Nordmøre eller Sunnmøre. I nærmere 30 år har nordmørsbyen hatt ansvaret for beredskapen på kontinentalsokkelen utenfor fylket. I slutten av mai i år bestemte Stortinget at ansvaret for oljesokkelen skal ligge i Kristiansund. Da pusta mange letta ut.

Men hva innebærer det å ha dette ansvaret? Og hvilken rolle spiller det om politimesteren, med det øverste ansvaret, sitter på Sunnmøre eller i Kristiansund?

Slik begynte det

I 1990 kom reguleringsplanen for de fire sokkelpolitidistriktene og ansvaret deres på kontinentalsokkelen ble gitt. Nordmøre og Romsdal fikk sammen med Rogaland, Helgeland og Troms ansvaret for den politiinnsatsen som kreves for å løse et oppdrag på sokkelen.

Alexander L. Kielland"-plattformen kantret 27. mars 1980

En av de fem bæresøylene på Alexander Kielland brøt tvert av på grunn av utmattingsbrudd i et stålstag. Ulykken var en av de verste i norgeshistorien.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det finnes kun en veldig stor og alvorlig ulykke som har skjedd i norsk oljehistorie. I slutten av mars i 1980 kantra hotellfartøyet Alexander Kielland i Nordsjøen. Ulykka var en av de verste i Norges historie. I alt 123 av de 212 menneskene om bord omkom.

Dette førte til at Norge ble en av de beste i verden på sikkerhet, og det ble innført bedre rutiner for beredskap.

Dette har de ansvar for

Egil Eriksen er en av dem som jobber tett opp mot sokkelberedskap i Norge. Han er stabssjef i Rogaland politidistrikt, som har det overordna ansvaret for dette arbeidet.

Egil Eriksen

Stabssjef i Rogaland politidistrikt, Egil Eriksen, jobber tett opp mot sokkelvirksomheten i Norge.

Foto: NRK

Han forklarer sokkelansvaret slik.

– Politimesteren har ansvaret for all politimyndighet innenfor sitt sokkelansvarsområde. Og er ansvarlig for den politiinnsatsen som kreves for å løse et oppdrag på sokkelen. I etterkant av et oppdrag, en kriminell handling, er han også ansvarlig for etterforskninga, sier Eriksen.

Men det skjer oftere ulykker enn kriminalitet i Nordsjøen. Da er det også politimesteren som har ansvaret for etterforskninga.

Oversikt over området politiet har beredskapsansvar for på kontinentalsokkelen

Denne oversikten viser hvor politiet i Kristiansund har beredskapsansvar.

Foto: Med tillatelse fra politiet

Sokkelpolitidistriktene skal

  • Ha et ajourført og oppdatert planverk for kontinentalsokkelberedskapen.
  • Samarbeide med Forsvaret om øvelser.
  • Ha kontakt med operatørselskapene på sokkelen og sørge for at de kjenner sin funksjon under en reell hendelse.
  • Opprette mottakssteder for evakuerte, skadde eller døde i forbindelse med hendelser på sokkelen.

Politiet sitt arbeid opp mot sokkelen går også ut på å hente ut uønskede personer. I mindre alvorlige saker er det ikke uvanlig å be om bistand fra nabodistriktet hvis de ligger nærmere den plattforma det gjelder.

Ifølge Eriksen skal det politidistriktet som har ansvaret i det gitte sokkelområdet ta saka.

– Men det er ikke så firkanta at vi ikke kan samarbeide med andre. Men gjelder det en hendelse i vårt område som har skjedd på grunn av en ulykke eller en kriminell handling er det Rogaland som tar etterforskninga. Da er det viktig å finne ut hva som har skjedd, men også hvilke alvorlige konsekvenser hendelsen kunne fått, understreker han.

Når alarmen går

Politidistriktene har folk med spesialkompetanse på etterforskning på sokkelen. Og slik som Arbeidstilsynet fungerer på land er det Petreoleumstilsynet som gjør den samme jobben til havs.

Draugen

Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet. Feltet opereres av Norsk Shell, og Kristiansund er base og driftsby.

Foto: Arkivfoto

Eriksen forteller at de samarbeider tett med flere statlige instanser og petroleumsindustrien ved ulykker eller andre hendelser på sokkelen.

– Siden Alexander Kielland fikk slagside har vi vært forskånte fra de store ulykkene. Men det har hendt at vi har hatt mistanke om at folk har sneket med seg ulovlige stoffer, narkotika eller rusmidler, ut på anleggene. Det er strengt forbudt, sier Eriksen.

– Hva gjør politiet når de får slike meldinger?

– Da må vi rykke ut med helikopter for å sjekke om det stemmer og eventuelt ta med oss personen til land.

Han forteller at den første meldingen kommer direkte til dem eller til Hovedredningsentralen i Sør-Norge (HRS). Da vurderes det om helikopter er nødvendig.

– Avhengig av hva som skjer, så er det plattformsjefen som bestemmer om det skal settes i gang evakuering. Det gjøres via helikopter eller livbåter.

Flasketuten peker på

Seksjonsleder i Rogaland politidistrikt, Egil Eriksen

Egil Eriksen legger vekt på at kompetanse innenfor sokkelberedskap er viktig når det gjelder hvor politimesteren bør være stasjonert.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

1. januar er det planlagt at antall politidistrikt skal reduseres fra 27 til 12. Nordmøre og Romsdal blir da slått sammen med Sunnmøre. Politidirektoratet har anbefalt at politiministeren skal ha kontor i Ålesund – men Stortinget vil ha sokkelansvaret i Kristiansund.

Det har fått temperaturen til å stige i hele fylket. Det har slått gnister i enda en debatt som skaper splid i Møre og Romsdal. Men spiller det noen rolle for sokkelberedskapen hvor sjefen sitter?

– Det er avgjørende at kompetansen har en forankring innenfor sokkelpolitidistriktet, mener Eriksen.

Men hvor vidt geografisk nærhet til industrien er avgjørende er han ikke like rask med å fastslå.

– Kristiansund har sokkelkompetansen. De har helikopterplass, og sannsynligvis planer for hva det skal gjøre for å motta skadde. Det er viktig å ivareta fagmiljøet og kompetansen der den er opparbeidet, sier han og legger til at det vil være en fordel.

Men han utelukker ikke at det kan fungere like godt med politimesteren i Ålesund.

– Vi har ikke hendelser på sokkelen hver uke. Men når det skjer er det avgjørende at det blir håndtert på best mulig måte der og da. Jeg tror ikke kvaliteten blir redusert om det blir gjort fra et annet kontor enn der politimesteren sitter, sier stabssjefen i Rogaland.