Vil Ålesund svikte beredskapen på norsk sokkel?

Eller er det naturlig at Sunnmøre blir sentrum for det nye politidistriktet? Flere mener nemlig at beredskapen på norsk sokkel vil lide hvis politimesteren sitter i Ålesund.

OLJE OSEBERGFELTET

SIKKERHET: Nordmøre og Romsdal politidistrikt er et av fire i Norge som har sokkelansvar. Vil det bli påvirket hvis politimesteren havner i Ålesund?

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det er delte meninger om hvorvidt beredskapen på norsk sokkel blir påvirket hvis politimesteren får kontor i Ålesund – 150 kilometer unna sokkelekspertene på Nordmøre.

Heidrun

Heidrun-feltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, nord for Kristiansund – som fortsatt har sokkelberedskapen. Bør politimesteren derfor være der?

Foto: Statoil / Øyvind Hagen

I rundt 30 år er det Kristiansund som har hatt ansvaret for beredskapen på kontinentalsokkelen mellom 62. og 65. breddegrad. Med både Shell og Statoil til stede er Kristiansund oljehovedstaden i Møre og Romsdal.

Da nyheten sprakk om at antall politidistrikt skulle reduseres begynte straks diskusjonen om politimesteren skulle være i nordmørsbyen eller i Ålesund – og om han skulle ha kontor på samme sted som sokkelberedskapen.

Hvem bør få sjefen?

I slutten av mai i år bestemte derimot Stortinget at ansvaret for oljesokkelen fortsatt skal ligge i Kristiansund.

Men nå risikerer byen et nytt nederlag. Først glapp det nye fellessykehuset for nordmøringene, og nå kan politimesteren også forsvinne. Men sokkelansvaret holder de et hardt og fast grep rundt.

Else-May Botten, Stortingsrepresentant for AP Møre og Romsdal

Stortingsrepresentant Else-May Botten er en av dem som kritiserer POD for arbeidet med høringsarbeidet om hvordan Møre og Romsdal politidistrikt skal se ut.

Foto: Mesta

Politidirektoratet (POD) har foreslått at det nye politidistriktet i Møre og Romsdal bør ha hovedsete i Ålesund. Det er stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) sterkt uenig i.

Hun kritiserer Politidirektoratet for slett arbeid. Onsdag satte hun justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til veggs i Spørretimen på Stortinget. POD vektla lokaliseringspolitikken til 10 prosent i sin høring.

Botten kritiserer vektinga i politimestersaken, og mener det spriker mellom formålene i retningslinjene og hvordan de er vektlagt.

– Jeg mener at drøftingen er mangelfull. Jeg håper også at flere er flinke å stille spørsmål ved arbeidet som er gjort, sier Botten.

Hun er klar på at politimesteren bør være på samme sted som sokkelberedskapen.

– Vi har en base allerede og mye erfaring. Shell har base her. Kun det stedet med operasjonssentral er døgnåpent. Skjer det uforutsette hendelser, som terror eller sabotasje, er det viktig å være på ballen med en gang.

Botten ønsker ikke å skape splid, men hun mener det er viktig å ha en god diskusjon – før det er for sent. Sterke krefter kjemper også for Nordmøre for å sikre statlige arbeidsplasser.

Å si at politimesteren bør være i Kristiansund er en feilkobling.

Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund

– Ålesund et naturlig midtpunkt

Det er vanskelig å skille de to alternativene klart fra hverandre i PODs høringsnotater. De beskriver Kristiansund og Ålesund som like, men anbefaler at politimesteren bør til Ålesund blant annet på grunn av bedre muligheter til rekruttering, praktisk beliggenhet og større befolkning.

Ålesund med sine drøye 45 000 innbyggere er derfor storebror til Kristiansunds 24 000. Og Sunnmøre har rundt 54 prosent av fylkets innbyggere.

For hvordan går det hvis POD får som de ønsker, at politimesteren er i Ålesund, men beredskapen og fagmiljøet for sokkelen er på Nordmøre?

Eva Vinje Aurdal

Ordfører i Ålesund og medlem av fylkesutvalget, Eva Vinje Aurdal (Ap), er klar på at politimesteren bør stasjoneres i Ålesund.

Foto: Terje Reite / NRK

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), sitter i fylkesutvalget som 16. eller 17. november skal fatte vedtak om hvor politimesterens nye kontor skal være.

Aurdal mener Ålesund er det best egna stedet – i tråd med PODs anbefalinger.

– Det er et naturlig midtpunkt i Møre og Romsdal. Det bor flest folk her, og det er også denne delen av fylket som vil få størst befolkningsvekst de neste årene. Det er derfor ikke vanskelig for meg å støtte PODs anbefaling, sier ordføreren.

At sokkelberedskapen ble lagt til Kristiansund syns Aurdal er kjempefint. En samla Mørebenk jobba hardt for å få det i havn.

– Men å dermed si at politimesteren bør være i Kristiansund er en feilkobling.

Hun mener det ikke vil påvirke sokkelberedskapen om politimesteren sitter i Ålesund.

– Det er en klar forutsetning at politiet og beredskapen i det daglige skal være like bra i Kristiansund som i Vanylven, sier Aurdal.

– Man er seg selv nærmest

Charles Tøsse (H), som også skal være med å fatte vedtaket i fylkesutvalget, støtter Aurdal.

Charles Tøsse

Charles Tøsse (H) i fylkesutvalget støtter POD i anbefalingen om å legge hovedsetet i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Han tror ikke at sokkelberedskapen i Kristiansund vil bli påvirket hvis politimesteren ender opp i Ålesund.

– Jeg forventer at det sokkelansvaret fortsatt vil ligge i Kristiansund. Og når det gjelder politimester så har jeg fra dag én sagt at det må være politifaglige argument og kriterier som legges til grunn, sier Tøsse.

Kollega av de begge, Iver Nordseth (V), ser litt annerledes på saken.

Iver Nordseth

Iver Nordseth (V) i fylkesutvalget skal være med å fatte vedtak om hvor politimesteren skal sitte.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Kristiansund har baseansvar, et kjempegodt fagmiljø og erfaring. POD viser til at rekrutteringa ikke har vært like god som i Ålesund. Det viser seg at det ikke stemmer. Det har nemlig vært lett å rekruttere, ifølge politiet. Det eneste som gjør Ålesund til et bedre alternativ er større innbyggertall, sier Nordseth.

– Men man er seg selv nærmest. Det er naturlig, spesielt i den situasjonen som Kristiansund har kommet i, sier han.

Kritiserer regjeringen

I et leserbrev slakter Per Sefland regjeringens beredskapspolitikk. Han har selv vært politimester med sokkelansvar.

Geir Sverre Braut og Per Sefland

Per Sefland er nå foreleser i Beredskapsledelse ved Høgskolen i Molde, men har tidligere vært politimester med sokkelansvar i Midt-Norge, PST-sjef og sysselmann.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

«Det skisserte opplegg er etter min mening også uforståelig ut ifra et faglig ståsted», skriver Sefland.

Han mener plan – og forebyggende arbeid knyttet til sokkelaktivitet må foregå i tett kontakt mellom politi, operatør og andre beredskapsaktører. Og at ved ulike hendelser og krisehåndtering vil det være en uheldig løsning å ha politimesteren over 150 kilometer unna sokkelbasen i Kristiansund.

Slik som Botten kritiserer han POD for mangelfullt arbeid.

«Uten noen form for utredning eller begrunnelse gikk regjeringen først inn for å flytte sokkelansvaret fra Kristiansund til Stavanger, for deretter å gjøre full retrett i Stortinget. Nå synes det som om regjeringen lar Politidirektoratet omgå Stortingets føringer og flytte politiets operasjonelle og strategiske styring til Ålesund. Alt uten noen form for beskrivelse, avveining eller kritisk analyse».

Nordland følger med på Møre

På nyåret blir Nordland ett politidistrikt. Og som et av distriktene med ansvar for sokkelberedskap kan diskusjonen bli den samme der som i Møre og Romsdal. Det er allerede så godt som avgjort at politimesteren skal flyttes til Bodø.

Politimester på Helgeland, Håvard Fjærli

Politimesteren i Helgeland politidistrikt, Håvard Fjærli, forteller at de føler med utviklingen i Møre og Romsdal.

Foto: NRK

Men det er ikke bestemt om sokkelansvaret, som i dag er i Mosjøen, skal flyttes sammen med sjefen.

Politimester i Helgeland, Håvard Fjærli, sier at han ikke kjenner til om de har hatt en debatt som ligner den i Møre og Romsdal.

– Det er åpenbart at hovedsetet blir i Bodø. Ut over det spørs det hvordan politimesteren vil organisere distriktet. Jeg ser for meg at han vil legge tjenesten dit han mener det er riktig, sier Fjærli.

– Men vi følger godt med på hva som skjer på Møre, og om det vil ha konsekvenser for oss i ettertid, sier han.