Politiet øker innsatsen mot datakrim og seksuelle overgrep mot barn

Kriminelle forsøker å skjule sporene sine ved å slette harddisker og ødelegge telefoner. Det gjør politiets etterforskning vanskelig blant annet i saker som gjelder overgrep mot barn. Derfor står dataingeniører nå på politiets lønningslister

Oddbjørn Solheim, politistasjonssjef, Møre og Romsdal politidistrikt

Politistasjonssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Oddbjørn Solheim

Foto: Frode Berg / NRK

Politistasjonssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Oddbjørn Solheim, sier at han fra nyttår har ansvar for fire etterforskere med spesialkompetanse på datamaskiner og mobiltelefoner.

– Disse fire kommer til å bruke mye tid på å etterforske overgrep mot barn. Det gjelder både seksuelle overgrep og ulike former for nettmobbing, sier Solheim til NRK Møre og Romsdal.

Politistasjonssjefen understreker at det er viktig å rekruttere personer som har spisskunnskaper på datateknologi. Det er lettere nå som andre næringer sliter og det er flere ledige ingeniører. Han lover også at ingeniørene skal få den politifaglige bakgrunnen som de trenger.

Viktig å sikre tekniske bevis

– I overgrepssaker er det ofte vanskelig å finne konkrete bevis på det som har skjedd. Det kan bli ord mot ord, og da vil det være helt avgjørende å finne bildefiler og annet som ligger på overgriperens datamaskiner og mobiltelefoner, sier leder for Statens Barnehus Ålesund, Ingrid Heggli.

Ingrid Heggli

Leder for Statens Barnehus Ålesund, Ingrid Heggli.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Statens Barnehus Ålesund har siden åpningen i 2012 tatt imot rundt 800 barn i forbindelse med vold og overgrep

– Dette er et høyt prioritert område. Vi må bli enda bedre på etterforskning av nettovergrep. Dette er saker der bevisene er enda vanskeligere å finne enn ved fysiske overgrep, sier Heggli.

En politibetjent og en dataingeniør

Ved Ålesund politistasjon sitter det nå en politibetjent med spesialutdanning i data og en dataingeniør og etterforsker disse sakene. Politibetjent Kenneth Larsen sier at han alltid har vært interessert i datateknologi og har lang erfaring som politibetjent før han begynte som etterforsker.

– Jeg ser det som en viktig oppgave å avdekke overgrep. Vi kommer ofte borti vanskelige saker, men du vet at jobben du gjør ofte er avgjørende for å stoppe en overgriper, sier Larsen.

Kenneth Larsen, politibetjent, Møre og Romsdal politidistrikt

Politibetjent i Møre og Romsdal politidistrikt, Kenneth Larsen.

Foto: Frode Berg / NRK

Han sitter på et litt rotete kontor fylt med ulike datamaskiner og tekniske instrumenter. Her jakter de på bevis som kan være vanskelig å finne.

– Gjerningspersoner forsøker ofte å slette materialet. Da er det vår oppgave å gjenopprette datafilene og sikre bevisene.

Saker som gjelder overgrep og nettmobbing øker

Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim understreker at det er en økning i slike saker. Politiet i Møre og Romsdal har avdekket flere overgrep.

– Ofte er vi prisgitt barnets forklaring. Da blir det veldig viktig å sikre seg konkrete tekniske bevis i tillegg.

Solheim nevner Øygard-saken som et eksempel på hvor avgjørende tekniske bevis kan være