Ålesund tinghus
Foto: Terje Reite / NRK

Overfallsvaldtekt Søre Sunnmøre

Oppsummert

Ein austeuropeisk mann blei i januar 2018 dømd til fengsel i fem år og ein månad for valdtekt av ei kvinne på Søre Sunnmøre. To andre blei frifunne for valdtekten. Ankesaka gikk i Frostating lagmannsrett i juni.

 • Sit framleis varetektsfengsla

  Litauaren som nyleg fekk oppheva ein dom på over fem år for valdtekt må framleis sitje i fengsel. Det melder Sunnmørsposten. Litauaren fremja krav om å bli frisett etter at dommen vart oppheva, men må sitje i varetekt i ytterlegare i åtte veker ifølgje avisa. Ein av grunnane er at det er fare for at mannen vil prøve å kome seg unna straff om han blir sett fri. Saka skal behandlast på nytt i tingretten i veke fem neste år. Det var tvil rundt tolkinga av eit politiavhøyr som var grunnen til at dommen vart oppheva. Valdtekta skal ha skjedd på Søre Sunnmøre i fjor sommar. To andre personar vart frifunne for gruppevaldtekt i januar i år.

 • Valdtektsdømd får saka opp på nytt

  Frostating lagmannsrett har oppheva dommen der ein mann frå Litauen blei dømd til over fem år fengsel for valdtekt, skriv Sunnmørsposten. – Dommen i tingretten er oppheva og han får ny behandling i tingretten, opplyser statsadvokat Magne Nyborg til avisa. Advokat Ole Petter Grythe Hoff prosederte i lagmannsretten på at 40-åringen måtte få saka opp på nytt på grunn av tvil om tolking i eit politiavhøyr.

  Tursti i området der valdtekt skjedde
  Foto: Arne Flatin / NRK
 • Ankesaka startar i dag

  I dag startar ankesaka etter at ein austeuropeisk mann tidlegare i år blei dømd for valdtekt av ei kvinne på Søre Sunnmøre. To andre blei frifunne for valdtekta, og etter kort tid anka påtalemakta avgjerda. Alle tre var tiltalte for å ha overfalle og valdteke kvinna, som var på fjelltur, men berre ein av dei blei altså funnen skuldig. Det er sett av to veker til saka.

 • Fengsla i sju uker

  En østeuropeisk 40-åring er varetektsfengsla i sju uker, for å hindre at han skal stikke av fra landet. Mannen ble tidligere i år dømt til fengsel i over fem år for å ha voldtatt en kvinne på Søre Sunnmøre. To andre ble frifunnet i saken, og påtalemyndigheten har anket. 40-åringen blir nå sittende i varetekt til rettsaken starter i juni, og retten viser til at han ikke har tilknytning til landet utover at han arbeidet her en kort stund.