Amundsgård trolig bevisstløs da han havnet i elven

Obduksjonsrapporten etter dødsfallet ved Moldeelva sist søndag er klar. Skadene på Mats Amundsgård kan være forenelige med skader ved fall, og Amundsgård kan ha vært bevisstløs da han havnet i elven, ifølge rapporten.

Mann funnen død i Moldeelva

Mats Karlsen Amundsgård ble funnet i Moldeelva søndag 14. oktober.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Politiet sitter fortsatt med en rekke spørsmål de ikke har fått fullgode svar på ennå. Dermed fortsetter etterforskningen, og politiet ber fortsatt publikum om å komme med tips.

  • Sjå TV-saka her:
    Obduksjonsrapporten etter dødsfallet ved Moldeelva sist søndag er klar. Skadene på Mats Amundsgård kan være forenelige med skader ved fall, og Amundsgård kan ha vært bevisstløs da han havnet i elven, ifølge rapporten.

    Obduksjonsrapporten er klar

Følgende punkt synes likevel med å være klare:

Mats Karlsen Amundsgård

Mats Karlsen Amundsgård spilde fotball for andredivisjonsklubben Træff i Molde.

Foto: Per Tormod Nilsen
  • Selve dødsårsaken er drukning
  • Skadene er forenelige med fallskader
  • Politiet har ikke svar på hvordan Amundsgård havnet i elven
  • Politiet har ikke noe som gir grunn til å tro at det er snakk om en kriminell handling
  • Politiet utelukker selvdrap som teori.

Politiet har etterforsket saken med 3 alternative forklaringer som utgangspunkt. De tre alternativene har vært selvdrap, uhell/ulykke, eller en kriminell handling.

I pressemeldingen som politiet sendte ut torsdag kveld fremgår det at de ikke informasjon som gir grunn til å tro at dette er en kriminell handling. Hvor og hvordan skadene har oppstått, har ikke etterforskingen gitt svar på. Det kan ikke utelukkes at skadene er påført av andre eller i forbindelse med en kriminell handling, men det er ikke opplysninger som sannsynliggjør et slikt alternativ.

– Politiet har ikke opplysninger som tyder på at dette er selvdrap, fremgår det av pressemeldingen som politiet sendte ut torsdag ettermiddag.

Tvert om har vitnene forklart at Mats Karlsen Amundsgård gav uttrykk for at han hadde det bra, og han la planer for fremtiden, både på kort og lang sikt. Politiet mener dermed at dette alternativet er lite sannsynlig.

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at dødsårsaken er drukning. Amundsgård hadde skader som gjør at han kan ha vært bevisstløs da han havnet i elven.

Skadene kan være forenelig med fall. Amundsgård ble funnet under en bro og tett inntil en bratt skrent mellom Moldelivegen og elven.

Den taktiske og tekniske etterforskingen har ikke gitt informasjon som gir
svar på hvordan eller hvorfor Mats Karlsen Amundsgård havnet i elven.

Det er fortsatt en rekke etterforskingsskritt som gjenstår i saken. Selv om det ikke er opplysninger om at hendelsen skjedde som følge av et straffbart forhold, vil politiet fortsette etterforskingen, hvor hovedformålet nå vil være å finne årsaken til hendelsen, heter det i pressemeldingen politiet sendte ut torsdag ettermiddag.