NRK Meny
Normal

Vil ha returordning for å få bukt med misbruk av naudrakettar

Naudrakettane skal kunne redde liv når båtfolk er i havsnaud, men 19 av 21 meldingar til Hovudredningssentralen i 2017 var falske alarmar. No foreslår brannsjefen i Ålesund strengare reglar for innbytte.

Geir Thorsen

Brannsjef Geir Thorsen seier han såg på alle naudrakettane i Ålesund med hjartet i halsen nyttårsaftan. Denne gongen blei det ingen brann, slik som på naboøya Valderøy for to år sidan.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Natt til 1. nyttårsdag måtte Hovudredningssentralen for Sør-Noreg igjen aksjonere etter tips om tre naudrakettar midtfjords i Grytafjorden i Haram på Sunnmøre. Og meldingar om dei illevarslande, raude eldkulene har blitt fast tradisjon langs heile kysten når nyttårsaftan nærmar seg.

Då blir utrangerte naudrakettar skotne opp som fyrverkeri, og utløyser stadige redningsaksjonar.

– Det er tragisk at folk ikkje respekterer forbodet. Når folk brukar naudrakettar set dei andre etatar i beredskap slik at ressursane er opptatt. Det kan gå ut over andre, seier brannsjef Geir Thorsen.

Vil ha returordning for naudblussa

No tek brannsjefen til orde for ei bytteordning som gjer at utrangerte naudrakettar frå den profesjonelle fiskeflåten må leverast inn før reiarlaga får ut nye. På den måten vil han få bukt med praksisen der reiarlaga deler ut gamle naudbluss til tilsette.

Naudbluss over Måløy

Mange naudrakettar farga opp himmelen over Måløy i Sogn og Fjordane ved årsskiftet. Det er forbode å sende opp dei raude lysa utan at folk faktisk er i fare.

Foto: Eva Westvik / NRK

Berre i 2017 hadde dei to hovudredningssentralane 21 meldingar om naudrakettar. Ved nærare ettersyn viste det seg at to av meldingane viste seg å kome frå folk som verkeleg var i naud.

– Dersom det blir skote opp naudrakettar på alle holmar og skjær, har vi rett og slett ikkje ressursar til å hjelpe dersom det skulle vere nokon i det mylderet som verkeleg treng hjelp. Og det er eit stort problem for den som er i naud, seier redningsleiar Kjetil Hagen ved Hovudredningssentralen for Sør-Noreg.

Laster Twitter-innhold

Vil ha bukt med gamal tradisjon

For to år sidan måtte 21 bebuarar i Giske på Sunnmøre evakuerast på grunn av ulovleg oppskotne naudbluss som førte til brann. Fleire andre brannar same natta førte til at politi og brannvesen gjekk ut med ei felles pressemelding året etter der dei viste til tradisjonen som mange reiarlag har hatt med å dele ut utgåtte naudrakettar til tilsette.

Større brann på Valderøyfjellet

21 bebuarar måtte evakuerast etter at naudrakettar forårsaka brann i terrenget på Giske på Sunnmøre for to år sidan. I år var rakettane igjen å sjå på nattehimmelen.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen/NRK

Men i år igjen var naudblussa på himmelen fleire stader over landet. I Måløy i Sogn og Fjordane var himmelen raud av naudrakettar ved midnatt.

Informasjonsleiar Odd Kristian Dahle i organisasjonen Fiskebåt er positiv til forslaget om returordning, men usikker på om det er råd å gjennomføre.

Odd Kristian Dahle

Informasjonsleiar Odd Kristian Dahle i Fiskebåt støttar forslaget om ei returordning for naudrakettar. Også ved årsskiftet 2017/2018 rykte Hovudredningssentralen ut etter meldingar om naudrakettar.

Foto: Pressefoto

– Det er ikkje berre den profesjonelle flåten som har naudutstyr ombord. Kven som helst kan gå inn i ein båtbutikk og kjøpe naudbluss og naudrakettar, så ein vil ikkje nødvendigvis få hand om alle med eit slikt forbod, seier han.

Les også: